Mikor jön el a Messiás? Lehet-e siettetni az eljövetelét? Ha igen, hogyan?

Mikor jön el a Messiás? Lehet-e siettetni az eljövetelét? Ha igen, hogyan?

Február 21-én egy különleges nemzetközi zsidó összefogásba csatlakoztunk be itt Budapesten. Magyar idő szerint délután 5 órakor szerte a világon egy adott szövegű imádságot mondtak el különböző nyelven, különböző hátterű zsidó emberek, melyben kifejezték a Messiás eljövetele iránti vágyakozásukat. De vajon tényleg minden zsidó úgy várja-e az Eljövendőt, mint „zsidók a Messiást”?

Ha egy kicsit utánajárunk, meglepődve tapasztaljuk, hogy a vallásos zsidóság köreiben mennyire nem egységesen gondolkodnak ezekről a kérdésekről. Nem is beszélve a nem vallásosokról.

Türelemmel várni

Az ortodox zsidók meggyőződéssel hisznek egy valós messiás eljövetelében, aki bár késik, de minden nap türelemmel várják.

Siettetni

A haszid zsidók azt is hiszik, hogy minden nemzedékben születik egy potenciális messiás (Caddik dor), aki azzá válhat, ha az a zsidó nemzedék megérdemli. A Talmud, a Midrás és a Zohár szerint a Messiásnak legkésőbb az Ádám és Éva teremtésétől számított 6000. év végéig (ha mindent jól számoltak, akkor a Gergely naptár szerint 2240-ig) el kell jönnie. Ezt a reménységüket arra alapozzák, hogy a teremtettségben minden szinten jelen van a Szombat. Ahogy a 7. nap a hét pihenőnapja, a 7. hónapban (Tisri) befejeződik a Tóra-ciklus, sőt a 7. biblikus ünnep, a szukkot is ekkor van, ezzel zárul az aratás, és beköszönt a pihenés, a 7. év a föld pihenőnapja, úgy a 7. évezred a béke és a megnyugvás évezrede. Mivel a haszid gondolkodásban a kiérdemlésnek is szerepe van, ezért ők nagyon aktívan: jó cselekedetekkel és imával siettetik a Messiás eljövetelét. Ehhez kapcsolódik még egy olyan talmudi gondolat, hogy a Messiás vagy akkor jön el, amikor az egész generáció mindenestül gonosz, hanyatlik, és nincs igazság, vagy akkor, amikor egy teljes generáció megtér és igaz lesz (Johannan rabbi).

Ezért a haszid mozgalom bízik abban, hogy a negatív próféciák megváltoztathatók, ha minden zsidó összefog, odafordul az Ö_valóhoz, jót cselekszik és imádkozik. A február 21-ére vonatkozó felhívásuk is ezt az erős hitet tükrözi.

Úgy élni, mintha…

A konzervatív judaizmus kevésbé biztos a Messiás személyében, illetve az eljövetele idejében. Nyitva hagyják azt a kérdést, hogy a Messiás egy személy vagy inkább csak az emberiség megváltásának szimbóluma, de arra buzdítanak minden zsidót, hogy úgy éljenek minden nap, mintha személyesen rajtuk múlna a messiási kor eljövetele. A magyar neológ judaizmus talán ehhez a nézethez áll a legközelebb.

Egy jobb kor

A reform judaizmus még messzebb távolodik egy személyes messiásban való hittől. Ők egy általánosan remélt jobb korban hisznek, és a világ megjobbítására (Tikkun olám) buzdítják hittestvéreiket.

