Sosem mutattak be ebben a templomban áldozatként disznót.

HAMIS!

Antiokusz Epifánész szeleukida görög uralkodó erőszakos hellenizáló politikát folytatott Jeruzsálemben (mindenkit görögnek szeretett volna átnevelni), ezért sok egyéb elnyomó rendelete mellett (megtiltotta a zsidó vallás gyakorlását) elfoglalta a templomot. Ott egy Zeusz-oltárt állttatott fel, és disznót áldozott rajta.

Ezek az intézkedések vezettek oda, hogy a Modinban élő pap, Matitjahu és fiai fellázadtak, és bátor kezdeményezésükből egy győzelmes szabadságharc bontakozott ki.

Sosem aludtak ki a Menóra (a hétágú lámpatartó) lángjai.

HAMIS

A Talmud (Joma) feljegyzi, hogy a Szentély pusztulása előtt 40 évvel baljós jelek történtek. A Jom Kippuri áldozatot Isten többé nem fogadta el (a sorsvetés bal oldalra jött ki minden évben, és a bíbor fonál többé nem fehéredett ki), a Templom ajtaja magától kinyílt, és a Menóra nyugati lángja minden éjjel kialudt.

Jesua, vagy magyaros kiejtéssel Jézus a pusztulás előtt 40 évvel halt meg és támadt fel. A Biblia elmondja róla, hogy halála és feltámadása tökéletes engesztelést szerzett népe bűneiért azoknak, akik Benne hisznek. (Jesájá/Ézsaiás 53)

A bibliai próféták szerint el kellett jönnie és meg kellett halnia a Messiásnak, mielőtt a Templomot lerombolták. (Isz. 70 előtt)

IGAZ

Dániel könyve 9. rész 26. versében olvasunk arról, hogy megölik a „felkentet” azaz a Messiást, és egy távoli fejedelem eljön és lerombolja a Szentélyt.

Leopold Cohen/Kóhn Lipót magyar származású rabbi épp ez alapján kezdett el kutatni a Messiás személyével kapcsolatban, és végül arra a meggyőződésre jutott, hogy a Messiás egyedül a Názáreti Jesua/Jézus lehetett.

A Hanuka ünnepéről olvashatunk az Ószövetségben.

HAMIS

A Hanuka ünnepéről nem olvasunk a TaNaCh-ban, azonban a Makkabeusok könyveiben igen. Ezeket a zsidóság nem fogadja el Szentírásnak, ahogyan a protestánsok sem, ám a katolikus egyház Bibliájában benne van. Mindenképp hasznos, értékes történelmi beszámoló.

A Hanuka un. posztbiblikus ünnep, azaz a bibliai kor után került bevezetésre.

A Hanuka ünnepéről olvashatunk az Újszövetségben.

IGAZ

János evangéliuma elmondja, hogy Jesua Jeruzsálemben tartózkodott és tanított a „templomszentelés” (héberül chanuka) ünnepén. Hozzáteszi: „Jeruzsálemben tél volt”. Mi más lett volna Kiszlév havában? ?

A Názáreti Jézus nem ünnepelte a Hanukát.

HAMIS

Jesua nem csupán a Hanuka ünnepét ünnepelte, hanem minden más zsidó ünnepet is.

„Az a gyanúm, hogy Jézus sokkal hűségesebb volt a Tórához, mint én magam, mint orthodox zsidó” – Pinchas Lapide jeruzsálemi professzor.

Még nagyon sok meglepő felfedezést tehetsz, ha megismered Jesua haNocri, azaz a Názáreti Jézus életét és a Vele kapcsolatos tényeket. Szívesen segítünk ebben mi magunk is, ha fölveszed velünk a kapcsolatot IDE KATTINTVA.