Az emberek hosszú évszázadok óta keresik a választ a fenti kérdésekre. Mielőtt döntést hoznánk, érdemes alaposan megvizsgálni, melyikük mit mondott, illetve tett életében. Nézzük meg nagyon röviden!
  • Krisna kitalált személy, soha semmilyen formában nem nyert bizonyítást, hogy valóban létezett volna, így vele érdemben nem szükséges foglalkoznunk a továbbiakban.
  • Buddha ezt mondta: „Keresem az igazságot!”
  • Mohamed így vélekedett: „Nincs reményem, csak ha Allah rám teríti kegyelme köntösét!”
  • Jézus viszont valami egészen mást mondott! „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.” – János 14:6
Jézus egyedüliként azt állította magáról, hogy Ő a testben megjelent Isten, akiről az Ószövetségi próféciák szólnak. Ő nem kereső ember volt, hanem Ő a válaszok embere volt! Egy vallásalapító sem merte önmagát egyenlővé tenni Istennel, de Jézus ezt megtette. Kilenc egymástól független ókori forrás tanúskodik arról, hogy Ő létezett! Az egész modern világ időszámítása az Ő születéséhez igazodik! Van még valami, ami egyedülállóvá teszi Jézus Krisztust:
  • Mohamed sírja Medinában van, ahol a zarándokok tiszteleghetnek földi maradványai előtt.
  • Buddha is a földben porlad.
  • De ha meglátogatjuk Jézus sírját Jeruzsálemben, akkor csak egy üres sírt találunk. A test nincs meg.
Jézus előre elmondta tanítványainak, hogy megölik, de harmad napra föltámad! (Lukács 9:22) A benne hívők milliói tanúsították a történelem folyamán és tanúsítják ma is, hogy Ő valóban él! Döntsünk akárhogyan Jézus Krisztussal kapcsolatban, egy dolog egészen biztos: Az Ő élete senki máséhoz nem hasonlítható.
Én ismerem az embereket, de Jézus Krisztus nem pusztán ember volt!
Bonaparte Napoleon