A vallások miatt van a legtöbb háború.
Miért hinnék Istenben?

Zsidók Jézusért  | 2022 Február 6.

Vallás, politika, Isten

Van különbség e fogalmak között, és nem szabad összekeverni őket. Vajon miért vannak dzsihádista muszlimok, de ugyanakkor nagyon békés muszlimok is? Vajon miért háborúzott nyíltan a Vatikán a középkorban, manapság pedig nem? Vajon miért vannak törzsi népek között is háborúk akár a saját isteneik segítségét kérve? Az okok vizsgálata során felfedezhetjük, hogy nem Isten áll a történelmünk nagy háborúi és népirtásai mögött, hanem nagyon is emberi szándékok, mint például a hatalomvágy, a nagyobb terület és pénz iránti mohóság.

De akkor miért engedi meg Isten a háborúkat?

 

Isten szabad akaratot adott az embernek arra, hogy hallgat az Ő szavára vagy sem. Ha nem lenne szabad akaratunk, akkor nem beszélhetnénk őszinte szeretet-kapcsolatról Isten és ember között, hiszen abban az esetben az ember nem szabad akaratából szeretné Istent; illetve Isten azzal is kimutatta hatalmas szeretetét irántunk, hogy szabad, gondolkodó lényekké teremtett minket és nem robotokká.

A mi döntésünk tehát, hogy mihez kezdünk a szabadságunkkal. Ha a világ mind​en fegyverét hirtelen elvennék az emberektől, ha minden kés és puska megsemmisülne, ha minden kémiai fegyvert hatástalanítanának, akkor az emberek hamarosan újabb módszereket találnának az egymás elleni gonoszságra és erőszakra. Az igazi béke nem pusztán a háború hiánya. Nem elég csak a külsőségeken változtatni. Az igazi béke az ember szívében kezdődik, és ezt a változást nem lehet kívülről ránk erőszakolni.

 

Mikor lesz béke a Földön?

Jobb kérdés, hogy mikor lesz béke a szívekben? Az igazi békének belülről kell fakadnia.  Ennek a belső békének a feltétele az Istenhez való megtérés, és Jézusnak, a Messiásnak, a Béke Fejedelmének elfogadása. Az, hogy a zsidó embereket  sokszor üldözték Jézus nevét használva, csak azt mutatja, hogy ezek az emberek, bár kereszténynek mondták magukat, nem voltak az Isten Békességének birtokában, és nem követték Jézus tanításait. Jézus maga figyelmeztetett minket arra, hogy lesznek, akik „Úrnak” hívják majd őt, de cselekedeteik Isten akaratával ellentétesek. Azok, akik valóban követték Jézus tanításait, segítették és támogatták a zsidó embereket. Gondolj csak azokra a holland keresztényekre, vagy a magyar evangélikus Sztehlo Gáborra és a katolikus Salkaházi Sárára, akik bújtatták a zsidókat a Holokauszt idején! Nem okolhatjuk Jézust azoknak a gonosz férfiaknak és nőknek a cselekedeteiért, akiknek tettei teljesen ellentmondtak mindannak, amit Jézus tanított. Nem okolhatjuk Jézust a háborúkért vagy a Holokausztért, mint ahogy a mérnöki tudományt sem okolhatjuk a gázkamrák felépítéséért.[1]

 

Mikor lesz tehát béke?

Két jó hírünk van: az egyik, hogy akár ezekben a pillanatokban is megtapasztalhatod azt a túláradó békét a szívedben, amit kizárólag Isten, a te személyes Teremtőd tud megadni neked. Ha a szívedben elhiszed, hogy Jézus a te vétkeidet is kifizette a kereszten, majd Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor mondd el ezt Istennek a saját szavaiddal. Magad is meglepődsz majd, milyen békesség és öröm  jelenik meg az életedben. A másik jó hír pedig, hogy eljön az az idő, amikor Jézus visszajön látható formában, és egy olyan korszak köszönt az emberiségre, amelyben nem lesznek háborúk, éhínség és szenvedés. Ez nem tündérmese, ez Isten ígérete.

 

„Az utolsó napokban szilárdan fog állni az ÚR házának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlik majd hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az ÚR igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket; nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.”

(Ézsaiás 2:2-4)

 

[1] Snyder, Avi (202…): A zsidóknak nincs szükségük Jézusra… és más tévhitek

Szívesen olvasnál még
ehhez hasonló cikkeket?

Iratkozz fel hírlevelünkre!