:וידאו בעברית עם כתוביות הונגריות ואנגלית

Sahar egy izraeli focista, akit mindig megdöbbentett az emberek Yom kippuri képmutatása. Akik az ünnep alatt bőszen sírtak és imádkoztak azok, már másnap ugyanúgy loptak, csaltak és hazudtak mint az ünnep előtt. De a vallásból való kiábrándultságát orvosolta kíváncsisága és egy igaz személy megismerése… A videóhoz magyar felirat elérhető! Sahar héberül beszél a videón.

Sachar is an Israeli football player, who was shocket by hypocrisy of people concerning Yom Kippur and religion. Those who were mourning and praying eagerly during the feast, were stealing, lying and cheating the same way as before the holiday. But his disappointment by religion was healed by his curiosity and knowing a real person, the Messiah… Watch the second video for English subtitles! The videos are in Hebrew!

Forrás: www.iGod.co.il / ONE FOR ISRAEL
Magyar szöveg: Szeresd Izraelt

Támogass minket!

Kattints a részletekért!

Kérjük támogass minket adód 1%-val!

Kérjük támogass minket adód 1%-val!

Válaszold meg a kérdést és gyere holnap a következő kérdésért! SEGÍTSÉG: https://youtu.be/ZX4cJ1orerM
 • Ha válaszolsz az alábbi kérdésekre, segítesz bennünket, hogy jobban megismerjünk és személyre szabottabban keressünk meg téged.
 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Válaszold meg a kérdést és gyere holnap a következő kérdésért! SEGÍTSÉG: https://youtu.be/VcQBUP0RIGo
 • Ha válaszolsz az alábbi kérdésekre, segítesz bennünket, hogy jobban megismerjünk és személyre szabottabban keressünk meg téged.
 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Válaszold meg a kérdést és gyere holnap a következő kérdésért! SEGÍTSÉG: https://www.youtube.com/watch?v=wqPMBM3VP1I
 • Ha válaszolsz az alábbi kérdésekre, segítesz bennünket, hogy jobban megismerjünk és személyre szabottabban keressünk meg téged.
 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Válaszold meg a kérdést és gyere holnap a következő kérdésért! SEGÍTSÉG: https://www.youtube.com/watch?v=3D8yERQcxWM
 • Ha válaszolsz az alábbi kérdésekre, segítesz bennünket, hogy jobban megismerjünk és személyre szabottabban keressünk meg téged.
 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Válaszold meg a kérdést és gyere holnap a következő kérdésért! SEGÍTSÉG: https://www.youtube.com/watch?v=AbfjTXlY9TY
 • Ha válaszolsz az alábbi kérdésekre, segítesz bennünket, hogy jobban megismerjünk és személyre szabottabban keressünk meg téged.
 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Válaszold meg a kérdést és gyere holnap a következő kérdésért! SEGÍTSÉG: https://www.youtube.com/watch?v=x16ha5egvr8
 • Ha válaszolsz az alábbi kérdésekre, segítesz bennünket, hogy jobban megismerjünk és személyre szabottabban keressünk meg téged.
 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Válaszold meg a kérdést! Ha az eddigi válaszaid is helyesek voltak, egy apró jutalommal keresünk meg. A helyes válaszokat adók között kisorsolunk egy értékes könyvjutalmat is. SEGÍTSÉG: https://youtu.be/KHhvLoAQv2o
 • Ha válaszolsz az alábbi kérdésekre, segítesz bennünket, hogy jobban megismerjünk és személyre szabottabban keressünk meg téged.
 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Válaszold meg a kérdést és gyere holnap a következő kérdésért! SEGÍTSÉG: https://www.youtube.com/watch?v=x16ha5egvr8
 • Ha válaszolsz az alábbi kérdésekre, segítesz bennünket, hogy jobban megismerjünk és személyre szabottabban keressünk meg téged.
 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.