„Vivien nagyszerű testvérnő, aki a zsidó iskolatársainak Jézusról beszél. Amikor Pészachkor a környékbeli gyülekezetekbe mentem, hogy Jézusról tanítsak, Verával, Vivien egyik barátjával megbeszéltünk egy közös találkozót.”

„Hosszasan beszélgettünk az identitásról és Jézusról. Kiderült, hogy Vera tízéves kora óta cipeli édesapja öngyilkosságának súlyos terhét és az azóta ránehezedő depressziót. Vera érdeklődéssel hallgatta, ahogy az Igéről beszéltem. A találkozónk a vége felé közeledett, amikor megkérdeztük tőle, hogy szeretne-e imádkozni a megváltásért, melyet Jesua áldozata által kapunk. És ő könnyes szemmel igent mondott! Miután együtt imádkoztunk, Vera nyomasztó érzései és depressziója hirtelen felemelkedtek róla! Dicsérjük az Urat ezért! Kérjük, imádkozzatok Veráért, hogy növekedjen új hitének örömében, és Vivienért is, hogy folytassa az evangélium üzenetének továbbadását a barátai körében.”