Avi Snyder november 7-i tanítása

A zsinagógákban ezen a héten a Vajérát (Börésit/1Mózes 18-22) olvassák. Ma este a 18-19. fejezetre, Szodoma és Gomorra történetére fogunk összpontosítani.Hány caddik kell ahhoz, hogy az Úr ne pusztítsa el a földet?

… És az Örökkévaló mondta: Vajon eltitkoljam-e Ábrahám előtt, amit tenni akarok? … A jajkiáltás Szodoma és Gomorra miatt bizony megsokasodott és az ő bűnük bizony nagyon súlyos lett. Hadd szálljak alá és lássam, vajon a jajkiáltás szerint, mely hozzám eljutott, cselekedtek-e egészen? és ha nem, hadd tudjam meg!

Börésit 18:16-21

Sok embernek nagyon nehéz ezt elfogadni: hogy tehet egy irgalmas, igazságos Isten ilyet? Ez a történet csodálatos képet ad az Örökkévaló jelleméről.

Először is, az Örökkévaló világosan kinyilvánítja akaratát, nem akar titok, misztérium maradni. A 21. versben azt olvassuk: az Úr lejön Ábrahámhoz, Maga is megnézi, hogy mi folyik lent, tudakozódik. Felvetődik egy kérdés: a Teremtő Isten ne tudná, hogy mi történik itt a földön? Hát nem Ő teremtett mindent? Hiszen Ő pontosan tudja, látja, mi történik velünk, abszolút uralma alatt tart mindent. Akkor miért teszi ezt? Értünk! Azt akarja, hogy megimerjük a tervét. Ezért mondja az Írás: Lemegyek Ábrahámhoz…

Ábrahám három nagyon sürgető kérdést tesz fel az Örökkévalónak:

Elsöpörnéd az igazat a gonosszal együtt? Nem tennél különbséget közöttük? Az irgalmasság Istene nem gyakorolna-e irgalmasságot? Szenvedélyes könyörgés tör fel a lelkéből: vajon az egész föld bírája nem tenné-e azt, ami a helyes dolog? A válasz: de, igen.  Isten, az egész föld bírája mindig a helyes dolgot cselekszi.

Börésit 18:22-25

A Börésit 18:26-ban Isten ígéretet tesz, hogy az igazak kedvéért megkíméli a gonoszok életét.

A lamedvavnik zsidó hagyománya szerint minden egyes nemzedékben van 36 igaz ember (caddik), emiatt nem pusztította még el a világot Isten. Bár nem tudja senki sem, ki az a 36, de ez a 36 ember minden nemzedékben megtalálható.

Van ebben némi igazság. Az Ézsaiás 1. fejezetében olvassuk:

Ha csak az Örökkévaló, a seregek ura nem hagy meg nekünk csekély maradékot, úgy jártunk volna, mint Szodoma, Amórához volnánk hasonlók.

Ézsaiás 1:9

A Börésit 18:26-33 szerint Isten kész volt megkímélni a két várost, még akár tíz igaz emberért is. Ezt jelenti az Ő irgalmassága.

A Böresit 19:12-14 versekben azt olvassuk, hogy a két angyal elindul a város felé, hogy Lótot megmentsék. Figyelmeztetik, hogy gyűjtse össze minden rokonát, és adja át az isteni ítélet hírét. Lót vejei azt gondolták, hogy tréfál. Pedig Isten soha nem marad csendben, mindig előre figyelmeztet minket. Ádámot is figyelmeztette, hogy ne egyen a tiltott gyümölcsből. Amikor Izrael 40 évig vándorolt a pusztában, azoknak a csodáknak és csapásoknak a híre, amelyeket Isten véghezvitt Egyiptomban, eljutott Jerikóba is. Ezért rejtette el Ráháb a kémeket. 40 éven keresztül hallottak arról, amit Isten cselekedett!

Jézust kb. i.e. 30-33. körül végezték ki. 40 évvel később pusztult el a II. Templom Jeruzsálemben. A „Zsidók Jézusért első csapata” 40 éven keresztül járt szerte az akkor ismert világban és figyelmeztette az embereket, sürgette őket, hogy alázzák meg magukat a szívükben, térjenek meg, és higgyenek a Messiás Jesuában.

A 15-16. versek tanúsága szerint Isten megmenti Lótot és családját, majd később elpusztítja Szodomát és Gomorrát a 24-25. versekben. Lótot az Örökkévalóban való hite tette igazzá, és ezért menekült meg.

Ebben a történetben Istennek ugyanazon jellemvonásai mutatkoznak meg, mint az egész emberiség megmentésének grandiózus történetében:

  1. Kinyilatkoztat: A Messiás Jézus azért jött a földre, hogy az Atya szívét kinyilatkoztassa, lásd János 3:16:

    Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

  2. Kérdéseket tesz fel nekünk: Nem azért teszi ezt, mintha Ő nem tudná. Hanem lehetőséget ad nekünk arra, hogy elismerjük bűnösségünket, beismerjük bűneinket. Káintól is azért kérdezte meg, hogy hol van a testvére.
  3. Figyelmeztet: Isten rendelt egy napot, amikor eleveneket és holtakat ítélni fog, és ez a nap közeledik. Nem mondhatjuk azt, hogy Ő ezt nem mondta.
  4. Ígéretet ad: Jézus vére eltöröl minden bűnt. Ha megbánjuk, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ő vár ránk, Isten nem késlekedik, türelmes.
  5. Megment: Pál szerint nincsen többé kárhoztatásuk azoknak, akik a Messiás Jézusban vannak.

2000 évvel az után, hogy az egyetlen igazat, Lótot megmentette a gonoszok közül, az Úr haragja lesújtott az EGYETLEN IGAZ-ra az összes gonosz megmentése érdekében. Az Örökkévaló Jézusra halmozta a világ minden bűnét, feláldozta Izrael szentjét. Miért tette? Azért, hogy nekünk ne kelljen elpusztulnunk. Eljött, hogy meghaljon értünk. És ha mi megkérjük, hogy bocsásson meg nekünk, Ő megteszi.

Mert a Messiás is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.

1Péter 3:18

Az egész föld Bírája mindig azt teszi, ami a helyes!