Boldog Messiásnapokat kíván a Zsidók Jézusért csapata!

Milyen nagyszerű időszaka ez az évnek, amikor kimehetünk az utcákra, hogy Jézus eljövetelének jó híréről beszéljünk!  Karácsonykor a meleg fények és az örömteli ünnepi énekek visszhangja a Messiás születésére emlékeztetnek minket. Bár nem tudjuk a pontos dátumát, mégis annyira izgalmas, hogy az évnek bizonyos jeles napjai erre a fontos eseményre irányítják a figyelmünket. És valahogy mégis, túl sok zsidó ember tapogatózik a sötétben, amikor arról a dicsőséges szeretetről van szó, amely Jézust a földre hozta.

Én magam Messiás-hívő családban nőttem fel, de a népem többnyire abban a hitben nevelkedik, hogy Jézus nem a mi Istenünk, és ezért a karácsony nem a mi ünnepünk. A legtöbben nem hallottak arról, hogy a zsidó falucskában, Betlehemben egy fiatal zsidó nőnek született egy Jézus nevű fia – akiről a zsidó próféták megjövendölték, hogy Izrael királya lesz. A te támogatásod lehetővé teszi számunkra, hogy segítsünk népünknek meglátni, hogy Jézusban bízni a lehető legzsidóbb dolog. Köszönjük, hogy folyamatosan mellettünk álltál az év folyamán – különösen ebben az örömteli időszakban –, és segítettél nekünk az Ő fényével világítani.

Jézus születésének történetét általában Lukács evangéliumából szokták felolvasni, de idén János evangéliumának sajátos szemszögéből szeretném ezt bemutatni. János evangéliuma a családfa vagy akár a megtestesülés leírása helyett azzal kezdődik, hogy az apostol az örökkévalóság múltjában mutat rá Jézusra: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.” (János 1:1). Ez közvetlenül a Teremtés könyvéhez kapcsolódik, és a világ létre hívásának csodálatos történetéhez.

A János evangéliumában csupán egyetlen vers utal Jézus megtestesülésére, ez egyben a kedvenc karácsonyi versem is: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1:14).

„Az Ige testté lett” – költői szépséggel írja le Jézus születését, ám ez sokkal több, mint költészet. Azzal, hogy Jézust „az Igeként” azonosítja, a teremtő Isten úgy mutatkozik be, mint az élet közlője. Felfedi a szavak erejét és értékét. Amint az evangéliumi elbeszélésekből kiderül, Jézus nemcsak maga a megtestesült Ige, hanem saját küldetését szavakkal is elmagyarázta.

Isten arra szólított fel minket, hogy Jézushoz hasonlóak legyünk, hogy hirdessük Őt mind cselekedetekkel, mind szavakkal, és a Szentlélek ereje által legyünk telve kegyelemmel és igazsággal. Arra indít minket, hogy életünkkel bemutassuk az Ő igazságát és kegyelmét, de szavakra is szükségünk van azért, hogy az emberek meghallják, hogyan kaphatják meg ezt a kegyelmet és igazságot. Még a legszentebb élet sem képes szavak nélkül elmondani Isten csodálatos megváltási tervét.

Ezért vagyunk annyira elszántak arra, hogy misszionáriusokat küldjünk ki, akik elmennek és elmondják az evangéliumot a népünknek akár az utcán, akár az egyetemi campusokon vagy másutt. Az evangéliumot több nyelven elérhető digitális tartalmakon keresztül, és a weboldalunkon élő chat funkció segítségével is terjesztjük. Munkatársaink és önkénteseink a nap minden órájában készen állnak arra, hogy a világ bármely táján lévő kereső emberekkel kapcsolatba lépjenek. Ha most éppen Tel Aviv, Jeruzsálem, New York, Los Angeles, Párizs vagy Moszkva utcáin sétálnál, lehet, hogy belebotlanál a Zsidók Jézusért egyik misszionáriusába, amint forró italt és evangelizációs irodalmat osztogat, vagy arra invitálja az embereket, hogy írják fel a véleményüket egy táblára. Újabb és újabb leleményes módokat keresünk az örömüzenet terjesztésére zsidó népünk körében, és igyekszünk követni azt a példát, amelyet a Messiás Jesua (Jézus) állított elénk azzal, hogy eljött, hogy az élet Igéjeként közöttünk lakjon.

Nagyon hálásak vagyunk a hozzád hasonló barátokért, akik támogatnak minket abban az elkötelezettségünkben, hogy hirdessük Jézust zsidó népünknek – és mi is szeretnénk téged támogatni. Imádkozom, hogy te is megoszthasd az Igét azokkal, akik között élsz. A karácsonyi történet csodálatos lehetőséget nyújt arra, hogy elmenjünk és elmondjuk a jó hírt, különösen a zsidó embereknek, akik talán nem is tudják, hogy a karácsonyi történet a hozzájuk hasonló zsidó emberekről szól!

Talán aggódsz a zsidó érzékenység miatt, és ez jó dolog. Az egyik módja annak, hogy foglalkozzunk ezzel az érzékenységgel az, hogy tudatjuk a barátainkkal, hogy tudjuk és értékeljük azt a tényt, hogy ők zsidók. Ezt úgy tehetjük meg, hogy karácsonyi helyett hanukai üdvözlőlapot küldünk nekik. A barátaink hálásak lesznek ünnepük elismerésé-ért. Talán meg is köszönik ezt a gesztust, és ez alkalom lehet arra is, hogy elmondjuk nekik, hogy miért olyan különleges számunkra a Hanuka: ha Isten nem őrizte volna meg a zsidó népet, Jézus sem született volna meg erre a világra. Még ha a beszélgetés ennél tovább nem is megy, akkor is segítettünk a barátunknak felismerni, hogy Jézus zsidó volt. És ki tudja, a párbeszéd akár még tovább is folyhat!

Még egyszer köszönjük, hogy segítesz eljuttatni a Messiás üzenetét Isten választott népéhez, ahhoz a néphez, amelyért Jézus valamikor régen először jött Betlehembe. A testté lett Ige túláradó öröme töltse be a szívedet és otthonodat idén karácsonykor!