Amikor eljön a Messiás, világbéke lesz” – hajtogatják gyakran zsidó ismerőseim, amikor a Messiásról beszélgetünk. Miközben ez végül is igaz, nagyon gyakran úgy tűnik, csak kifogásként használják arra, hogy semmibe vegyék a mi héber Bibliánkban található más messiási próféciák százait, melyek leírják a Messiás személyét és küldetését. Ha arról a tényről felismernénk a Messiást, hogy ő hozza el a világbékét, akkor Isten miért bajlódott azzal, hogy prófétai részletek százait tegye a Bibliába?

Olvassunk utána!

Vegyük például a Mikeás 5:1-ben (más fordításokban Mikeás 5:2) található próféciát:

De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

Itt megtudjuk, hogy egy jelentős jövőbeni uralkodó Betlehemből fog származni. De hogyan jelenhet meg valaki a jövőben, ha a származása „eleitől fogva, öröktől fogva van”? Itt nemcsak azt tudjuk meg, hogy hol születik meg a Messiás, hanem az ő természetéről is megtudunk valamit – ő örökkévaló.

Vagy mi a helyzet az Ézsaiás 9:6-tal?

Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

Sok mindent lehetne mondani erről a próféciáról, de többek között itt megtudhatjuk, hogy egy különösen nagy hatalmú, jövőbeni (de örökkévaló) uralkodó valóságos gyermekként fog megszületni a mi népünk körében!

Érdekes, hogy Isten úgy döntött: elárulja nekünk a Messiás szülőhelyét. Amikor a prófécia íródott, még évszázadokkal Jézus eljövetele előtt, Betlehem egy zsidó falu volt. Manapság, azonban, ez a falu arab, s nagyon kevés vagy egy zsidó sem él ott. Pillanatnyilag nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy a zsidó Messiás egy arab Betlehemből származna! Jézus (Jesua) azonban ott született meg több, mint 2000 évvel ezelőtt egy Miriam (görögül Mária) nevű zsidó asszonytól. Véletlen egybeesés? Nem hiszem…

Isten úgy döntött: elárulja nekünk a Messiás szülőhelyét.

A tény, hogy Jézus Betlehemben született egy zsidó asszonytól, nem különösképpen meggyőző bizonyítéka annak, hogy ő a Messiás, de ha a nagyobb képet megnézzük, és összerakjuk az összes különálló próféciát a héber Bibliában, akkor ez hiteles bizonyítékként értékelhető. Továbbá, elég ravasz megoldásnak tűnik, hogy valaki úgy válassza ki a születési helyét, hogy azzal beteljesítse az Írást.

A küldetés

„Amikor eljön a Messiás, világbéke lesz!” Igen, és dicsőség Istennek, ez végül is igaz, erre vágyunk, erre várunk mindannyian. Azonban ahhoz, hogy ezt megvalósítsa, a Messiásnak először meg kellett halnia fizetségül a mi bűneinkért, és feltámadnia a halálból, hogy örök életet adhasson nekünk. Amikor először eljött, hogy mindezt megtegye, a népünk többsége nem ismerte fel, és nem értette meg az ő küldetésének és személyének a lényegét.

Bátorítalak, hogy magad kutasd az Írásokat, és rakd össze az egyes darabokat, hogy ebből összeálljon a Messiás képe. Biztos vagyok benne, hogy fel fogod ismerni: ez az örökkévaló uralkodó, aki Betlehemben született egy zsidó asszonytól, nem más, mint Jesua, Jézus.

A kérdés az, hogy hajlandó vagy-e belévetni a bizalmad?

Aaron Lewin