Isten Fiának hívják

Több vallás tanítja, hogy Istennek nincs fia. Vajon ez kizárólag keresztény tan lenne, hogy Istennek van fia, s mi több: ez a fiú nem más, mint Jézus, a Messiás (görög-latin szóval: Krisztus, magyarul: a Felkent)? Beszél-e a héber Szentírás (Tanakh) az Isten fiáról? Igen, ha figyelmesen olvassuk, rábukkanunk ezekre az utaláskra:

Ki szállt fel az égbe és szállt alá; ki gyűjtött szelet a markába; ki kötött vizet ruhájába; ki állapította meg a föld végeit mind? Mi a neve, és mi fiának neve, hogyha tudod? 1

Ha az első kérdésre adott válaszunk az, hogy a kérdéses személy a Mindenható Isten, akkor a második kérdés az Ő Fiára vonatkozik, akinek a neve a héber Szentírásban még nem nyilvánvaló. De a tény, hogy Istennek fia van, a kérdező számára magától értetődőnek tűnik.

A 2. zsoltárban kétszer is szerepel ez a titokzatos fiú (a héber בְּנִ֥י és az arámi בַ֡ר), akit ugyanolyan tisztelet illet, mint az Örökkévalót, és akinél menekülést lehet találni:

Szolgáljátok az Örökkévalót félelemben és ujjongjatok remegés közt. Hódoljatok a fiúnak, nehogy haragudjék s elvesznétek az úton; mert kevés híján felgyúl a haragja. Boldogok mind, kik benne keresnek menedéket! 2

Mi a neve, és mi fiának neve, hogyha tudod?

Egy másik fontos prófécia a fiúról, akinek királyi nevei mind egy isteni személyre utalnak, Ézsaiás (Jesajahu) próféta könyvében olvasható:

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt! 3

Vajon Jézus állította-e valaha magáról, hogy ő az Isten Fia? Miután egy Sabbat napon meggyógyított egy 38 éve beteg férfit, s ezért összetűzésbe került a zsidó vallási vezetőkkel, így beszélt hozzájuk:

Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. 4

Eljött-e a Te órád is, hogy meghalljad az Isten Fiának a hangját, higgy abban, aki Őt elküldte, és átmenj a halálból az életbe? Írj nekünk vagy beszélgessünk!


Kapcsolódó cikkek:

http://zsidokjezusert.org/kerdesek-es-valaszok/a-keresztenyek-nem-harom-istenben-hisznek/

http://zsidokjezusert.org/kerdesek-es-valaszok/tanitja-e-a-tanakh-a-messias-isteni-voltat/

http://www.everystudent.hu/a/jezus2.html (Állította-e Jézus valaha, hogy ő Isten?)

http://www.bibliatanitasok.hu/Bibliaiskola/Entries/2012/6/12_A_Messias_istensege.html


1 Példabeszédek 30:4, IMIT fordítás  HÉBER EREDETI

2 Zsoltárok 2:11-12, IMIT  HÉBER EREDETI

3 Ézsaiás 9:5-6, Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (MBT)  HÉBER EREDETI

4 János 5:24-25, MBT  GÖRÖG EREDETI