Angélával csak egy pár alkalommal találkoztam, mielőtt rendszeresen hívogattam volna telefonon. Angéla 81 éves, nagyon kedves teremtés, ügyel arra, hogy ne unatkozzon, hanem mindig legyen valamilyen elfoglaltsága. Emellett viszont rendszeresen olvassa a Bibliát, természetesen az elejétől, és azokat a kérdéseket, amikre nem tudja a választ, összeírja.

Jesua személye nem volt ismeretlen a számára, sőt korábban már beszéltünk egy kicsit a mennybe jutás lehetőségéről is. Szerintem ő maga sem tudta, hogy rövidesen majd’ minden kérdésére választ kap.

Már a második telefonhívásom során előkerült ez a bizonyos füzet, amiben ott sorakoztak a meg nem válaszolt kérdések. „Lehet még egy kérdésem? Hogy lehetett Ábrahám ilyen nagy ember, amikor annyi gyarlóságot csinált?” hangzott a sokadik kérdés, ami kapcsán át lehetett váltani az evangélium üzenetére. A kérdéséből kiderült számomra, hogy Ábrahám történetének még csak az elején jár. Elmondtam neki, hogy a Bibliában szereplő emberek mind valóságos, hús-vér emberek voltak, és az író nem rejti el a hibájukat, gyarlóságukat sem. De arról is beszámol, hogy milyen kapcsolatuk volt az egy igaz, élő Istennel. Ábrahámot a Biblia a hit atyjának tartja, sőt maga Isten a barátjának nevezi. Viszont egyetlen egy szereplője van a Bibliának, aki teljesen tökéletes volt, semmi fogyatékossága nem volt, és azért jött közénk, hogy az életét adja minden emberért.  Ez az ember Jesua volt. Ha valaki Őbenne hisz, akkor a mennybe jutás ára ki van fizetve. Most nálam volt a kérdezés joga: „Elhiszed ezt, Angéla?” „Igen”-hangzott a biztos felelet. Nagy örömmel imádkoztunk, miután elmondta a befogadó imát.

Kérlek, imádkozzatok azért, hogy ez a döntése megerősítse őt a hitében.