Nem arrogancia azt állítani, hogy egyedül Jézus által van üdvösség, és az összes többi vallás és filozófia téved?

Két tényt kell megvizsgálnunk ebben az esetben.

  1. Valamennyi vallás eltérően írja le a saját istenét.
  2. Egyszerre mindnek nem lehet igaza!

Az ellentmondás mentesség törvénye szerint egy adott kérdésre vonatkoztatva két ellentétes állítás egyszerre nem lehet igaz! Vagy mindenki téved, vagy valakinek igaza van!

Habár a vallások nem értenek egyet isten személyében, sem üzenetében, de azért egy valamivel kapcsolatban mégiscsak egyetértés van. Ez pedig a bűn kérdése! Valamennyi vallás arra épít, hogy az embernek meg kellene jobbítania önmagát, hogy aztán az adott tanítás szerint eljuthasson a tökéletes létezés állapotába, amely szintén sokféleképpen van ábrázolva.

Azonban Jézus Krisztust kivéve senki sem tudott olyan választ adni a bűn problémájára, amely elfogadható lett volna, sőt sok vallás a megoldással sem foglalkozik. Jézus, illetve a Biblia ad egy olyan megoldást, amely minden egyes ember számára elérhető és elfogadható, kortól, nemtől, származástól, műveltségtől, stb. függetlenül. A Biblia Istene ugyanis Önmagát áldozta fel az emberiség bűneinek jóvátételeként. Ez a Megváltás!

A megváltás egyetlen más vallásban sem szerepel, sőt a Bibliát kivéve mindenhol az ember erőfeszítésére helyezik a hangsúlyt! Jézus és a Biblia azt üzeni nekünk, hogy ismerjük el a bűneinket, bánjuk meg őket és forduljunk bocsánatért Krisztushoz, fogadjuk el az Ő kegyelmét!

A kegyelem meg nem érdemelt jótéteményt jelent, amely kizárólag az ajándékozó jellemétől függ és független a megajándékozott teljesítményétől. Azaz a Biblia szerint nekünk csak el kell fogadnunk Isten ingyenes ajándékát, a kegyelmet! Ez a tanítás teljesen egyedülálló a vallások között!

Tehát a fenti kérdésre válaszolva: azért nem arrogancia azt állítani, hogy az üdvösséget egyedül Jézus adhatja, mert egyedül Ő jelentette ki, hogy tudja a megoldást és Ő mutatott egy olyan utat, amelyet mindenki tud követni.