Avi Snyder Hanuka-üzenete
2012. december 15.

hanukampany

A Hanuka jelentése: Templomszentelés. Ez arra is emlékeztet bennünket, hogy az Örökkévaló közöttünk akar lakozni.

És készítsenek nekem szentélyt, hogy lakjam közöttük.

Smot (2Mózes) 25:8

A János 1:14-ben ezt olvassuk:

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét…

János 1:14

A ’lakott’ szó a görög eredetiben σκηνόω (szkénoó), ami szó szerint az jelenti: ‘sátorozik’.

Az egész Bibliában egyetlen helyen olvashatunk a Hanukáról, mégpedig, az Újszövetségben, a János 10:22. versében. Jézus ekkor a jeruzsálemi Templomban tartózkodott, népével együtt ünnepelve a szír-görög uralkodó feletti győzelmünket. Az őt faggató vallási vezetők kérdésére: „Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!” így válaszolt: „Én és az Atya egy vagyunk” (János 10:30) Válaszát különösen provokatívvá tette a helyszín és az időpont. Azon a napon, amikor azt ünnepeljük, hogy legyőztünk egy megalománt, aki magáról azt állította, hogy ő a testben megjelent isten, és azon a helyen, ahol IV. Antiokhusz annak idején a maga bálványszobrával szennyezte be a Templomot, Jesua kijelenti, hogy Ő egy az Atyával, a Mindenhatóval. Ez a kijelentés valóban választás elé kényszerít bennünket. El kell döntenünk, hogy Jézus

1, Antiokhuszhoz hasonló istenkáromló
2, lunatikus őrült
3, vagy valóban az, akinek mondja magát: a testben megjelent és közöttünk ‘sátorozó’ Isten.

De vajon hogy dönthetjük ezt el? Jézus az őt faggató atyjafiainak ezt válaszolta:

Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem.

János 10:25

Jézus a szavaival is kimondta, hogy ő a Messiás (János 4:26), és a tettei, melyeket a messiási próféciák a Messiásnak tulajdonítanak, szintén messiási mivoltát tanúsítják (a vakon született meggyógyítása – János 9:1-41, a leprások megtisztítása – Márk 1:40-45, a néma démon kiűzése – Máté 12:22-37, a halottak feltámasztása – János 11:1-44).

Akkor hát, miért nem hittek a kortársai, akiknek mindez a szeme előtt zajlott? Jézus válaszában erre is magyarázatot kapunk:

26 … de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. 27 Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.

János 10:26-27

Népünkben mindig voltak, akik nem hittek Mózesnek, pedig hatalmas csodák történtek rajta keresztül, vagy nem hittek Jeremiásnak, pedig az ÚRnak gondja volt, hogy minden igét, ami Jeremiás szájából származott, beteljesítsen, és sorolhatnám a többi prófétát is.

A szívünkben dől el, hogy meghalljuk-e azt a csendes, pásztori hangot, vagy a saját büszkeségünk, pozícióféltésünk, az emberek véleményétől való félelmünk vagy más egyéb elnyomja a bensőnkben felcsendülő hívó szót. Jesua ígérete így szól mindazokhoz, akik hallgatnak Rá és követik Őt:

Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.

János 10:28