Werner Oder beszámolója

Werner OderA júniusi Chavura találkozón egy nagyon érdekes és megindító történetet hallhattunk. Egy osztrák származású, angliai lelkész, Werner Oder látogatott el hozzánk, akinek beszéde senkit sem hagyott hidegen, főleg nem a zsidó embereket!

Werner egy volt SS tiszt fia. Édesapja az Einsatzgruppéban szolgált vezető beosztásban. A ‘halálosztag’ néven elhíresült SS alakulat rengeteg zsidó kivégzéséért volt felelős a 2. világháború során.

Simon Wiesenthal, a híres zsidó származású nácivadász, az elsők között fogta el Werner édesapját. Werner a háború után született. Akkor fogant, amikor apja a börtönben töltötte büntetését.

A fentiekben leírtakból egyenesen következik, hogy Werner egy szélsőségesen antiszemita környezetben nőtt fel, ahol Istennek sem volt helye. Édesapja istentagadónak és zsidógyűlölőnek nevelte, számára normális volt a zsidókat szidalmazni. Ez súlyos hatással volt életére: rettenetes érzelmi és szellemi nyomástól szenvedett. Ám mára már ez nem meglepő Werner számára. Mózes I. könyvéből (Börésit 12:3) idézett nekünk: „És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt.”

Egy éjjel azonban Werner őszinte imában fordult az Úrhoz, aki felfedte előtte Jesua messiási mivoltát és megbocsájtásának erejét. Ettől a ponttól kezdve minden megváltozott az életében. Ráébredt, hogy a Biblia zsidó könyv, az apostolok is zsidók voltak. Megértette, hogy Mária – eredeti nevén Miriam-, Jézus anyja is zsidó volt. Hirtelen felfogta, hogy világmindenség teremtője Ábrahám, Izsák és Jákób Istene – nincs másik isten. Sőt, maga Jesua, a világ valamennyi népének Megváltója is zsidó!

Kőszíve hús szívvé vált: gyűlölete a zsidó néppel és Izraellel szemben szeretetre változott.

Sajnos, családja nem támogatta őt a döntésében, és nem sokkal később el kellett hagynia Ausztriát. Angliában telepedett le, ahol már 40 éve él.

Ma Werner a világot járja, és hirdeti az örömhírt: mindenki megbocsájtást és új életet nyerhet Jesuában, még egy náci fia is. Ahogy Werner mondta: „Ha Jesua nem a világ megmentője, akkor engem biztosan nem tudott volna megmenteni. Zsidó emberek sokszor mondják: ’Nem hihetek Jézusban, mert zsidó vagyok.’ Én pedig sokáig így érveltem: ’Nem hihetek Jézusban, mert ő zsidó!’ Ám Jézus reményt és jövőt ad, meggyógyítja a fájdalmainkat. Hívd be Őt a szívedbe és megtalálod az Ő békéjét, igazságát és szeretetét!”

A találkozónk végén Werner felajánlotta bocsánatkérését minden jelenlevő zsidó embernek. Hívására sokan mentek Werner elé, aki az ároni áldást helyezte rájuk héber nyelven, majd egyenként megölelve őket őszinte bocsánatot kért a családja tetteiért. Megindító pillanat volt ez: gyönyörű fényben mutatkozott meg előttünk a mindenség Istenének természete: megbocsájtó és szerető Isten Ő, aki mindenkit képes visszafogadni magához, még a legelveszettebbeket is.