Teruma – Smot /2Mózes/ 25:1-27:16; Haftara: 1Királyok 5:26-6:13

Micsoda egy sekélyes vagy inkább káromló kérdés ez? Ha valóban hiszünk abban az Örökkévaló, Mindenütt jelenvaló, Mindenható, Mindentudó Istenben, aki az Univerzum megalkotója, akkor hogyan gondolhatnánk, hogy bármilyen hatalmas helyre beszoríthatnánk Őt! Salamon, akitől nem állt messze ez a gondolkodás, ki is mondja: hiszen az egek egei sem fogadhatják be Őt. Egyáltalán miért gondoljuk, hogy Isten foglalkozni akarna a teremtett világnak egyetlen helyével is? Ő, aki olyan gigászi dolgokat alkotott, épp az egyik parányi galaxis egyik vékonyka karján pislákoló egyetlen csillagocska egyik picuri bolygójának egyik – eléggé kopár – foltocskáján táborozó és most formálódó nép között találna valami érdekeset magának? Pedig ez a nép jó nagy sátrat épített neki. Az egyszerűség kedvéért elnagyoltan a bibliai könyököt számolhatjuk fél méternek. Szóval Istennek jutott egy 15 méter hosszú, 5 méter széles sátor. Elfér Isten ennyi helyen?

Valójában azonban ebben a sátorban is volt egy belső rész, a Szentek Szentje, ami csupán 5 méter hosszú volt. Egy kárpit választotta el a sátor többi részétől. Elfér Isten ennyi helyen? De még ezen a helyen is van egyéb. Ott van egy sittimfa láda, arannyal bevonva, rajta kerubok. Hol van Isten? Ott, a láda fölött, a kerubok fölött, ha akar, megjelenik leírhatatlan, ragyogó dicsőségben. Ennyi?

A környező népek érzékelték, hogy egy istennek hely és dicsőség kell. Az ő isteneik jelenlétét gigantikus szobrokkal ábrázolták ki, hatalmas templomokban. Mikor hallottak Izráel Istenéről, csodálkozhattak: Ennyi? Egy sátor belső szobájában egy aranyládika, Ő pedig ott van fölötte, és még csak megnézni sem szabad? Elfér egy isten ennyi helyen?

Miért van szüksége Istennek erre a helyre?

Nincs hol laknia? Fázik a sivatagi éjszakában? Ugyan! Ő alkotta, nem csupán a sivatagot, de az Univerzumot is, amelyben ez a bolygó, rajta ez a nép sem nagyobb, mint a sivatagban egy homokszem. Nem Neki van szüksége a mi sátrunkra. Nekünk van szükségünk Őrá. Ő pedig úgy döntött, hogy mint az Univerzum alkotója, eljön ehhez a néphez:

„Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam.” (Smot/2Mózes 25:8)

„Izráel fiai között lakom és nem hagyom el népemet, Izráelt.” (1Királyok 6:13)

Ő dönthet így, szabhat határt a végtelen fényének, lecsökkentheti saját magát, hogy ott lehessen és foglalkozhasson parányi dolgokkal. Valami ilyesmiről beszélnek a kabbalisták, amikor a „cimcumot”, Istennek ezt az önmagával kötött megállapodását, „önlecsökkentő” döntését emlegetik. Ő dönthet úgy, hogy egyetlen nép között lakik. Ő dönthet úgy, hogy egy 5×5-ös kis szobában lakik, egy nem egészen másfél méter hosszú láda fölött.

Miért nem istenkáromlás ez? Mert ha Ő így dönt, abban az Ő végtelen gazdagsága mutatkozik meg. Teljes egészében ott tud lenni a sátor mélyén, miközben kezében tartja a csillagok milliárdjait, és megszabja a Világ rendjét. Nincs számára akadály, hogy ott legyen egy kicsiny helyen egészen, és ne hiányozzon sehonnan.

Lehetne még kisebb helyen is?

Elférhetne mondjuk egy jászolnak a szalmáján? A bölcseink ezen a gondolaton már erőteljesen megbotránkoztak, pedig egyedül az Örökkévaló elhatározásán múlik, hogyan akar és hogyan szükséges népe közé megérkeznie. A gondolat mögötte ugyanaz, mint a sátor belsejében, egy bármennyire is ékes és különleges láda fölött. Hogyan lakhatna ott Isten? Hogyan szabhatnánk határt Neki, hogy ott lakjon, bármilyen kicsi helyen, ha Ő úgy akarja? Nem az a kérdés, hogy megteheti-e, hanem hogy ki az a gyermek a jászolban.

Elférhetne akár még kisebb helyen is? Elférhetne a szívünkben? Igen. A TaNaCh beszél róla, hogy eljön az idő, amikor az Örökkévaló népe szívébe írja törvényét, azaz a szívünk olyan lesz, mint az a láda volt. Mindenkinek a szíve? Akkor melyik fölött jelenik meg az Örökkévaló? Mindegyik fölött? Ugyan, ki szabhatna Neki gátat ebben?

Mikor imádkozunk, akár héberül, akár csak magyarul, saját szavainkkal, akár hangosan, akár csupán a szívünk mélyén, gondoljunk erre! Az Örökkévaló ott lehet. Meghallgathat bármilyen elveszett helyen, bármilyen csöndes imát, több milliárdnyi imát, akár egyszerre, és tudja, hogyan válaszoljon – mindegyikre. Próbáld csak ki!