A múlt pénteki szombatköszöntő alkalmunkon megemlékeztünk a Függetlenség napjáról: Izrael állam megalakulásáról. Izraeli időszámítás szerint 5708. Ijár hó 5-e, polgári időszámítás szerint 1948. május 14-e, idén ez a nap április 26-ra esik. A fiatal Izrael állama a 75. születésnapját ünnepli idén áprilisban.

Az esten arról beszéltünk, hogy mik vezettek el Izrael feltámadásához. Ez vajon pusztán egy politikai akaratból történt, vagy látható benne az Örökkévaló szándéka? Az Ezékiel könyvének 37. fejezetéből kiderül, hogy az Örökkévaló százaz csontokhoz hasonlította Izrael népét. Tovább folytatva a próféciát, arra is ígéretet kapott Izrael, hogy a száraz csontok egybegyűlnek és összeilleszkednek, majd hús, ín és bőr kerül rájuk, végül az Örökkévaló életet lehel beléjük. Az alija-mozgalom 1882-ben a cionizmussal indult, és a zsidó állam megalakulásakor, 1948-ban már a világ minden tájáról érkeztek új hazájukba zsidó emberek. Különböző nyelvet beszéltek, különböző kultúrából jöttek – és mégis vállalták azt, hogy Izrael lesz az otthonuk. Tovább vizsgálva a próféciákat az Ézsaiás 41. fejezetében pedig egy csodálatosan termő, gazdag vidékről olvashatunk, ahol mindenféle gyümölcs megterem. Amikor a 19. század végén az első telepesek megérkeztek Izraelbe, az első dolguk az volt, hogy azt a kőrengeteget, amely elborította a földet, elhordják, és fásítási programba kezdjenek. Ezzel a folyamattal nem álltak le, mindmáig 200 millió fát ültettek. A modern héber nyelv feltámasztása Eliézer ben-Jehuda nevéhez fűződik, aki 1922-re létrehozta a 17 kötetes héber értelmező szótárat. Ez mind-mind a fizikai feltámadás bizonyítéka. De még hátravan a szellemi feltámadás, amelyre az Ezékiel 36. fejezetében van utalás: új szívet, új szellemet ígért az Örökkévaló, amit Ő maga fog megadni nekünk. Ha ezt az új szívet, az új szövetség ígéretét Izrael elfogadja és magáévá teszi, megtörténik a szellemi feltámadás is.

Kérlek, imádkozz azért, hogy Izraelben és a diaszpórában is mielőbb megtörténhessen, hogy a zsidó emberek felismerjék, hogy ezt az új szívet Jesua áldozatának elfogadásával kaphatják meg.

 

 

Hajdu Ildikó