…míg eljő Siló

…míg eljő Siló

A “Sílóról” szóló messiási prófécia

A B’resit 49:10-ben olvasható egy titokzatos messiási prófécia:

„Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Síló, akinek engednek a népek.”

Nem fogunk tudni most minden részletnek utánajárni, pl. hogy mit is jelent ez a rejtélyes kifejezés. (Egy lehetséges magyarázata szerint: “Akihez tartozik”.) Helyette inkább szeretnénk megvizsgálni, mit is tartanak erről a zsidó hagyományok.

Rabbinikus források szerint a B’resit 49:10-ben található próféciában a Síló elnevezés a Messiásra vonatkozik, tehát szerintük is valóban messiási prófécia. A fejedelmi pálca Júda törzsi identitását és annak jogát jelképezi, hogy a mózesi törvénynek érvényt szerezzen a zsidó nép életében. A babiloni fogság alatt, bár Jeruzsálem romokban állt, ez a jog nem csorbult. Azonban I.sz. 6-7 körül a római szenátus megvonta a Szanhedrintől a halálbüntetés jogát, amikor Heródes király utódját (Archelauszt) Bécsbe száműzte, és Júdea fölé helytartót nevezett ki Caponius személyében. Erről olvashatunk többek között Josephus Flaviusnál és a Tamudban is. A Talmud azt is elmondja, milyen volt a Szanhedrin reakciója, amikor megtudták a római döntést:

Hamut szórtak a fejükre, zsákruhát öltöttek, és így kiáltoztak: „Jaj nekünk! Mert eltávozott a fejedelmi pálca Júdától, és a Messiás nem jött el!”

Beteljesedés

Ám miközben ők gyászoltak és kiáltoztak, egy kisfiú növekedett Názáretben Isten és emberek előtt való kedvességben.

Amikor eljött az idő, hogy saját életét adja engesztelő áldozatként népe és minden nép bűnéért, a nép vezetői súlyos vádakkal fogták perbe, azonban nem kövezhették halálra a korábbi szokásoknak megfelelően, hanem inkább egészen más vádakkal a római hatóságnak adták át. A helytartó pedig kiadta rá a halálos ítéletet és római módon végezték ki: egy fára feszítették. Mivel a Tóra szerint a Pészachi Bárány csontjait nem szabad megtörni, ezért – bár ezt a római hatóságok nem tudatosan tették – az ő lábszárát sem törték el a kereszten. Inkább egy lándzsával szúrták keresztül, ahogyan sok más messiási prófécia is megjövendölte. (Zak 12,10, Zsoltárok 22:17)

Ám ez az ember a harmadik napon titokzatos módon eltűnt a sírból, és tanítványai életük árán is kitartottak amellett, hogy találkoztak vele, mert feltámadt a halálból, és Ő Izráel Messiása, és a népek megváltója.

Ma Őrá tekintettel emberek milliárdjai vallják szentírásnak Isten törvényét, és tisztelik Izráel Istenét. Valóban engednek neki a népek, miközben zsidók százezrei találják meg Benne, Jesuában a választ zsidóságuk nagy kérdéseire. Benned van-e nyitottság arra, hogy objektíven megvizsgáld az összes messiási próféciát, és megismerd Jesua életét, hogy magad is dönthess Vele kapcsolatban?