Konkrét Messiás, konkrét eljövetel(ek), a Tanakh próféciái alapján

A messiási judaizmus – ahogy a neve is mutatja – hisz mind egy konkrét messiási személyben, aki eljövetelekor megváltja az emberiséget a bűneiből, mind pedig egy messiási korban, abban a bizonyos 7. évezredben, amiben a haszid zsidóság is hisz, amikor a Messiás igazságos királyként fogja kormányozni a világot Jeruzsálemből. A messiási zsidók szerint a Messiás kétszer jön el a földre. Az első esetben megváltóként jön, és a bűneink fizetségeként a saját életét teszi az oltárra. A második alkalommal dicsőségben jön el, hogy megmentse népét az ellenségeitől, és hogy ítéletet hirdessen. Az első eljövetel ideje egészen pontosan kiszámítható, ugyanis több olyan prófécia is található a Tanakhban, ami segítségünkre van ebben. (Ha tovább szeretnél kutatni,akkor olvass tovább egy emberről aki 2000 évvel ezelőtt született. Ha pedig még többre vagy kíváncsi, akkor még olvasd el a messiási próféciák közül, azt is, amely Siló eljöveteléről szól.

A második eljövetel idejéről maga a Messiás Jesua mondta, hogy nem tudhatja senki. Viszont, sok jelet említett, ami segít felismerni az eljövetelének közeledtét. Mit mondanak a messiási zsidók az Ő eljövetelének siettetéséről? Az Ő visszatérésének egyik jele (előfeltétele) az, hogy a Messiás haláláról és feltámadásáról szóló Örömhírt minden népnek és nemzetnek hirdetik az egész világon. Amennyiben a Názáreti Jézus zsidó vagy nem zsidó követője vagy, tedd ezt. A Wycliffe Bibliafordítók szerint még 2161 nyelven egyáltalán nem létezik Biblia-fordítás, és 250 millió emberhez nem jutott még el az anyanyelvén a Biblia egyetlen könyve sem. Támogathatod őket, vagy csak egyszerűen újra odaszánhatod magad arra, hogy átadod a Jó hírt a szomszédodnak, barátodnak, munkatársadnak. Vagy a sarki zöldségesnek. Ahogy én ma tettem.

Az ima

Az ima, amelybe mi is becsatlakoztunk (és persze imádkoztunk az imádkozókért is, hogy felismerjék a Messiást, aki már eljött):

„Mindenség Királya! Mi, Izrael gyermekei ugyanabban a pillanatban, a világ minden táján egy emberként Hozzád kiáltunk! Fogadd imádságunkat kedvesen és kegyelmesen. Őszintén köszönjük mindennapos áldásaidat. De azt is megköszönjük Neked, hogy elküldöd most a Messiást, hogy megváltson minket ebből a hosszúra nyúló száműzetésből és szenvedésből, és elhozza békéjét a világnak. Már nem tudunk tovább várni. Arra is vágyunk, hogy a Te nagy és egyetlen nevedet kinyilatkoztasd, és a Te dicsőséged újra megjelenjen a Bét haMikdásban, a Te Szent Templomodban.

Sma Izrael, Adonáj Elochenu, Adonáj Echád! Halld Izrael, az Örökkévaló, a mi Istenünk egy ÚR.”

(forrás: a felhívó videó)

Prófécia a teljes Izrael megtéréséről

A Tanakh (Ószövetség) arról is beszél, hogy egy napon minden zsidó rá fog tekinteni arra, akit átszegeztek, és mély bűnbánat fogja őket átjárni, Isten szerinti szomorúság, amikor rádöbbennek, hogy elutasították a Szentet, a Felkentet.

És majd kiöntöm Dávid házára és Jeruzsálem lakójára a kegyelemnek és könyörületnek szellemét, és föltekintenek hozzám annak miatta, kit átszúrtak; és gyászt tartanak fölötte, mint mikor gyászt tartanak az egyetlen miatt, keseregnek fölötte, mint mikor keseregnek az elsőszülött miatt.

(Zakariás/Zecharja 12:10 IMIT fordítás)

Ez a szomorúság megtérést fog eredményezni, és így az egész akkor élő Izrael bűnbocsánatot fog kapni.

Ama napon forrás lesz nyitva Dávid háza részére, meg Jeruzsálem lakói részére: vétek ellen és fertőzet ellen.

