Dvárim- Mózes V. könyve – Ékév

Hetiszakasz:

Parasa: 5 Mózes/Devarim 7:12 – 11:25Haftara: Ézsaiás/Jesájá 49:14 – 51:3

Filléres emlékeiiim…

Tartozom egy vallomással: szeretem a retro-zenét. Persze, nem mindet, de például Bródyt nagyon. Erről a mai parasáról az ő egyik dala jutott eszembe, a Filléres emlékeim. Megvan?

„Filléres emlékeim oly drágák nekem
Kidobni őket nincs erőm, s mind értéktelen
Filléres emlékeim oly drágák nekem
Ők tudják, mennyit ér az életem.”

 Ide a cikkhez is bepakoljuk a YouTube linkjét, ha valaki nosztalgiázni szeretne kicsit…

A mai hetiszakaszban Mózes emlékezik. Közel 120 éves, élete utolsó 40 évét a pusztában vándorolva töltötte. Vajon mije van? Mit lehet a pusztában magunkkal vinni?

„A sok kacat, ócskaság
Mi évek óta összegyűlt
Szerteszéjjel ott hevernek ők
A polcokon, meg mindenütt.”

Vajon volt nála egy kavics a Vörös tenger medréből? Egy gallyacska a Hóreb hegyről? Egy levedlett kígyóbőr a Hór-hegy mellől? Voltak Mózesnek „filléres emlékei”?

Ha ilyen apróságokról nem is tudunk, néhány fontosabbról igen. Ott volt például egy „faláda”, ahogy a 10. rész 1. verse nevezi, benne két faragott kőtáblával, amit az Ö_való írt tele. Igen egyszerű megnevezése ez a Szövetség ládájának és a Törvénynek… De miért volt ez fontos? Miért kell nekünk egy több ezer éve élt 120 éves öregember emlékezését olvasnunk?

A pszichológus-emlék

Az emlékek, ha őszintén nézünk rájuk, helyre teszik az önértékelést. Mint a jó pszichológus. Ehhez viszont nem szelektálhatjuk őket saját kedvünk szerint.

„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR…” – szól az 5 Mózes 8:2.

Az egész útra. Próbatételekre, küzdelmekre és bukásokra – de megtérésre, megbocsátásra és áldásokra is! Nincs „balsors, akit régen tép”, sem „csak a szépre emlékezem”! (Jaj nekem, valaki kapcsolja ki a fejemben a nosztalgia-rádiót!!!) Az emlék akkor ad valódi értékelést, ha semmit nem hagyunk ki.

Mózes kíméletlenül őszinte. Nem dicséri meg a népet. Emlékezteti hűtlenségére, kiemelve az aranyborjú történetét, a vándorlás éveinek talán legsötétebb időszakát. Izrael népe a történelme legszentebb napjait, mikor az Ö_való a Tórával ajándékozza meg, azzal tölti, hogy kiválasztott papjával bálványt készíttet!

„Emlékezzél rá, és el ne felejtsd!” (5 Mózes 9:7).

Miért kell a múlt hibáit felhánytorgatni? Hát nem megbocsátó a Mindenh_tó? De igen – nekünk viszont tanulnunk kell. Tudjuk, hogy választott nép vagyunk, de meg kell értenünk, hogy nem vagyunk jobbak, mint mások. Lázadunk, hálátlanok vagyunk, nem bízunk I_ten erejében…

„Nem a magad igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket.” (5 Mózes 9:5)

„Értékesek” vagyunk, mert az Ö_való kiválasztott – de nem vagyunk „jók”. Így értékelnek az emlékek.

A coach-emlék

Egy jó coach „megoldás-fókuszú”, a jövőre koncentrál. Az emlékeink segíthetnek a jövő formálásában. Hogy kerülhetem el a múlt hibáit? Hogy lehetnek jobbak az eredményeim? Hogy kerülhetek közelebb a Mindenh_tóhoz, Aki kiválasztott?

Izrael népe kész válaszokat kap:

„Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, az ÚR? Csak azt, hogy Istenedet, az URat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az ÚR parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra!” (5 Mózes 10:12-13)

Féljed – vagyis tiszteld. I_ten nem „jóvanazúgy”, nem „maj’, ha ráérek”! Járj mindenben az Ő útjain – ehhez előbb ismerned kell az útjait! Szeresd – teljes elkötelezettséget vár, érzelmi kötődést is, nemcsak elvégzett feladatokat. Tartsd meg a parancsolatait – I_ten követése nem pusztán egy filozofikus eszmefuttatás vagy romantikus érzések!

„Ha el akarod kerülni a múlt bukásait, legyen I_ten az életed meghatározója!” „Just do it” – erre biztat a coach-emlék.

A tanár-emlék

A tanár a következő nemzedéket tanítja. A több ezer évvel ezelőtti 120 éves öregember – nem mellesleg az Ö_való kiválasztott prófétája és elképesztő eszköze! – emlékei bennünket tanítanak. Izrael ősi története a mi történetünk.

Emlékezz! Mi mindenben gondoskodott rólad az Ö_való? Hogyan vezetett? Hogyan reagáltál? Tudtál mindig hűséges, hálás, rendelkezéseit megtartó, szerető gyermeke lenni? Őszintén szólva nekem nincs mire büszkének lennem. Izrael népéhez hasonlóan I_ten kegyelmére, megbocsátására van szükségem. De ki az a Mózes, aki ma közbenjárhat értünk? Az 5 Mózes 18:18 ezeket mondja a Messiásról:

„Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok.”

Ha te is érzed, hogy szükséged van a Mózeshez hasonló prófétára, de még nem tudod, ki az, olvasd el ebben a témában íródott rövid cikkeinket! https://zsidokjezusert.org/2018/08/16/milyen-bizonyitek-van-arra-hogy-jezus-a-messias/ https://zsidokjezusert.org/2018/08/16/melyek-tehat-a-messias-szemelyazonossagat-hitelesito-adatok/

Nézz a múltadba őszintén, és engedd, hogy tanítson!