Jézus azért született erre a földre, hogy engesztelő áldozatként meghaljon mindannyiunk bűnéért, megváltson minket a bűn fogságából. Aki ezt elhiszi, elfogadja, és Úrnak teszi Jézust az életében, annak a bűnei meg vannak bocsátva és tiszta lappal állhat az Atya elé.

Az Írások szerint Pészachkor (a páska ünnepekor) halt meg, és a hét első napján, vasárnap támadt fel a halottak közül. Ez az első zsenge ünnepének napja, ami egy mezőgazdasági ünnep. Ekkor adunk hálát a Teremtőnek az adott év első terméséért. Amikor Jézus (Jesua) feltámadt a halálból, ezzel mindannyiunk számára a halálból való új élet lehetőségét biztosította. Ő volt az első zsenge, aki feltámadt a halálból! Milyen fantasztikus dolog ez!

A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. […] Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: “Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. 1

Feltámadása után 40 napon keresztül megjelent a tanítványoknak és további 500 embernek. Majd felment a mennybe, de megígérte, hogy vissza fog térni:

 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. 2

A legtöbb zsidó ember az Olajfák hegyére várja a Messiás megérkezését. De vajon hányan tudják, hogy ez a várakozás egy olyan héber prófécián alapul, amely a Messiás személyéről egy nagyon fontos dolgot árul el?

De az ÚR harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata napján. Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. … Mert eljön az ÚR, az én Istenem, szentjeivel együtt. 3

Az, hogy hamarosan visszatér, mi mást is jelenthetne számunkra, mint egy boldog, várakozással teli időszakot? Képzeld el, hogy egy számodra nagyon fontos személy megígéri, hogy rövidesen eljön. Hogy készülsz az ő fogadására? Elképzeled-e azt, hogy mit fogsz neki mondani, mi lesz az első szavad hozzá? Most azt képzeld el, hogy ő, Jesua, aki megígérte, hogy vissza fog jönni, az egész világ Teremtője.

Hogyan várod őt? Hogyan készülsz a Király fogadására?

Hajdú Ildikó

Kapcsolódó cikkek:

http://zsidokjezusert.org/2015/05/ha-hinnetek-mozesnek-hinnetek-nekem/ (a Messiás Izrael ünnepeiben: a Peszach, első zsenge)

http://zsidokjezusert.org/kerdesek-es-valaszok/a-messias-szemelyazonossagat-hitelesito-adatok/ (a feltámadás bizonyítékai)


1 Lukács evangéliuma 24:1-3, 5-6
2 Máté ev. 24:30,31
3 Zakariás (Zecharjá) könyve 14:3-4