Zsidók Jézusért bejegyzései

Behold your God Jerusalem - Man gives testimony

Jeruzsálemben zajlott le a valaha volt legátfogóbb Zsidók Jézusért kampány

SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONNALI FELHASZNÁLÁSRA

2018. június 4. (San Francisco)

A múlt hónapban a Zsidók Jézusért (Jews for Jesus) csapata egy eddig példátlan módon közvetítette az üzenetet: „Itt van Istened, Jeruzsálem.” (Ézsaiás 40:9) Több mint 200 munkatárs és önkéntes részvételével a csapat több mint 5000 egyéni beszélgetést folytatott Jézusról izraeli emberekkel, a közösségi oldalakon közölt posztjaikat pedig több mint 200.000-en látták. Ezen felül, 1747 olyan izraeli személy adta meg nevét és elérhetőségét, aki szeretne többet megtudni Jézusról. A négyhetes megmozdulás során 58 izraeli fogadta az üzenetet hittel, és bízta rá az életét Jézusra, a Messiásra. A Zsidók Jézusért csapata arra számít, hogy ez a szám növekedni fog a jövőbeni folyamatos jelenlétének köszönhetően. A 750.000 zsidó embernek otthont adó Jeruzsálem ott van a világ figyelmének középpontjában, különösen pedig most, az Egyesült Államok követségének Jeruzsálembe helyezése, valamint a modern Izrael államának 70. évfordulója körüli események miatt.

Az „Itt van Istened” látást a szervezet tizennyolc év alatt valósította meg. Ennek keretében a világ minden olyan nagyvárosában, ahol 25.000 fős vagy annál népesebb zsidó közösség él, átfogó evangelizációs kampányt folytatott. Az eddigi, összesen 77 ilyen, már lezajlott kampány „nagy fináléja” ez a mostani, amely Jeruzsálemre összpontosított. Ugyanakkor, David Bricknert, a Zsidók Jézusért ügyvezető igazgatóját idézve: „Ez csupán kezdete 45 éves szervezetünk életében az evangelizáció egy új korszakának. A városban a legkülönfélébb embereket érjük el: egyetemi, vagy jesivahallgatókat, művészeket, az x és az y generáció tagjait, sportrajongókat, orosz anyanyelvűket, szenvedélybetegeket, mélyszegénységben élőket és az ortodoxokat (Haredim). Viszonylag kis ellenállást tapasztaltunk, és sok szenvedélyes beszélgetést.” Hozzátette: „Mikor Jézus Jeruzsálem utcáit járta, neki is sokszínű hallgatósága volt, a vámszedőktől és koldusoktól a törvénytanítókig és gazdag üzletemberekig. Azt gondoljuk, ezzel példát adott nekünk itt 2018-ban és az elkövetkező évekre is.”

A korábbi gyakorlattól eltérően a Zsidók Jézusért csapata most a sokszínűségre törekedett ennek a komplex városnak a megközelítésében. Sokan felismerik, hogy Jeruzsálem a vallásos és szekuláris zsidók, a zsidók és palesztinok, a judaizmus, az iszlám és keresztyénség követői között feszülő ellentétek szorításában él. Ugyanakkor, kevesen veszik észre, hogy Izrael városai közül Jeruzsálemben a legnagyobb a szegénységi ráta, és számos egyéb társadalmi betegség is terheli. A Zsidók Jézusért csapata ezért igyekszik a szükségei közt megtalálni és szolgálni a város lakóit, és erre bátorít másokat is. „Jézus követőiként látjuk, hogy a Messiásunk azért jött, hogy ő szolgáljon sokakat, és szeretnénk az ő nyomában járni. Enni adunk a szegényeknek, megtisztítjuk a parkokat, felújítunk házakat, mindezzel bemutatjuk, hogy Akiben hiszünk, meg akarja gyógyítani az összetörtet és a szegényt,” mondja Dan Sered, a szervezet izraeli igazgatója.

A Zsidók Jézusért irodái Tel Avivban és a világ további 27 városában működnek. A következő központ a jövőben Jeruzsálemben lesz.

Kattints IDE a fényképek megtekintéséhez!

###

Amennyiben riportot szeretne készíteni, vegye fel a kapcsolatot a sajtófelelőssel:

Tar Kata, 20 522 6020 (mobil)
[email protected]

Jom ha’Atzmout, Izrael függetlenségének napja

Az Örökkévaló egy mindent átfogó terv szerint dolgozik, és megtartja igéreteit.

