A rabszolgaság rettenetes intézmény. Azoknak, akik benne éltek, nem szükséges magyarázni, hogy mi a megváltás, és hogy milyen jelentősége van, ha valaki kifizeti a rabtartómnak a szabadságom árát, és kivásárol a szolgaságból. Ma nem ismerjük a rabszolgaságot (legalábbis, hivatalosan), és ezért a megváltás fogalma is elhalványult. Az Örökkévaló jól tudta, hogy majd eljön egy ilyen kor, és már jó előre elrendelte a népének, hogy minden év Niszán havában* emlékezzünk meg arról, hogy rabszolgák voltunk Egyiptomban, és maga az Úr váltott meg minket a szolgaságból erős kézzel és kinyújtott karral.

Vajon miért szükséges erre emlékezni, ha ez a rendszer már úgyis a múlté?


A Mindenható egy másik, sokkal súlyosabb szolgaságról akar bennünket tanítani, és egy másik, sokkal hatalmasabb megváltást akar az életünkben valósággá tenni. Jesua, a Messiás egy erkölcsi, lelki értelemben vett szolgaságról beszélt népünk vezetőivel:

Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. 1

Ha ez igaz, vajon van-e bárki, aki nem a bűn szolgája?

Hiszen a lelkiismeretünk megsúgja nekünk, hogy nem mindig a helyes dolgot tesszük, és még ha teljes erőnkkel is törekszünk a Biblia minden parancsolatát megtartani, és mérföldekkel szentebbek vagyunk a legtöbb embernél, akkor is be kell látnunk, hogy bűnösök vagyunk. Ha ez így van, akkor minden ember a bűn szolgája. És bár rövid távon talán némi előnnyel kecsegtet ’őt’ szolgálni, és a függetlenség illúziójában ringat minket; a zsold, amit rabtartónk, a bűn végül kioszt nekünk, nem más, mint a halál. Így olvassuk a Bibliában:

Mert a bűn zsoldja a halál…2

Miért ez a fizetség?

Mert a bűn valójában, természeténél fogva elszakít bennünket Attól, aki az élet forrása. Amíg a bűn szolgái vagyunk, addig nem lehetünk személyes kapcsolatban az Örökkévalóval, és bár még látszólag élünk, olyanok vagyunk, mint egy két lábon járó, töltőjéről leszakított mobiltelefon. Amikor kifogy belőlünk az élet, amit születésünkkor a ’Szolgáltató’ szeretetéből belénk töltött, végképp meghalunk, és lehetetlenné válik, hogy kapcsolatba kerüljünk Vele.

Azonban, a mi Istenünk maga a szeretet. Az imént idézett mondat a Bibliából így folytatódik:

… az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a Messiás Jézusban, a mi Urunkban. 3

Hogyan lehet tehát ehhez az örök élethez hozzáférni?

A vágyott kincs egy személyben, a Messiás Jesuában található meg. Miért? Mert az Örökkévaló a Messiás önként feláldozott életével váltott ki minden embert a bűn szolgaságából. Ha a bűn zsoldja halál, csak halállal lehet kiváltani a foglyait. De egy másik fogoly ezt nem teheti meg, csak aki maga is szabad a bűntől. A Messiás Jesua bűntelenül élt, és adta oda az életét, hogy megváltson bennünket a bűn szolgaságából.

Tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra nem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életmódot az őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került! Nem arany- vagy ezüstpénzzel fizetett értetek, amely elveszti az értékét, hanem a Messiás vérével, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárány vére. 4

Az egyiptomi szolgaságból való megváltáshoz egy-egy ép és hibátlan bárány vérét kellett minden zsidó családnak az ajtófélfájára kenni. A bűnből való megváltáshoz is egy hibátlan Bárány vére szükséges. A megváltás megtörtént a kereszten. A börtönök ajtajai kinyíltak. Az örök élet a Messiás Jézusban a föld minden népe számára elérhetővé vált.

Kijössz a börtönödből? Elfogadod az örök életet, amiért a Messiás az életével fizetett? Vagy maradsz tovább a bűn önkéntes rabszolgája?


1 János evangéliuma 8:34
2 Pál apostol (Rabbi Saul) rómaiakhoz írt levele 6:23a
3 uott. 6:23b
4 Péter apostol I. levele 1:18-19, Egyszerű fordítás


* Niszán a bibliai hónapok sorában az első hónap a zsidó naptárban. Általában márciusra vagy áprilisra estik, 30 napos.