(Zakariás/Zecharja 13:1 IMIT fordítás)

Amikor tehát a zsidóság világszerte a Messiás eljöveteléért imádkozik, tudhatjuk, hogy egy napon választ kapnak az imájukra, bár nem úgy, ahogy most gondolják. A szemük megnyílik, és meglátják Őt, akit átszegeztek.

…üdvözülni fog az egész Izráel, amint meg van írva:

„Eljön Sionból a Megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket.”

(Róma 11:26-27)

A hamis messiás

Azonban azt sem feledhetjük el, hogy előtte még egy nehéz korszak vár a világra, azon belül pedig a zsidó népre. Jeremiás könyve Jákób nyomorúságaként említi (Jer 30:7), Jesua pedig nagy nyomorúságként (Máté 24:21). Egy hétéves időszak ez, amikor a bűn embere, az Antikrisztus fogja megkísérelni, hogy a világ ura legyen. Ő eleinte valószínűleg el fogja tudni hitetni a zsidóság egy részével, hogy ő a Messiás. Amikor Jézus visszajöveteléért és Izrael maradékának üdvösségéért imádkozunk, imádkozzunk azért is, hogy minél kevesebb embert tudjon megtéveszteni a hamis messiás.

Halott-támasztási gyakorlatok –  beszámoló a temetőtúráról

Halott-támasztási gyakorlatok – beszámoló a temetőtúráról

Ha én ezt a klubban egyszer elmesélem! – biztosan emlékeztek még erre a jó 20 évvel ezelőtti filmsorozat szállóigévé vált mondatára. Én is csak így tudnék felkiáltani az után az egy hét után, amit átéltem, mialatt körbejártuk észak-nyugat Magyarország egy részét, és meglátogattunk néhány, még meglévő zsidó temetőt.

 

Hogy jött ez az ötlet?

 

Kis csapatunk rendületlenül, sőt fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy elvigye a Messiásról szóló örömhírt a zsidó embereknek. Még a holtaknak is! ? De a viccet félretéve, azon gondolkodtunk, hogy hogy tudunk valami nagy micvát – jócselekedetet – végrehajtani. Így jött képbe a temetőlátogatás. A zsidó hagyomány azért tartja ezt a legnagyobb micvának, mert a holtak nem tudnak köszönetet mondani, ha a síremlékek körül gazolunk, szemetet szedünk, egyszóval rendbe tesszük azokat. Célunk persze nemcsak egy szimpla temetőgondozás volt, hanem zsidó emberek felkutatása, a Jézusról szóló örömhír elmondása, illetve gyülekezetekkel való kapcsolatépítés is.

 

Július közepén rajtoltunk (kocsival), és feltett szándékunk volt, hogy kiskapával, kesztyűvel, gyomirtóval, na és persze evangéliumi anyagokkal felszerelkezve a vállalt kötelezettségünket – egy életünk egy halálunk – teljesítjük. Utunk során kiderült, hogy ez nem is olyan egyszerű, hiszen nem egy-két gaz kigyomlálásáról van szó, hanem sokkal többről…

 

Állomások:

 

Dunaharaszti:

Első látogatásunk a dunaharaszti temetőbe vezetett. Itt az önkormányzat egyik képviselőjével találkoztunk, aki készségesen beszélt a temető helyreállításának és a helyi zsidó történelem felkutatásának fontosságáról.

Székesfehérvár:

Voltunk Székesfehérváron, ahol a hitközség egyik tagjával találkoztunk. Sajnálatos módon Székesfehérváron a zsinagóga helyén egy Skála Áruház működik, és csak egy kis emléktábla jelzi az egykori zsinagóga helyét. A temető viszont szépen karban van tartva.

