Dvárim- Mózes V. könyve – Softim

Hetiszakasz:

Parasa: 5 Mózes 16:18-21:9Haftara: Jesaja/ Ézsaiás: 51:12-53:13

A mágia már a spájzban van

Egyik volt osztálytársam régebben közös képviselő volt. Most boszorkány. A varázslás, mágia, jóslás (csillag, kártya, egyéb…) mindennapjaink természetes részévé igyekszik válni. Elözönli az ifjúsági irodalom és film világát, színes újságjainkban ott van a hét receptje mellett.

De hát mi is ezzel a baj? Hiszen mindenki abban hisz, ami neki bejön, vagy nem? Ha valakinek megmondta egy jósnő, hogy nyerni fog a lottón, és nyert… más meg másban hisz, hát nem ez az „élni és élni hagyni” filozófiája?

Mégis megengedett az intolerancia?

Amikor egy súlyos betegség esetén az életmentés a cél, a szakemberek rendkívül ’intoleránsak’ abban a kérdésben, hogy mivel kellene az illetőt kezelni. Nem mindegy, hogy Kalmopyrint, kamillateát vagy kemoterápiát kap a beteg, ha rákban szenved.

Mit mond a Nagy Orvos arra a betegségre, amiben az emberiség szenved? Aktuális hetiszakaszunkban ezt olvassuk:

9Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. 10Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti, ne legyen jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző!

11Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó! 12Mert utálatos az ÚR előtt … éppen ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket a népeket Istened, az ÚR. … neked ezt nem engedi meg Istened, az ÚR.

(5 Mózes/Dvárim 18:9-14)

A jóslást és varázslást – és még sok mást is – az Ö_való utálatosnak nevezi. Sőt, ezzel indokolja meg a kánaáni népek kiűzését az Izraelnek megígért földről. Sokan, akik az Ö_valót amúgy tisztelik, ezt a szakaszt valahogy figyelmen kívül hagyják. Nyugodtan járnak templomba vagy zsinagógába, szabadidejükben pedig meditálnak, asztrológiával foglalkoznak, netán az agykontroll módszerével igyekeznek kontrollt gyakorolni maguk és a környezetük fölött, azaz: varázsolnak. Miért? Az ember spirituális lény. Ősi igénye és vágya, hogy a természetfölöttivel kapcsolatba kerüljön.

Mi van Ist_n tiltása mögött?

Vajon az ég miért nem örül annak, hogy az ég dolgait kutatjuk? Mivel az Írás Is_nt könyörülőnek, irgalmasnak és féltőn szeretőnek mutatja be, azt kell feltételeznünk, hogy jó okkal akar minket eltiltani az okkult praktikáktól. Ezek szerint, a láthatatlan világban léteznek rosszindulatú erők, amelyekkel barátságot keresni veszélyt jelent a számunkra.

Akkor hát, hogyan láthatjuk meg a láthatatlant?

Van egy legális út a mennyel való kapcsolathoz, melyet maga a menny határoz meg: az Ö_való prófétái által.

18Prófétát támasztok nekik testvéreik közül, olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. 19És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben hirdet, azt majd én felelősségre vonom. (5 Mózes/Dvárim 18:18-19)

A próféták által kijelentett parancsolatok, útmutatások és bátorítások szolgáltak világosságul népünk számára, hogy az életünket biztonságban és bőségben élhessük.

A próféta-teszt

De honnan tudhattuk, hogy a próféta valóban Ist_n szavát szólta? Először is, a hamis prófétát megkövezték. Ki akarná magát megöletni néhány elhamarkodott szó miatt?

20Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét hirdet az én nevemben, amelyet nem én parancsoltam meg neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta haljon meg!

(5 Mózes/Dvárim 18:20)

Másodszor: Az Ö_való kijelenti prófétájának a bekövetkező eseményeket, melyek 10, 100 vagy 1000 esztendő múlva esedékesek. Azon túl, hogy ezek fontos útmutatók a későbbi nemzedékeknek, a próféta, a prófétai könyvek, sőt, az egész Biblia hitelesítő pecsétjéül szolgálnak.

 21…Miről ismerhetjük fel, hogy nem az ÚR mondott egy igét? 22Ha egy próféta az ÚR nevében mond egy igét, de az nem történik meg és nem teljesedik be: azt az igét nem az ÚR mondta … (5 Mózes/Dvárim 18:21-22)

Így működik ez az igaz prófétáknál

Például, Jeremiás/Jirmejá prófétált olyan dolgokat, amelyek még az életében beteljesedtek:

  • Hananja, hamis próféta egy éven belül meg fog halni – Jeremiás 28:16-17 (i. e. 593)
  • A Templom elpusztul– Jeremiás 26:4-6 (i. e. 586. aug. 14./Tisá beÁv)
  • Akik Egyiptomba menekülnek, azokat is utoléri a babiloni sereg – Jeremiás 42:15-16 (i. e. 568-567)

Ezek beteljesedése igazolta, hogy ő valóban az Ö_való prófétája, s ezért érdemes volt a hosszabb távú próféciáira is odafigyelni. Csak néhány:

•          Visszatérés 70 év múlva – Jeremiás 29:10 (i. e. 537)

•          A Templom és Jeruzsálem újjáépítése – Jeremiás 31:38 (i. e. 516, i. e. 445)

•          Új szövetség – Jeremiás 31:31 (i. sz. 30, Peszach)

A Názáreti Jesuáról ma egyre több zsidó ember mondja, hogy prófétaként el tudja Őt fogadni. És jól teszik, mert Ő valóban az Ö_való prófétája volt. Íme csak néhány a beteljesült próféciái közül:

•          Júdás el fogja árulni – Máté 26:21-25

•          Péter háromszor meg fogja tagadni, mielőtt a kakas megszólal – Máté 26:34

•          Halála – Máté 20:17-19

•          Feltámadása a harmadik napon – Máté 20:19

•          A Templom lerombolása – Máté 24: 1-2

Már csak egy kérdés maradt: Ha Jesua kiállja az igaz prófétaság tesztjét, Te mit teszel: megkövezed vagy hallgatsz Rá?

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam”

János 14:6