Igazságos-e az az Isten, aki mindenkit kárhozatba küld, aki nem hisz Jézusban?

Amikor az igazság fogalmán gondolkodunk, akkor nem kerülhetjük meg az ítélet kérdését. Ha egy bíróság igazságos, akkor egy adott ügyben ítéletet kell hoznia valaki javára, illetve valaki ellen.

Ha Isten igazságos akar maradni, akkor a bűnöst el kell ítélnie, hiszen ha ezt nem tenné, akkor nem tudna megfelelni a saját maga felállította igazságnak.

De ha egy kicsit tovább gondolkodunk, akkor fel kell ismernünk, hogy a szeretet nem létezhet igazságosság nélkül. Az igazságosság pedig csonka lenne ítélet nélkül. Isten viszont nem csak abban mutatta ki a szeretetét, hogy Ő igazságos, hanem abban is, hogy a saját Fiát, Jézus Krisztust ítélte el.

A perben Jézus helyettesített minket a vádlottak padján! Isten Őt mint a Szentháromság második Személyét ítélte el az emberiség összes bűnéért, így az igazságosság ki lett elégítve, hiszen a bűn nem maradt büntetés nélkül. A Biblia ezt nevezi kegyelemnek! A kegyelem viszont csak azokat illeti, akik igénylik azt.

Ha egészen őszinték akarunk lenni, akkor látjuk, hogy Isten nemcsak igazságos, hanem szerető is.

Hogyan lehetséges, hogy ennek ellenére mi emberek sokszor mégis megkérdőjelezzük ezt? Az ember igazságérzete a bűn miatt eltorzult. Nem vagyunk képesek felismerni Isten igazságát, ezért számunkra nem marad más, mint az önigazságunk, amely természetesen nem abszolút. A Biblia ezt mondja az ember igazságérzetéréről:

Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. ♦ Van olyan út, amely igaznak tűnik az ember szemében, de végül a halálba visz.

Ésaiás 64:5; Példabeszéd 16:25

Ha nem önmagunkra nézve szeretnénk eldönteni, mi az igazság, akkor el tudjuk fogadni azt, hogy esetleg mi tévedünk. Ezt a Biblia alázatnak hívja. Az alázat egyik jelentése: egyetérteni az igazsággal…