– mert énrólam írt ő. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

Ki ez az ember, aki felől az Örökkévaló azt mondta Mózesnek, hogy hozzá hasonló prófétát támaszt népünk fiai közül?

Prófétát támasztok majd nekik testvéreid közül, olyant, mint te, és adom szavaimat szájába, hogy elmondja nekik mindazt, amit parancsolok neki. És lesz, [hogy] a férfiú, aki nem hallgat szavaimra, melyeket nevemben fog elmondani, én fogom számon kérni attól. 1

Népünkhöz sok prófétát küldött az Örökkévaló. De ki ez az ember, akinek a születésekor, mint Mózesénél, népünk elnyomás alatt élt? Annyira, hogy a kisgyermekeket halálra keresték és megölték.2 Mózest, akit az Örökkévaló szabadítónak küldött, elutasítottuk, mondván: „Ki tett téged fejedelemmé és bíróvá fölöttünk?” 3 Később mégis elfogadtuk őt, bár nem mindenki. Sokan zúgolódtunk ellene annak ellenére, hogy mennyi csodát tett általa az Úr. Ki volt még az a próféta, akit csodái és szabadítása ellenére, Mózeshez hasonlóan először megvetettünk, később azonban néhányan elfogadtunk?

Mózesnek hatalma volt a tenger vize felett, és kettéválasztotta. Ki tudta még uralni a vizeket, sőt, járni is rajta? Mózes által az Örökkévaló kenyeret és vizet adott a pusztában. Ki az még, aki azt mondta: „Én vagyok az élő kenyér, ami az égből szállt alá”,4 és: „Aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha”? 5

Ki volt még az a próféta, akit csodái és szabadítása ellenére, Mózeshez hasonlóan először megvetettünk, később azonban néhányan elfogadtunk?

Mózes negyven napot töltött a hegyen az Örökkévalóval. Kire igaz még, hogy negyven napot töltött Vele? 6 S amikor Mózes lejött a hegyről, ragyogott az arca. Ki ez az ember a hegyen, akinek imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött? Akivel két férfi beszélt: Mózes és Illés, és dicsőségben megjelenve, élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie? 7 Mózes a Törvényt kőtáblákon adta át nekünk. De ki az, aki a szívünk hústábláira írja? 8

Mózes hosszan írt a lepra meggyógyulásáról, de az egy Mirjám esetét kivéve, aki Mózes imájára tisztult meg, közülünk senki se gyógyult meg belőle. De ki ez az ember, aki azt mondta a leprásnak: „Akarom, tisztulj meg!”? És amikor azonnal megtisztult, ezt mondta neki: „Mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel a tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyítékul nekik.” 9 Bizonyítékul mihez?

Ki ez az ember, aki Mózeshez hasonlóan a saját életét ajánlotta fel népe bűneiért?

Mózes, amikor aranyból istent csináltunk magunknak, ezt mondta: „Bocsásd meg vétküket! Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál!” 10 Ő pedig azt mondta a kereszten: „Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.” 11 Ki ez az ember, aki Mózeshez hasonlóan a saját életét ajánlotta fel népe bűneiért? Jesájá ezt prófétálta róla több mint 700 évvel a születése előtt:  „…odaengedte halálra lelkét és bűnösökhöz számíttatta magát pedig ő sokaknak a vétkét viselte és a bűnösökért közbenjárt.” 12 Mózes az Úr akarata szerint a táboron kívül, a Nebó hegyén halt meg. De ki ez az ember, aki a városon kívül, a Golgota hegyén halt meg, az Úr akarata szerint? Sőt, Mózesnél nagyobbat téve, ő a bűnt és a halált is legyőzte.

Ki ez az ember, hogy ha hinnénk Mózesnek, akkor hinnénk neki is? Ki ő, hogy ha valaki nem hallgat rá, az Örökkévaló számon fogja kérni tőle? Ki ő, aki azt mondta, „Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” 13 ? Egy első századi rabbi, Saul (Paulusz) szerint, aki korábban elutasította őt, de találkozott vele feltámadása után, ezt írta: „feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ő Jesua, a Messiás, a mi Urunk.” 14

Számodra ki ez az ember?