Jesua a Szukkot (Sátoros) ünnep utolsó nagy napján felállt, és ezt mondta: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” 1 Mi a jelentősége annak, hogy éppen akkor és azon a helyen hangzott el ez az állítás?

A Szukkot Izrael egyik legnagyobb és egyben legvidámabb ünnepe, a betakarítás ünnepének is hívják:

Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként! … És a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. 2

Ez a harmadik, ún. zarándok ünnep, amikor minden felnőtt izraelita férfinak fel kellett mennie Jeruzsálembe ünnepelni. Egy teljes héten keresztül sátrakban lakunk a mai napig, ezzel is megemlékezve arról, hogy a pusztai vándorlás során sátrakban éltünk. Ezen az ünnepen teljes kivilágításba borult a jeruzsálemi Templom, hatalmas kandeláberek világítottak, és mindenhol égtek a fáklyák. A nép énekelt és övendezve táncolt az Örökkévaló előtt, teljes volt a béke, az öröm, a boldogság. Ez a csodálatos díszkivilágítás az Örökkévaló Sekina jelenlétére emlékeztetett, ami velünk volt a pusztai vándorlás során tűzoszlopként, Mózes Sátrában és Salamon Templomában. A 2. Templom idején azonban a Sekina és a Szövetség Ládája már nem lakozott a Szentek Szentjében. Ezért, amikor ezeket a fáklyákat eloltottuk, sötétség és az Úr jelenléte utáni vágyakozás maradt a nyomában. Azonban, az Úr prófétája, Haggeus, megígérte, hogy a 2. Templom dicsősége nagyobb lesz, mint az elsőé:

Nagyobb lészen ez utóbbi háznak a dicsősége, mint az előbbié, mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura; és ezen a helyen majd békét adok, úgymond az Örökkévaló, a Seregek Ura. 3

Jesua ebbe a Templomba lépett be, és hirdette hangos szóval: ő a világ világossága. Az Úr Sekina dicsősége az ő személyében jelent meg, s az ő keze által nyitotta meg ugyanazon a napon egy vakon született ember szemeit. 4 Jézus/Jesua olyan világosságot hozott, ami nem alszik el, nem fogy ki soha.  Aki Vele járja az életútját, az végig világosságban marad, és soha nem botlik meg. Képzelj el egy bútorokkal telezsúfolt, sötét szobát! Ha nincs felkapcsolva a villany, és úgy kezdesz járkálni benne, nagy az esélye annak, hogy majdnem mindenbe belebotolsz. Világos szobában, viszont, könnyedén eligazodsz az akadályok között. Az életünkben is vannak ilyen homályban megbújó akadályok. Ahhoz, hogy ezeket megláthassuk, el kell fogadnunk Jesua váltságművét. Ő azért adta az életét, hogy kihozzon bennünket a bűn és sötétség birodalmából, hogy a világosságban járhassunk.

A héber Bibliában is olvashatjuk: Ezt mondja az Örökkévaló: „Szolgám vagy te, a nemzeteknek is világosságul adlak, hogy szabadításom eljusson  a föld minden népéhez általad.” 5

Akarsz-e világosságban járni, az Ő világosságában?

Hajdú Ildikó