1948. május 14-én (5007 Ijjár 5-én) este az askenázi zsinagógákban az Ámósz 9:7-15 volt a Haftara olvasmány, ami a Dávid leomlott sátorának felállításáról és Izrael népének a földjébe való elplántálásáról szól:

Nem olyanok vagytok-e előttem, Izráel fiai, mint az etiópok? – így szól az Örökkévaló. Én hoztam ki Izráelt Egyiptomból, a filiszteusokat meg Kaftórból és az arámokat Kírből! Az én Uram, az Örökkévaló szemmel tartja a vétkes országot. Kipusztítom azt a föld színéről! Bár mégsem pusztítom ki egészen Jákób házát – így szól az Örökkévaló. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izráel házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Fegyvertől halnak meg népem vétkesei, akik azt gondolják: Nem ér el minket, és nem talál ránk a veszedelem. Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Birtokba veszik Edóm maradékát és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el – így szól az Örökkévaló, aki ezt véghezviszi. Eljön majd az idő – így szól az Örökkévaló –, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. Must csurog a hegyekről, és ömlik a halmokról. Jóra fordítom népemnek, Izráelnek sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik, és laknak bennük. Ültetnek szőlőket, és isszák azok borát, kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Örökkévaló, a te Istened.

Ez megerősíti, hogy a modern Izrael állama az Örökkévaló helyreállító munkájának eredménye, Aki mindig megtartja igéreteit, hűségesen. Bátorítson ez mindannyiunkat, hogy életünre nézve is terve van, és meg is valósítja azt. És ahogyan a Messiás elvettetése is beteljesedett az utána következő szétszóratással, ugyanúgy be fog teljesedni az is, hogy egy nap az egész Izrael el fogja fogadni Jézust Messiásul!

„Sohasem olvastátok az Írásokban: ’A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett; az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemünkben’?

Máté 21:42

Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk a szárnyai alatt összegyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! Íme, elhagyott puszta lesz a házatok! Mert mondom nektek: Nem láttok engem mostantól, amíg azt nem mondjátok: ‘Áldott, aki az Úr nevében jön!’

Máté 23:38-39

Ez a nap lesz Izrael valóságos függetlenségének napja: bűntől, keserűségtől és hitetlenségtől!

Veszélyes időket élünk

A közelmúltban Berlinben történt megrázóan tragikus események újra emlékeztetnek minket erre az igazságra. Veszélyes időket élünk.  Azonban, van miben bízni, van biztonság és remény.  Izrael Istene szólta a következő szavakat:  „Ne félj, mert én veled vagyok” (Ézsaiás 41:10).  Dávid király bizonyos volt afelől, hogy Isten ígéretei igazak, és ezt írta: „nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy” (Zsoltár 23:4).  Jesua (Jézus), a Messiás pedig ezt ígérte: „és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:20).

A Minden Vigasztalás Istene vigasztalja meg azokat, akiket veszteség ért e gyászos esemény kapcsán. Ő erősítse meg azokat, akiket félelem szorongat. És használja még ezeket a tragikus eseményeket arra, hogy sok szív Felé forduljon, hogy ők is mondhassák Dávid királlyal együtt: „Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek?” (Zsoltár 27:1)

Hanuka: az árral szemben?

Emlékszel-e a csodálatos történetre? Sokéves keserves harc után a Makkabeusok végül legyőzték a jóval inkább többségben levő ellenségeinket, visszafoglalták Jeruzsálemet, megtisztították a templomot, és az esélytelenséggel dacolva csodás módon meggyújtották a menórát. Ezért nevezzük a hanukát a fény ünnepének.

Emellett azonban a felszentelés ünnepének is hívják. Valójában a hanuka pontosan ezt jelenti: felszentelés. A hanuka ünnepén az őseink újra odaszentelték a Templomot és saját magukat a mi Istenünknek. Ez egy követendő példa. Ám van itt egy kis gond… Tovább…

Meghívó Jom Kippurra

Szeretettel hívunk messiási Jom Kippur ünnepünkre, melynek
– ideje: 2016. október 11. kedd 18.30
– helyszíne: 1084 Budapest József utca 12. (Baptista Imaház)

Hallgassa meg Tar Kata Jom Kippurral kapcsolatos gondolatait két percben:

A videó közzététele a Bonum TV engedélyével történt. A teljes műsor megtekinthető a honlapjukon vagy ide kattintva.