Avi Snyder tanítása

Ki ez az ember? Isten, aki megbocsátKi ez az ember? Ki ő, akit Jézusnak/Jesuának hívnak? Izrael Messiása. A nemzetek Megmentője. Meghalt a bűneinkért, eltemették, és feltámadt a halálból. Ő Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, aki megbocsátja bűneinket, amint megbánjuk azokat és életünket Neki adjuk. Ő az Úr, aki nemcsak megbocsát, hanem aki azt is szeretné, ha mi magunk is bizonyosak lennénk ebben. Hogy Ő megbocsát.

A Márk evangéliuma 2:1-12 részben Jézushoz egy bénát vittek. Jézus nem mindennapi módon fejezi ki, hogy azt szeretné, legyünk biztosak abban, hogy Ő meg akar nekünk bocsátani.

1 Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. 2 Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. 3 Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. 4 Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt.

A béna és a barátai abban reménykedtek, hogy ha sikerül Jézushoz jutni, akár még az akadályok ellenére is, meg fogja gyógyítani a bénát. Ám egy érdekes fordulat következik:

5 Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.”

Jézus, mint az igazi Orvos, nem csak a tüneteket kezeli, hanem egy jóval mélyebb problémát orvosol. Egy olyan csodát hajt végre, ami még a gyógyulásnál is fontosabb. Ami az örök életünkre is kihat. Az Istentől elválasztó bűnünkre ad bocsánatot. Ám erre ellenfelei felháborodtak:

6 Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: 7 „Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?”

„Istenkáromlás!” – gondolják szívükben Jézus ellenfelei. Hiszen bűnt megbocsátani egyedül az Örökkévalónk van hatalma! Ebben igazuk van, ha Jézus nem Ábrahám, Izsák és Jákob Istene – akkor valóban istenkáromlás. Jézus megfelel nekik, még mielőtt szavakba öntenék:

8 Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: „Miért tanakodtok így szívetekben? 9 Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! – vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!? 10 Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: 11 Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” 12 Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még sohasem láttunk!”

Jézus felteszi a kérdést: „Melyik a könnyebb?” Egyszerűen csak kimondani a szánkkal, hogy bocsánatot nyertél, vagy ténylegesen is meggyógyítani egy bénát? Az ő nyelvükön beszélt: tudták jól, hogy gyógyítani nehezebb. Mit akart ezzel az összehasonlítással elérni? Azt, „hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön.” Hogy megtudjuk, Jézusnak hatalma is van megbocsátani, sőt, azt is kifejezi, hogy meg is akar bocsátani: „Kelj fel!”

Egy alapelvet figyelhetünk meg. A fizikai csoda ahhoz kellett, hogy néhány szellemi igazságot is megláthassanak:

  • hogy egy olyan csodát is el tudjanak hinni, ami egyébként emberileg nem látható
  • és hogy biztosak lehessenek abban, hogy megbocsát annak, aki megbánja bűnét

Megbocsát Isten nekem is? Minden kétségen felül!

1. Gondoljunk a csodákra
A csodákra, amikor tudtuk, hogy Isten beavatkozott életünkbe. Amikor olyan dolog történt velünk, amiről tudtuk, hogy csoda volt.

2. Tekintsünk az Ő természetére
Ő olyan, mint egy szerető édesapa, aki alig várja, hogy megbocsáthasson gyermekének (Zsoltár 103:13, Ezékiel 33:11). Amikor Lea lányom még kicsi volt, egyszer kint játszott az erkélyen. Hívtam, hogy jöjjön be, de tudjátok, vannak ezek a játékok a gyerekeknél, hogy nem figyelnek oda. Szóltam neki másodszor is, a füle botját sem mozdította. A harmadik hívás után kimentem, fölemeltem és bevittem a szobába. Majd ezt mondtam neki: „Lea, miért nem jöttél be, amikor hívtalak?” Azt felelte: „Már éppen be akartam jönni.” Erre én: „Miért hazudtál nekem? Ez nagyon fáj nekem és összetörted apa szívét.” Ekkor Lea nagyon sírni kezdett, és a nyakamba borult: „Apa, meg tudsz nekem bocsátani? Meg tudsz?” Minden vágyam az volt, hogy megbocsáthassak neki! Én is átölteltem, és azt mondtam, „Persze, hogy megbocsátok. Ez minden vágyam.” Lea akkor megértette, amit tett, és többet nem hazudott nekem.

3. Vegyük figyelembe a tényt, hogy Ő ma is él!
Jézus nem csak meghalt a bűneinkért, hogy a nekünk járó büntetésünket magára vegye, hanem fel is támadt a harmadik napon! Ha csak meghalt volna, de nem támadt volna fel, akkor sosem mehetnénk oda Hozzá, hogy megbizonyosodjunk afelől, valóban bocsánatot nyertek a bűneink. Ám így, hogy feltámadt, bocsánatot kérhetünk Tőle.

Ki ez az ember? Ő Isten, aki megbocsát.