…még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Ő mondta: Aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.

Izrael népe bajban volt. Olyan régóta, és olyan nagy bajban, hogy szinte már nem is emlékeztek arra, milyen az, ha minden rendben van. Évek óta újabb és újabb ostromot éltek át, szövetségeseik ellenségekké váltak, éheztek és szomjaztak, és csak néha volt egy-egy békésebb időszak az ország életében. Ekkor, a nyomorúság kellős közepén hangzottak el ezek a szavak:

Oh, mind aki szomjúhozik, jöjjetek a vízre, az is, kinek nincs pénze; jöjjetek, vegyetek gabonát és egyetek… 1

Nem pusztán egy kis könnyebbséget jelentett ez a számukra, hanem magát az életet! Menekülést a szomjazástól és az éhhaláltól. A halál árnyékában élő nép az élet ígéretét kapta.

Ezután jöttek még nehezebb, majd könnyebb időszakok Izrael életében, de az ingyenes „élet” – ingyen kenyér és víz – kora csak nem köszöntött be. Márpedig az Örökkévaló nem hazudik. Mikor következik hát be ez az ígéret? Nyilván akkor, mikor eljön a Messiás!

Jesua nagyon sok csodát tett. Egy alkalommal, mikor nagy tömeget tanított, és lakott területtől távol érte őket a délután, az embereknek nem volt mit enniük: mindössze öt kenyeret és két halat tudtak összeszedni a tanítványai:

Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. … Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. 2

Ezek után azonban mégsem maradt a néppel. Pedig végre beindult volna az üzlet! Hiszen beteljesedik a prófécia – van ingyen kenyér és hal! Jó, hát vizet még nem fakasztott, de ezek után, nyilván, az sem lenne probléma… Jesua azonban azt akarja, hogy megértsék, és megértsük, hogy ennél többről van szó. Többről, mint a földi élet alapját biztosító kenyérről és vízről. A Messiás olyan kenyeret és vizet ad, amely örök életre vezet.

Elment hát egészen a Galileai tó túlpartjára, ám egy idő után ott is rátaláltak. És ott, a csoda helyszínétől távol, tanítani kezdte őket arról a kenyérről és vízről, melyről ez a prófécia valójában szól.

Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. 3

Örök élet… Hát van ilyen? Nos, ha az Örökkévaló alkotott bennünket, akkor ez nem kérdés. A kérdés csak az, hogy lesz-e lehetőségünk az Örökkévaló közelében tölteni ezt az örök életet? Esélyünk sincs! Hiszen ha őszinték vagyunk magunkkal, tudjuk, hogy bűnösök vagyunk! Az Örökkévalótól elszakadva élünk, és tetteink, gondolataink is ezt tükrözik. Egy vallásos barátom mondta: „Ha az Örökkévaló látná a ki nem mondott gondolatainkat – hát, jó nagy bajban lennénk!” Van egy rossz hírem: látja! Semmit nem titkolhatunk el előle.

Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. 4

És Jesua mégis az örök élere megmaradó eledelről beszél. Később tisztázza: itt nem az étel szavatosságáról van szó.

„…Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.” Erre ezt mondták neki: „Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret!” Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” 5

Jesua képes volt beteljesíteni a próféciát úgy, ahogyan azt kortársai elképzelték: adott nekik kenyeret ingyen. De Ő ennél több. Ő MAGA ennek a próféciának a maradéktalan beteljesülése. Benne, általa van az örök élet. Ő az, Aki céllal érkezett hozzánk – azért halt meg, hogy átvegye helyettünk bűneink büntetését, és azért támadt fel, hogy ha Benne hiszünk és Vele élünk, akkor  a bűntől szabadon élhessünk örökre a Szent (Áldott legyen Ő!) jelenlétében. Olyan Ő a számunkra, mint a kenyér és a víz: ha a miénk lesz, életünk van!

Szeretnéd te is az élet kenyerét? Írj nekünk, vagy beszélgessünk!

Kozma Boglárka


1 Ézsaiás (Jesájá) 55:1 (IMIT fordítás)
2 Máté evangéliuma 14:19, 21 (Bibliatársulat Új Fordítás)
3 János ev. 6:27 (Bibliatársulat Új Fordítás)
4 Zsoltárok 90:7-8 (Bibliatársulat, Új Fordítás)
5 János ev. 6:33-35 (Bibliatársulat, Új Fordítás)