Teljes szívedből

Avi Snyder tanítása

A zsinagógákban ezen a szombaton (szeptember 13-án) a Ki Távó szakaszt olvassák a D’varim (5Mózes) 26-29:8-ból.

Ez a négy fejezet teljes egészében az áldásokról és az átkokról szól. Ezek a szakaszok egyrészt csodálatos áldásokat ígérnek, másrészt félelmet keltenek az olvasóban. Különösen a D’varim 28:15. verse, ahol Isten konkrétan ezt mondja:

Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked: reád jönnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad.

D’varim (5Mózes) 28:15

Ezt megelőzően, a D’varim 26:16 verse így szól:

E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél, tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!

D’varim (5Mózes) 26:16

Hogyan lehet az Örökkévalót teljes szívünkből és teljes lelkünkből szolgálni? Ha még korábbra lapozunk vissza, a D’varim 10:12-ben azt látjuk, hogy összefüggés van Isten szolgálata és szeretete között.

Most pedig, óh Izráel! Mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből

D’varim (5Mózes) 10:12

Nem tudjuk Istent teljes szívből szolgálni, amíg nem szeretjük őt teljes szívből. A zsidóság legszentebb imája, a S’ma, amit szintén Mózes 5. könyvében olvashatunk, épp erre szólít fel:

Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből teljes lelkedből és teljes erődből.

D’varim (5Mózes) 6:4-5

Hogyan tudjuk Istent teljes szívünkből és teljes lelkünkből szeretni? Úgy, hogy megismerjük őt. Hogyan szeretné az ember a feleségét teljes szívéből, ha nem ismeri őt? Még ha megannyi jó tulajdonságáról is olvas, hall másoktól: nem szeretheti addig, amíg nem ismeri személyesen.

Az Újszövetségben Márk evangéliuma 12:28-34 verseiben hasonló gondolatokat találunk: Jézustól (Jesuától) megkérdezi egy írástudó, hogy melyik a legfőbb parancsolat. Jézus a D’varim 6:4-5-ös versekkel válaszol, majd hozzáteszi a Tanakhban szintén megtalálható parancsolatot:

Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Vájjikrá (3Mózes) 19:18

Az írástudó egyetért Jézussal! Jézus pedig megállapítja, hogy bölcsen válaszolt, és nincs messze Isten országától. Meghökkentő értékelés. Hiszen teljesen egyetértenek! Jesua mégsem azzal biztatja, hogy az írástudó bent van az Isten Országában, hanem, hogy már nincs messze.

A bejutás tehát nem annak a kérdése, hogy tudjuk-e a helyes választ. A bejutás annak a függvénye, hogy ismerjük-e Istent személyesen. Az írástudó ott áll Jézus előtt, megfelel neki tökéletesen, és nem tudja, hogy kihez beszél, nem ismeri Őt személyesen.

Az ok-okozati viszony tehát a következő: Teljes szívvel nem szolgálhatjuk Istent anélkül, hogy teljes szívvel szeretnénk Őt. Rabszolgasorsnak érezzük a szolgálatot, ha nem szeretjük Őt. Ha ezt örömmel tesszük, a szolgálat nem teherként nehezedik ránk, nem lesz nehéz feladat a számunkra. Teljes szívvel nem szerethetjük Őt anélkül, hogy személyesen ismernénk Őt. Személyesen kell Vele találkozni.

Hogyan lehet akkor Őt ilyen személyes módon megismerni?

De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.

D’varim (5Mózes) 4:29

Az Örökkévaló vágyik arra, hogy személyesen ismerjük Őt. Személyesen beszélt Mózessel, Ábrahámmal, Jákóbbal és Dáviddal. Jesua személyében közel jött hozzánk, hogy találkozhassunk Vele.

Jesua ezt mondta:

Atyám mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a Fiút igazán, csak az Atya – ahogyan az Atyát is csak a Fiú ismeri igazán, és azok, akiknek a Fiú kijelenti őt.

Lukács 10:22

Jesua tehát a kulcs az Atya ismeretéhez.

Mindannyian úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk Őt teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből szolgálni. De eljött Jézus, meghalt a mi bűneinkért, azért hogy Isten megbocsáthasson nekünk. Azért, hogy megismerjük Őt, és megtapasztaljuk az Ő szeretetét. János evangéliuma arról beszél, hogy az a szeretet, ha mi engedelmeskedünk neki, engedelmeskednünk az Ő szavának.

Ha még nem ismered Őt, van lehetőséged arra, hogy megismerd, hogy szerethesd és szolgálhasd Őt örömmel. Teljes szívedből!