Az Újszövetség nincsen tele ellentmondásokkal?

Zsidók Jézusért  | 2022 Február 6.

Vannak-e ellentmondások az Újszövetségben?

Ez egy ellentmondásos kérdés. Egy bizonyos értelemben az Újszövetség legnagyobb igazságai épp paradoxonokba vannak csomagolva: Boldogok a lélekben szegények, mert övéké a mennyek országa. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Aki elveszíti az életét Jézusért, és az örömüzenetért, megnyeri azt. Aki közületek első akar lenni, legyen mindenki szolgája. Oszd szét minden vagyonod a szegények közt, kövesd Jézust, és kincsed lesz a mennyben. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.

Néhány példa

Másrészt viszont, vannak olyan adatok és tények, amelyek a Tanakh jelenlegi szövegének ellentmondani látszanak.

Néhány ezek közül[1]:

70 vagy 75?

Yossi Mizrahi rabbi rámutat arra, hogy az Újszövetség szerint Jákób 75 lélekkel ment le Egyiptomba (ApCsel 7:14), míg a Tanakh szerint csak 70 ember ment vele (2 Mózes 1:5). A ma közkézen forgó maszoréta szöveg[2], amiből Mizrahi rabbi idéz, az i. sz. 7–10 sz-ban került használatba, vagyis, az 1. században még ismeretlen volt. Az akkor használatban levő szövegváltozatok közül (Pesita, Targum Jonatán, Szeptuaginta, Kumrán stb.) Lukács valószínűleg a zsidó tudósok által görögre fordított Szeptuagintát[3] használta. Ott pedig 75 lélekről olvasunk. Hogy miért, azt a Szeptuaginta 72 fordítójától kell megkérdezni. Mindenesetre, itt a magyarázat a látszólagos ellentmondásra.

Melyik próféta mondta?

A Dáát zsidó enciklopédia írja: „Számos ellentmondás található az ÚSz-ben: Azt írja, hogy Jézus Názáretben fog élni, hogy ’beteljesítse a próféták mondását: názáretinek (necer) fogják nevezni.’ (Máté 2:23) Azonban, ilyen vers sehol nem található az ÓSz-ben.”

Itt nincs ellentmondás, ugyanis Máté itt nem idéz. Többes számban ír a prófétákról, akik több helyen utaltak a Messiásra, mint hajtásra, sarjadékra, ágra. A héber ’necer’, illetve ’cemá’ szavakat használták erre. (Ézsaiás/Jesájá 11:1)

„És ered majd vessző Jísaj törzsökéből és ág (necer) hajt ki gyökereiből.”

Jeremiás/Jirmejáhu 23:5

 

„Íme napok jönnek, úgymond az Örökkévaló, és támasztok Dávidnak igaz csemetét (cema), uralkodik mint király és boldogul és jogot és igazságot tesz az országban.”

Zakariás/Zecharja 3:8

„Halljad csak, Józsua főpap, te meg társaid, kik előtted ülnek – mert jelnek való emberek ők – mert íme, én elhozom az én szolgámat, Sarjadékot (cema).”[4]

Maga a Talmud is utal a Messiásra a ’gyökér’, illetve a ’hajtás/ág’ szavakkal.

Az ’álmá’-t rosszul fordították?

Máté helytelenül alkalmazza az Ézsaiás/Jesájá 7:14 szövegét az állítólagos szűztől születésre, az ugyanis nem tartalmazza a ’szűz’ szót.

Nézzük meg Máténál és Jesájánál a szóban forgó próféciát:

„Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: ’Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd’ – ami azt jelenti: Velünk az Isten.”

(Máté 1:22-23)

„Ezért ad maga az Úr nektek jelt: íme a fiatal nő (héberül álmá) várandós lesz és fiat szül és így nevezi őt: Immánuel.”

(Ézs/Jes 7:14)

Cyrus Gordon[5] professzor rámutat, hogy a jóval a kereszténység előtt, Alexandriában, zsidó tudósok által készített görög fordításban az álmát a ’parthenos’ (szűz) szóval fordították. Máté a maga görög szövegéhez az akkor közismert Szeptuaginta fordítást használta.[6]

A puszta tény, hogy Máté a szűzen fogantatáshoz Jesájának ezt a próféciáját használja alátámasztásul, jelzi, hogy az első századi zsidóság körében ez az értelmezés elfogadott volt.

A berlini születésű Holokauszt-túlélő, Vera Schlamm gyermekorvos nyilatkozta erről a versről: „Ha a próféta valóban csak egy fiatal nőről ír itt, aki várandós lesz, akkor mi ebben az ist_ni jel? Hiszen nap mint nap találkozom fiatal várandós nőkkel.”[7]

Rengeteg más példát is hozhatnánk, és a lábjegyzetben megjelölt oldalon még többet is olvashatsz. De a kérdés valójában az, hogy az igazságot keresed vagy csak kifogásokat, hogy miért ne fogadd el Ist_nt és az Ő Messiását a te személyes megváltódnak? Ha a szíved őszintén az igazságot keresi, meg is fogod találni azt.

„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.” (Jesua Ha-Nocri, a Názáreti Jézus)

Források:

[1] Az ellentmondásokra hozott példák forrása: https://www.oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/contradictions-in-the-new-testament/ Itt további példák és részletesebb kifejtés található.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Masoretic_Text

[3] https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=2&page=1

[4] A Tanakhból vett idézetekhez az IMIT Biblia-fordítást használtuk (Dr. Bernstein Béla fordítása)

[5] – vezető zsidó tudós, aki korábban a Dropsie Főiskola professzoraként működött az asszírológia és egyiptológia területén.

[6] “‘Almah’ in Isaiah 7:14,” Journal of Bible and Religion 21 (1953), 106. o.

[7] Túlélők történetei DVD 2004 Purple Pomagranate

Szívesen olvasnál még
ehhez hasonló cikkeket?

Iratkozz fel hírlevelünkre!