Miért van annyi üldöztetés Jézus nevében?

Ha a világ mind​en fegyverét hirtelen elvennék az emberektől, ha minden kés és puska megsemmisülne, ha minden kémiai fegyvert hatástalanítanának, akkor az emberek hamarosan újabb módszereket találnának az egymás elleni gonoszságra és erőszakra. Az igazi béke nem pusztán a háború hiánya. Nem elég csak a külsőségeken változtatni. Az igazi béke az ember szívében kezdődik, és ezt a változást nem lehet kívülről ránk erőszakolni. Az igazi békének belülről kell fakadnia.  Ennek a belső békének a feltétele az Istenhez való megtérés és Jézusnak, a Messiásnak, a Béke Fejedelmének elfogadása. Az, hogy a zsidókat sokszor üldözték Jézus nevét használva, csak azt mutatja, hogy ezek az emberek, bár kereszténynek mondták magukat, nem voltak az Isten Békességének birtokában, és nem követték Jézus tanításait. Jézus maga figyelmeztetett minket arra, hogy lesznek, akik „Úrnak” hívják majd őt, de cselekedeteik Isten akaratával ellentétesek. Szerencsére azok, akik valóban követték Jézus tanításait, segítették és támogatták a zsidó embereket. Gondolj csak azokra a holland keresztényekre, vagy a magyar evangélikus Sztehlo Gáborra és a katolikus Schalkaházi Sárára, akik bujtatták a zsidókat a Holokauszt idején! Ennek ellenére meg lehet érteni, hogy a zsidó emberek továbbra is gyanakodva tekintenek a keresztényekre, és hogy a legnemesebb keresztény szándék és cselekedet mögött is néha antiszemitizmust sejtenek. Az antiszemitizmus létezését nem lehet figyelmen kívül hagyni, de az igaz keresztény szeretet valódiságát sem.  Azok, akiknek a szívében megvan az Isten békessége, Jézus példáját követve szeretetet és nem gyűlöletet sugároznak a zsidó nép és minden más ember felé.