Már majdnem itt a Hanuka

Írta: Rich Robinson

Hamarosan itt van a Hanuka ünnepe – 2012. december 8-án, hogy pontos legyek. Ez a Makkabeusok harcát juttatja eszünkbe. Az pedig az Izrael és a Hamász közt egyre fokozódó konfliktust.

A Hanuka történeteMenóra

Hanuka ünnepe napjainkban mentes mindenféle harctól. Némelykor az emberek Júdás Makkabeusnak öltöznek, és elmesélik az Antiochus Epifánész elleni küzdelem történetét. Meggyújtjuk a gyertyákat a különleges menórában, hanukai dalokat éneklünk, és értékes csokipénzeket nyerünk a trenderli (fából készült pörgettyű) forgatásával. Azonban, gondoljunk csak bele, hogy a Hanuka története azzal kezdődött, hogy egy zsidó megölt egy másikat (az istenfélő Mattatiás tette ezt az árulóval, aki pogány áldozatot akart bemutatni), nem is beszélve az Antiochus által bevezetett antiszemita törvényekről, aki megszentségtelenítette a templomot azzal, hogy tréflit (tisztátalan állatot) áldozott fel Zeusznak az oltáron. (A nyolc napig égő olajmécses legendája sokkal később született.)

Hosszú út vezetett innen a nagymama konyhája biztonságáig és az ő aranybarnára sült fánkocskájáig.

Rakéták és messiások

Nem sokkal az előtt, hogy e sorokat írni kezdtem, Izrael egy hosszan tartó zárótűzzel felelt a Hamasznak a gázai rakétatámadásokra, és a háborús helyzet azóta csak fokozódott. Ha a Vaskupola nevű védelmi rendszer nem lenne a helyén, Tel Avivban és Jeruzsálemben rengeteg súlyos sérülés és haláleset történne. És, természetesen, Gázában is voltak polgári áldozatok.

Mit várhat az ember ilyen időkben?

Most, hogy nem sikerült a tűzszünetben megállapodni, az izraeliek a Gázából jövő rakétatámadások miatt katonai megoldáshoz fognak nyúlni. A nehéz idők ellenére a vallásos zsidók reménykednek a Messiás eljövetelében, aki – többek között – elpusztítja Izrael ellenségeit.

A Hanukkai vidám hangulat ellenére a legtöbb zsidó ma azt az olvasatát emeli ki a makkabeusok történetének, hogy a katonai győzelem lehetővé tette a judaizmus és a zsidóság háborítatlan fennmaradását.

Jézus megjelenik…

… vagy használjuk a héber megfelelőjét, Jesuát.

Ekkor elérkezett a Hanuka ünnepe Jeruzsálembe. Tél volt, és Jézus a Salamon Csarnokában sétált a templomban. A júdeai vezetők körülvették és megkérdezték Őt:

„Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan.”

János 10:22-24

Úgy tűnik számomra, hogy ez a Hanukakor Jézusnak szegezett kérdés valójában ezt jelentette: „Tudjuk, hogyan győzték le makkabeusok a görög-szír hadsereget. Ha te vagy a Messiás, ez azt jelenti, hogy te azt állítod, hogy leigázod a rómaiakat, épp úgy, ahogy a makkabeusok is tették – akkor tedd is meg! Te vagy a Messiás, vagy mégsem? ”

Jézus így válaszolt: „Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem…”

János 10:25

Jézus válasza kifejezte azt, hogy kinek látja Önmagát. Soha nem állította, hogy Ő az a Messiás, aki leigázza a római sereget. Ehelyett együttérzéssel tett csodákat és gyógyított, és arra tanította az Őt követőket, hogy Ő engesztelő áldozatként megy majd a halálba a vétkeink miatt (zsidók és nem zsidók vétkeiért egyaránt), és a harmadik napon fel fog támadni. Ez nem az volt, amit az emberek hallani akartak.

Emberek és a problémák

Ha belegondolsz, ezen a világon a legtöbb probléma az embereknek köszönhető: ahogy egymással bánunk, ahogy egymással helytelenül bánunk. Antiochus, Hamász, Izrael, Amerika, a te és az én problémám gyökere: a szívünkben lévő bűn, ami háborúhoz vezet. Talán nem mind háborúzunk más nemzetekkel. Viszont, eleget láttam ahhoz, hogy tudjam, hogy ezt képesek vagyunk személyes szinten is megtenni.

Ha nem lennének emberek, végre békében élhetnénk.

Nyilvánvaló, hogy ennek nincs értelme, hiszen az emberek mi vagyunk. Jézus tudta, hogy mielőtt a politikai problémát kezelnénk, a szív problémáit kell megoldani.
Izrael és a Hamász ismét a háború szélén áll. Teljesen rendben van az, hogy politikai megoldásokat keresnek, tűzszünetet akarnak, hogy felismerik az igazság és igazságtalanság kérdéseit és az emberséget mindkét oldalon. A valódi megoldás azonban még várat magára, amíg az emberi szív problémáját nem kezeljük. Jézus pontosan ennek a problémának a kezelésére ajánlott megoldást.

Tehát ez a Hanuka …

…ahogy fánkot majszolsz, forgatod a trenderlit, és meggyújtod a hanukkia lángjait, gondolj arra, mit jelent a Hanuka valójában. Csupán a kemény makkabeus gerillaharcosokról szólna? Vagy akár az olaj legendájáról?

Gondoljunk arra, amit Jézus mondott a Hanuka ünnepén – akkor is, ha nem olvasod rendszeresen az Újszövetséget. A Hanuka odaadást/felszentelést jelent. Egy oltár felszentelésén túl a Hanuka jelentheti a számunkra azt, hogy ebben az évben odaszenteljük magunkat Istennek. Elvégre, a tartós békéhez ez az egyetlen biztos ösvény vezet. A Vaskupola védelme csak korlátozott menedéket nyújt. Jesua, a Messiás mindenre kiterjedő megmentése az, amelyre szükségünk van az idei Hanukakor is.
________________________________________
1 A teljesség érdekében: a legtöbb fordítás szerint a „templomszentelés ünnepe” a görögből lett magyarra fordítva, de a “Hanuka” pontosan a görög fordítás megfelelője. A legtöbb fordítás szerint a „zsidók összegyűltek”, de tulajdonképpen Jézus és a tanítványai is zsidók voltak, az árnyalat a különösen Júdeából való vezetőkre vonatkozik (a görög fordítás szerint a zsidó és a Júdeai azonos). Végül, a legtöbb fordítás ezt mondja: “Krisztus” – amit minden jesiva bocher-nek (rabbinövendék) meg kell tudnia, ha eddig nem tudta volna – “Messiás”-t jelent.