Avi Snyder tanítása

estherbanner20-30 évvel ezelőtt – fiatal misszionáriusként – gyakran előfordult, hogy amikor nehéz helyzetbe kerültünk, megkérdeztük Moish Rosent, a misszió vezetőjét, hogy mit tegyünk. Mire azt válaszolta: nagyon egyszerű: csak tedd azt, ami helyes. Honnan tudjuk meg azt, mi a helyes, és mi akadályoz meg abban, hogy a helyes döntést véghez is vigyük?

Eszter könyvének 4. fejezetében azt olvassuk, hogy Hámán kiadta a parancsot a zsidó nép elpusztítására. Mordekáj ekkor megüzeni Eszternek, hogy menjen a királyhoz, könyörögjön népéért. Ekkor Eszter azt válaszolta: nem lehet. Mik voltak az indokai Eszternek? Először is, hogy törvényellenes, ugyanis törvény ellenére nem lehet a királyhoz bejutni. Másodszor veszélyes: ha valaki hivatlanul jelenik meg a király előtt, és a király nem nyújtja ki felé az aranypálcáját, azt kivégzik. Harmadszor: nem hivatta a király Esztert már 30 napja.

Mit válaszol Mordekáj? Megdorgálja Esztert: Ne képzeld, hogy megmenekülhetsz a többi zsidó közül. De utána irányt is mutat neki: lehet, hogy ez a valódi oka annak, hogy királyné vagy, lehet, hogy erre születtél.

Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra?

Eszter 4:14

Mit tesz Eszter? Azt teszi, ami helyes. Arra kéri a Susánban lakó zsidókat, hogy három nap és három éjjel böjtöljenek érte, ő is ugyanezt fogja tenni, és utána bemegy a királyhoz, még az élete árán is.

Mi adott erőt Eszternek ahhoz, hogy a helyes döntést meghozza? Megértette a helyzet komolyságát. Mi adott erőt a bátorsághoz? Megértette, hogy ez az, amiért született. Felismerte azt is, hogy ha csendben marad, Isten félreteszi, és valaki mást használ fel. Az Úrhoz fordult, imádkozott, és kérte a többiek segítségét.

Mi hasonló helyzetben vagyunk most, mint Eszter. Az Írások szerint, a bírósági döntést már kihirdették: a világ ítélet alatt van! Mit teszünk mi ebben a helyzetben, mi a helyes döntés?

Az Örökkévaló megparancsolta nekünk, hogy hirdessük Jézus megváltó munkájának hírét. Dönthetünk úgy is, hogy megmaradunk a biztonságos környezetünkben, biztonságos falaink között. De mi az, ami elbátortalanít bennünket? A félelem. Félünk, hogy ha a helyes dolgot tesszük, akkor az emberek mit fognak gondolni rólunk, félünk a következményektől. Mi ad mégis bátorságot ahhoz, hogy a helyes dolgot vigyük végbe? Nekünk is meg kell értenünk a helyzet komolyságát: élet és halál kérdése barátaink, családtagjaink viszonyulása Jézushoz.

Ez az, amire születtünk. A mennyben sokkal jobb lesz a prédikáció, sokkal nagyszerűbb a dicsőítést, sokkal kiválóbb ott minden, mint itt lenn a földön. Ha Istennek az lenne a célja, hogy csak olvassuk a Bibliát, imádkozzunk és dicsőítsük Őt, akkor rögtön elvitt volna minket oda, ahol Ő van.

Azért vagyunk még itt a földön, mert célja van az életünkkel! Mert itt a földön vannak, akikhez csak Te tudod elvinni az örömüzenetet. Nekünk is meg kell hoznunk a helyes döntést, ahogy Eszter tette. Mordekáj nem tudta helyette megtenni, ezt neki kellett magának meghoznia.

Bár a döntés egyedül a miénk, mégsem vagyunk egyedül. Eszterért is egy egész nép imádkozott. Vele volt a népe, és vele volt a Seregek Ura is. Mi is meríthetünk abból erőt, hogy testvéri közösség vesz körül bennünket, és ígéretet kaptunk arra, hogy a Messiás Jesua velünk lesz:

Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe! Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek! Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér!

Máté 28:19-20

Mi a helyzet azokkal, akik még nem döntöttek abban a kérdésben, hogy kicsoda Jézus? Akik még nem mérlegelték annak a következményeit, hogy engedelmeskednek vagy nem az Örökkévaló szavainak, melyeket a Mózeshez hasonló Próféta, a Messiás Jézus szájába tett?


Prófétát támasztok majd nekik testvéreid közül, olyant, mint te, és adom szavaimat szájába, hogy elmondja nekik mindazt, amit parancsolok neki. És lesz, a férfiú, aki nem hallgat szavaimra, melyeket nevemben fog elmondani, én fogom számon kérni attól.

Dvárim (5Mózes) 18:18-19, IMIT ford.

Mi a helyes dolog? Mi az Örökkévaló akarata, amit cselekednünk kell?

Ekkor megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk?” Jézus ezt felelte nekik: „Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.”

János 6:28-29

Segítsen minket az Örökkévaló, hogy felismerjük mi a helyes, és azt meg is tudjuk tenni.