A közelmúltban Berlinben történt megrázóan tragikus események újra emlékeztetnek minket erre az igazságra. Veszélyes időket élünk.  Azonban, van miben bízni, van biztonság és remény.  Izrael Istene szólta a következő szavakat:  „Ne félj, mert én veled vagyok” (Ézsaiás 41:10).  Dávid király bizonyos volt afelől, hogy Isten ígéretei igazak, és ezt írta: „nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy” (Zsoltár 23:4).  Jesua (Jézus), a Messiás pedig ezt ígérte: „és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:20).

A Minden Vigasztalás Istene vigasztalja meg azokat, akiket veszteség ért e gyászos esemény kapcsán. Ő erősítse meg azokat, akiket félelem szorongat. És használja még ezeket a tragikus eseményeket arra, hogy sok szív Felé forduljon, hogy ők is mondhassák Dávid királlyal együtt: „Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek?” (Zsoltár 27:1)