Izrael Függetlenségének Napja​

Jom ha-Acmautot, Izrael Függetlenségének Napját minden évben a zsidó naptár szerinti Ijár hónap 5-én ünnepeljük. Ez a nap a Brit Mandátum végét és Izrael államának 1948-ban történő hivatalos megalakulását  jelzi. Az, hogy az ősi föld újra a zsidó nép fennhatósága alá került, lehetővé tette, hogy Izrael gyermekei összegyülekezzenek a föld négy sarkáról, ahogyan ezt a Biblia előre megígérte:

Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre.

Ezékiel 36:24
(ld. még Ézsaiás 43:5, 54:7, Ezékiel 20:34, 41,  Zofóniás 3:20 stb.)

Izrael modern államának polgárai több száz nemzetből, nyelvből és kulturális háttérből érkező zsidó emberek, akiknek újra megszülető közösségéből egy sajátosan izraeli zsidó kultúra és stílus fejlődött ki, melynek hordozója a közösen használt héber nyelv. Ez azt jelenti, hogy lehetővé vált népünk millióinak egy közös nyelven hirdetni Jesua jó hírét!

Az Izraelben letelepedett, közel 6 millió zsidó embernek kevesebb, mint egy százaléka hisz Jézusban. Miközben mi, Jézus-hívő Zsidók Izrael Függetlenségének Napját ünnepeljük, az Örökkévalótól függve, magunkat Neki alárendelve és elkötelezve törekszünk arra, hogy elérjük az Izraelben és a világban élő zsidóságot Jesua üzenetével.

… bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost… Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte.

Zsoltár 107:4,7

Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.

Zsoltár 98:1