 

Pápa:

 

Ezután jutottunk el Pápára, ahol ugyan a temetőt nem, de a zsinagógát láttuk, sőt egy holokauszt-megemlékezésen is részt vettünk. A zsinagóga még sejteti a 76 évvel ezelőtti pompáját, de a háborús sebeit ma is viseli. Sajnos nincs pénz a helyreállítására…

 

Pápa után útba ejtettük a győrszemerei zsidó temetőt. Utódok hiányában ez a temető rövidesen a homályba vész… hacsak Isten nem támaszt olyan embereket, akik szívükön viselik a zsidóság sorsát.

 

Győr:

 

Győrben viszont egy gondozott, ápolt temetőben jártunk a helyi hitközség elnökével. Az elnök úr még a zsinagógát is megmutatta, amely jelenleg a győri zeneakadémia hangversenytermeként funkcionál.

 

Tata és Esztergom:

 

Ezután Tatára vezetett az utunk. Itt ért a legnagyobb meglepetés bennünket. Isten elhívott egy nem zsidó, nem hívő asszonyt, és a szívére helyezte, hogy kutassa fel az egykori tatai zsidóság múltját, és viseljen gondot a zsidó temetőre és a zsinagógára. Így történt, hogy a temetőben közel 3 órát töltöttünk el. A sírok között haladva szinte a szemünk előtt elevenedtek meg a zsidó életek: majd minden névhez fűződött egy emlék, egy rövid gondolat. Megrázó volt hallgatni ezeket. Ugyanakkor felemelő volt az, ahogy ez a hölgy évek hosszú sora alatt hűségesen, kitartóan engedelmes volt ennek az elhívásnak.Tata után Esztergom következett, ahol a város egyetlen zsidó lakójával találkoztunk. Láttuk a temetőt, amely nagyon el volt hanyagolva, és a zsinagógát, amely az esztergomi művelődés házává lett.

 

Értékadó emberek, kiket talán alig ismerünk…

 

Szomorúan tapasztaltuk meg, hogy a nyugat-magyarországi zsidóság 90%-a elpusztult, alig van zsidó élet ezekben a városokban. Hallottunk arról is beszámolót, hogy zsidó emberek mennyit tettek Magyarország fejlődéséért. Tata adta a világnak Bláthy Ottót, a transzformátor és az elektromos fogyasztásmérő (villanyóra) feltalálóját és Farkasházy Fischer Márkot, a herendi porcelángyár alapító igazgatóját. Győr adta a keramikus Kovács Margitot, Székesfehérvár Goldziher Ignác Kelet-kutatót és sorolhatnánk. A nevüket talán ismerjük, de egyre kevesebben tudják, hogy a vidéki, letűnőfélben lévő zsidóság mennyi értéket adott hazánknak.

 

Sosem vagyunk egyedül

 

Ellenben találkoztunk olyan nagyszerű emberekkel, akik a szívükön viselik a zsidóság sorsát. Minden egyes ember, akit Isten elénk hozott, ajándék volt számunkra. Hálánk jeléül – többek között – elmondtuk nekik a megbékélés, megbocsájtás örömhírét, imádkoztunk értük, sőt 490 km-es utunk során egy illető kész volt arra is, hogy szívét átadja Jesuának, és Úrrá tegye Őt az életében. Kapcsolatokat építettünk a helyi hívő közösségekkel, és a helyi zsidó élet képviselőivel.

 

Adj hozzá Te is!

 

Kérünk Benneteket, imádkozzatok azért, hogy ezek a bimbózó kapcsolatok szárba szökkenjenek, hogy legyen lehetőségünk további bizonyságtételre.

 

Azért is kérünk imát, hogy Isten támasszon minél több olyan hívő embert Magyarországon, akik készek arra, hogy igei módon féltékennyé tegyék a zsidó népet Jesuával, a zsidó nép Messiásával.

 

És kérünk még imát azért is, hogy tovább tudjuk folytatni a temetőtúráinkat.

 

Amikor ezt olvassátok, Feri és Bogi épp vissza fog érkezni az ő ÉK-magyarországi temető-túrájukról. Kíváncsian várjuk az ő beszámolójukat is.