A Bibliában több helyen is olvashatunk a Paradicsom kertjéről. Kettőt szeretnék most kiemelni:

Az Ószövetségben…

Mózes első könyvében jelenik meg a Paradicsom, amit az Írás héberül Édennek (jelentése: királyi park, kert) nevez. Isten olyanra alkotta ezt a helyet, ahol Ő közvetlen, személyes kapcsolatban lehet a teremtményével: Ádámmal és Évával. Ezt a helyet nem fertőzte meg a bűn. Ennek következtében, az első emberpár szégyen, bűntudat, kárhoztatás és vádlás nélkül élhetett szoros közelségben az Alkotójával. De nemcsak ez volt rá a jellemző. Isten az Ő szeretetéből fizikailag is olyan helyet készített az embernek, ami nemcsak, hogy megfelelő, hanem minden szempontból tökéletes arra nézve, hogy örömben élje az életét az Édenben. Sőt, Isten meg is áldotta az első emberpárt azzal, hogy vegye uralom alá a földet.

Az Újszövetségben…

A másik előfordulás, amiről szeretnék említést tenni, az Újszövetségben található. A Lukács evangéliumában olvashatunk arról, hogy a két bűnöző hogyan viszonyult Jézushoz, akivel egyszerre szegezték fel őket a fára. Az egyik csúfolta Őt, míg a másik kiállt Jesua ártatlansága mellett, és hittel fordult Hozzá: „Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban.” Jesua így válaszolt: „Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban (az Éden szó görög megfelelője).”

Ebben a világban?

Ha bármerre is nézünk a világban, láthatjuk, hogy ezek a földi állapotok jelenleg nem tükrözik azt, amit Isten eredetileg eltervezett a számukra. Jelen állapotunkban és helyzetünkben nagyon messze vagyunk attól, amit Isten készített nekünk. Mi történt, és hogy kerülhetünk oda vissza?

A bűn megfertőzte az első emberpárt, ezért Isten kiutasította őket a Paradicsom nevű helyről, azaz elűzte őket a saját közelségéből. A bűnnek ugyanis nincs helye Isten mellett, nem férnek meg egymással. A bűn rendezésére érkezett Jézus: minden ember bűnének árát fizette ki, amikor helyettünk elszenvedte a halált a kereszten. Majd a harmadik napon feltámadt a halálból. Ha hittel elfogadjuk azt, amit értünk tett, és a bűn útjáról visszatérve Jesua uralma alá rendeljük az életünket, akkor helyreállhat a kapcsolatunk Istennel, és újból visszakerülhetünk Isten közelébe.

A Paradicsom az a hely, ahol Isten vár bennünket, mikor befejezzük földi pályafutásunkat. Az a hely, ahol színről-színre találkozhatunk Istennel, a mi Alkotónkkal!

El tudod képzelni, milyen klassz lehetett Ádámnak és Évának együtt lenni a Teremtőjével? Egy olyan meghitt, személyes kapcsolatban lenni Istennel, amire – szíve mélyén – minden ember vágyik?

Neked is…

Nos, Neked is van lehetőséged ezt a kapcsolatot helyreállítani. Amennyiben még nem fogadtad el Jézust/Jesuát megváltódnak, akkor ezt most itt megteheted. Ha hiszed, hogy Ő meghalt a Te bűneidért, harmadnapra feltámadt, és most fent ül az Atya jobbján, ha kész vagy elfordulni a bűneidtől és Jesuát életed urává tenni, akkor mondd el ezt az imát:

„Úr Jézus (Jesua), elismerem, hogy eddig nem kerestelek, és hogy vétkeztem Isten ellen és hogy igazából méltó vagyok a halálra. Elismerem, hogy cselekedeteim sem tudnak megmenteni, egyedül csak te. Kérlek, bocsáss meg nekem, vedd el bűnömet és tisztíts meg engem! Köszönöm, hogy kifizetted a bűneimért járó büntetést, és elhiszem, hogy meghaltál, eltemettek, de harmadnap feltámadtál. Elfogadom bűneim bocsánatát és az örök életet. Kérlek, költözz az életembe, légy uram és megváltóm, és formálj azzá az emberré, akivé szeretnéd, hogy váljak. Ámen.”

Bővebben itt olvashatsz erről.