Ilyen csodát nem igazán láttak a régi Izraelben azelőtt!

Egy leprás utat tört magának a tömegben és leborult a Galileából érkezett átutazó rabbi előtt. Erőteljes tanítása és figyelemre méltó gyógyító képessége miatt özönlött hozzá a sokaság.

Bárminemű habozás vagy kételkedés nélkül így kiáltott a leprás: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem!” Tudod, mi volt a rabbi válasza erre? Kinyújtotta a karját és megérintette a leprást. „Akarom – jelentette ki –, tisztulj meg!” És a leprás azonnal megszabadult az őt sújtó bajtól.

Azonban nem csak maga a csoda volt elképesztő, hanem a kivitelezése is. „Akarom, tisztulj meg” – mondta a rabbi, majd megérintette a leprást, és így állította helyre az egészségét. Kinek van bátorsága, sőt, hatalma arra, hogy meggyógyítson egy leprást anélkül, hogy egyáltalán Istenhez fordulna segítségért imában? Kinek van olyannyira szent természete, hogy még az sem tudja megfertőzni, hogy megérint egy leprást? Nyilvánvaló, hogy ennek a galileai rabbinak.

Ki ez az ember?

Olyan csodákat tett, amelyek páratlan és titokzatos hatalmáról és tekintélyéről tettek bizonyságot.

Egy másik alkalommal egy szíro-föniciai asszony – aki maga nem volt zsidó – fordult a rabbihoz, és kérte őt, hogy gyógyítsa meg a lányát, akit megszállt és gyötört egy ördögi lélek. A rabbi nem csak hogy meghallgatta kérését, hanem a legelképesztőbb módon szabadította meg a lányát. Egyszerűen csak kijelentette, hogy megtörtént a szabadulás, és meglett! „Menj el,” – mondta az asszonynak – „lányodból kiment az ördög.” Semmi ima. Semmi esdeklés a menny felé isteni segítségért, hogy ez a hihetetlen csoda megtörténhessen. Ez a rabbi egyszerűen csak kimondta a szót, és meglett.

Ki ez az ember?

Az alatt a három év alatt, amíg ez a rabbi közöttünk járt a földön, újra és újra olyan csodákat tett, amelyek páratlan és titokzatos hatalmáról és tekintélyéről tettek bizonyságot. Viharokat csendesített le. Csekély mennyiségű kenyeret és halat szaporított meg annyira, hogy ezreket jóllakasson. Gyógyíthatatlan betegeket tett éppé. Vakok szeme világát adta vissza. Sőt, még halottakat is feltámasztott.

Amit ez a rabbi megtett a bénával, közülünk is megteszi bárkivel, aki kéri.

De talán a leginkább nyugtalanító csoda, amit valaha véghezvitt, akkor történt, amikor így szólt az ágyhoz kötött bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek a bűneid.” A rabbi ellenségei szinte magukon kívül voltak a felháborodástól: „Ki bocsáthatja meg a bűnöket Istenen kívül?” Teljesen jogosan hördültek fel, hiszen egyedül Istennek van tekintélye arra, hogy a Mindenható ellen elkövetett bűneink bocsánatát kinyilvánítsa. Ha ez a rabbi hamisan szólt, állítása nem volt más, mint istenkáromlás. Ki hatalmazta fel ezt a rabbit, hogy ilyen szokatlan módon beszéljen?

Ki ez az ember?

Héber neve Jesua, de talán te inkább Jézus néven hallottál róla. Hatalmát tekintve pedig így nyilatkozott:

Minden hatalom nekem adatott mennyen és földön.” 1

Jesua nem csak egy csodatevő vagy nagyszerű rabbi, tanító. Ő a Messiás, aki isteni személy. A róla szóló ígéretekkel tele vannak Mózes és a próféták írásai. Ő Isten, aki eljött közénk testben, hogy emberként bemutathassa az emberiségért a legnagyobb csodát. Meghalt a mi bűneinkért és feltámadt a halálból.

Jézus mondta ezt a bénának: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” Amit ez a rabbi megtett a bénával, közülünk is megteszi bárkivel, aki kéri. Megbocsát nekünk. Minden egyes helyzetben meg fog gyógyítani bennünket fizikai szenvedéseinkből vagy lelki gyötrelmeinkből? Lehetséges, ha meg akarja tenni – ha egyezik céljaival. De az a csoda, amit mindig megtesz, az a legnagyobb az összes közül. Megtisztít bűneinkből és egy személyes, örökkévaló kapcsolatba hoz bennünket Istennel, ha elhisszük azt, hogy áldozata által maradéktalanul kifizette az árat a bűneinkért; ha megtérünk és kérjük bocsánatát; és ha teljes szívünkkel őt keressük, hogy követhessük.

Szeretnél többet tudni az ő csodás megbocsátásáról? Beszélgessünk!

Avi Snyder