Idén a zsidó emberek világszerte március 6-án, napnyugtakor ünneplik Purim ünnepét. A Purim a zsidó nép drámai megmentésének állít emléket. A történet Eszter könyvében olvasható – egy olyan könyvben, amelyben Isten neve egyetlen egyszer sem szerepel. A történet első olvasásra véletlenek sorozatának tűnhet. Vásti (a perzsa királyné) úgy dönt, hogy a király hívása ellenére sem jelenik meg a lakomán, ezért eltávolítják királynéi tisztségéből. Aztán a több száz (vagy talán több ezer) összegyűjtött fiatal nő közül a király épp a zsidó Esztert választja új királynénak. Micsoda „véletlen egybeesés”! De tudjuk, hogy nem véletlen volt – Isten éppen erre az időre teremtette őt (Eszter 4:14). Ezután Mordecháj (Márdokeus), Eszter nagybátyja a városkapun kívül ül – és egy szerencsés „véletlen” folytán meghallja és leleplezi a két őrt, aki összeesküvést sző a király meggyilkolására. Később aztán a király „véletlenül” nem tud aludni – és ezen az éjszakán rádöbben, hogy soha semmit nem tett azért az emberért, aki megmentette az életét. És így folytatódik tovább a véletlenek láncolata. Ennyi „véletlen egybeesés” után képzeld magad abba a helyzetbe, ahogy a palotában állsz, és azt látod, hogy Hámán – aki annyira gyűlölte Mordechájt, hogy el akarta pusztítani őt és egész népét – épp azon az akasztófán lóg, amit ő szánt Mordechájnak. Lehet, hogy a jelenlévő bámészkodók azt mondják egymásnak: „Hűha, ezek a zsidók igazán szerencsés emberek!”. De egyik sem szerencse volt. Eszter könyve azt tanítja nekünk, hogy Istenünk a gondviselés Istene. Ő a Mindenható, aki őrködik, és védelmezi a saját népét. Mert azt mondta az Úr: „Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled” (Zsidókhoz írt levél 13:5). Még ha mi hitetlenek is vagyunk, Ő hűséges (2 Timóteus 2:13). Körülnézve ebben a világban: látva a háborút, fájdalmat, betegséget és szenvedést – néha úgy tűnhet, mintha Isten nem lenne jelen. De ez nem így van. Még ha a nevét nem is említik, Isten velünk van. Veled van, ha Hozzá tartozol a Messiás Jesua által. Ő jelen van, nemcsak a nyilvánvaló helyzetekben, hanem olyan apró dolgokban is, amelyek egyesek számára „szerencsés véletleneknek” tűnhetnek. Sőt, Ő váratlan módon téged is felhasználhat, hogy elérje a céljait – épp ahogyan Mordecháj és Eszter esetében is tette. Tehát legközelebb, amikor azt hallod valakitől, hogy „ez egy szerencsés véletlen volt”, tekintsd ezt egy isteni lehetőségnek, hogy egy jó szót szólj a Gondviselés Istenéről, aki törődik velünk, és gyakran a legváratlanabb módokon munkálkodik.

*Dan Sered

* Dan Sered az egyik operatív vezetőnk; ő felügyeli csapatainkat Európában, Izraelben, Dél-Afrikában és Ausztráliában.

Izraelbe utazni sok keresztyén számára életre szóló élmény. Reméljük, hogy 2023-ban lehetőséged nyílik rá. Szeretnénk figyelmedbe ajánlani Lon Solomon „Best of the Holy Land” éves túráját, amire még lehet jelentkezni. Lon Solomon 36 éve értékes tagja a Zsidók Jézusért igazgatótanácsának, 40 évig volt lelkipásztor Washingtonban, és ez lesz az 58. izraeli körútja – ez a tapasztalat valóban megmutatkozik ezeken a túrákon.
Az időpontok a következők:
2023. október 15–23: alaptúra
2023. október 23–27: fakultatív sínai-hegyi és petrai hosszabbítás
További információ Lon honlapján található: lonsolomonministries.com vagy a 703-280-1114 telefonszámon.