Tudhatjuk-e a Héber Írásokból, hogy mikor kellett a Messiásnak eljönnie?

Egy kevésbé ismert és tanulmányozott prófétai könyv, a Dániel könyve pontos útmutatást ad arra nézve, hogy mennyi idő telik el a Jeruzsálem újjáépítésére vonatkozó engedély kiadásától a Messiás haláláig. Ezt a kijelentést Dániel akkor kapta, amikor az első templom és Jeruzsálem is még romokban állt: Dárius perzsa uralkodó uralkodásának első évében. Azt olvassuk, hogy a Messiásnak a második templom lerombolása (vagyis i.sz. 70) előtt kellett eljönnie. Ugyanis, miután megölik a Felkentet, jön egy nép, amely elpusztítja a várost és a templomot. (I.sz. 70-ben a rómaiak lerombolták a jeruzsálemi szentélyt, majd a várost is.) Salamon Jichak (1070-1105) tudós rabbi, közismertebb nevén Rási, aki az egész Tanakhhoz  (Héber Írások) kommentárt írt, azt állítja, hogy a Dániel 9-ben  a zsidó nép szenvedésére vonatkozó prófécia akkor teljesedett be, amikor 70-ben Titus római hadvezér elfoglalta és lerombolta Jeruzsálemet.

Amennyiben Rásinak igaza van, a Messiásnak – Dániel szerint – már el kellett jönnie. Azaz, kb. 2000 éve.

A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. 1

Kész vagy elfogulatlanul megvizsgálni Dániel próféciáját és a történelem tanúságtételét?

 

Mi a jelentősége annak, hogy a Messiásnak Izraelben kellett megszületnie, vagyis, hogy zsidó volt?

Isten Ábrahámnak megígérte, hogy az ő utódja által fogja megáldani a föld minden nemzetségét:

A te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe. 2

Azaz, a Messiásnak Ábrahám utódjának kell lennie. Ezt az ígéretet az Úr megismételte Izsáknak és Jákóbnak is. 3

Később Izrael nagy királyának, Dávidnak is ígéretet tett a Messiásra vonatkozóan, aki majd az ő leszármazottja lesz, és az ő trónján fog ülni örökre:

 Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. 4

Jesua születése előtt Gábriel arkangyal ezt az üzenetet adja át a Dávid házából származó Mirjámnak (Máriának) a születendő gyermekről:

Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. 5

Mostanában egyre többen igyekeznek azt bizonygatni, hogy Jézus nem volt zsidó származású. Amennyiben ezt valahogy sikerülne nekik bebizonyítani, nagy bajban lennének, mivel ezzel bebizonyítanák, hogy Jézus nem a Messiás, s akkor hiába halt meg a bűneinkért, sőt: hiába támadt fel.

Még egy fontos ok, hogy miért kellett Jézusnak  zsidóként megszületnie: Egyedül a zsidó népnek jelentette ki az Örökkévaló azt a jogrendet (a Tórát), ami alapján megítélhető, hogy a Messiás valóban eleget tett-e minden isteni elvárásnak, betöltötte-e a törvényt, és bűntelen életével alkalmassá vált arra, hogy mások bűnéért fizessen az életével.

 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. 6

Ő  mondta:

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.” 7

Jézus zsidóként született, élt és halt meg. Halálra ítéléséhez egyetlen vádat tudtak felhozni ellene a Törvény tudói: magát Isten Fiának nevezte.

A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák; de nem találtak. …Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá: „Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?” Jézus ezt mondta: „Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben.” A főpap erre megszaggatta a ruháit, és így szólt: „Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok az istenkáromlást. Mi a ti véleményetek erről?” Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. 8

Kész vagy-e elfogadni a megváltást egy zsidó Megváltó kezéből?

Hajdú Ildikó


Kapcsolódó cikkek:

http://zsidokjezusert.org/2012/07/amikor-a-messias-eljon/

http://zsidokjezusert.org/2012/09/tisa-boav/ (a részletesebb évszámításról)

http://zsidokjezusert.org/kerdesek-es-valaszok/zsido-szarmazasu-volt-e-jezus/


1 Dániel könyve 9:26
2 Mózes I. könyve (Börésit) 22:18
3 uott. 26:4 és 28:14
4 Sámuel II. könyve 7:12-13
Lukács evangéliuma 1:32-33
6 Pál apostol (Rabbi Saul) levele a galatákhoz 4:4-5
Máté evangéliuma 5:17
8 Márk evangéliuma 14:55-64