Hogy hihetsz az Újszövetségben? Nincsen-e tele antiszemitizmussal?

Zsidók Jézusért  | 2022 Február 6.

Az Újszövetségben, különösen a fordításokban szerepelnek olyan fordulatok, amelyeket félreértve a történelem során egyes keresztények muníciót gyűjthettek antiszemita indulatukhoz. Lehetséges lenne, hogy a krisztusi szeretet vallása gyűlöletet szítana bárki ellen is? A tisztánlátáshoz érdemes visszaásni a gyökerekig.

Az Újszövetség zsidó

Az Újszövetséget annak kell elfogadni, ami: zsidó könyvnek, mely Lukács kivételével kizárólag zsidó szerzők műve: 27 könyvét 10 különböző szerző írta, i. sz. 48–95 között. Az Újszövetség megírásának célja, hogy bemutassa azt a zsidó Személyt, aki mind az ószövetségi törvényt, mind pedig az új szövetségre vonatkozó ígéretet (Jeremiás/Jirmejahu 31:31-33) betölti.

Újszövetségi bizonyítékok az írások héber eredete mellett

Az Újszövetség legtöbb fogalma aligha érthető az ószövetségi háttér nélkül. Egy időben divat volt azt állítani, hogy az újszövetségi gondolatok nagy része nem zsidó, hanem görög eredetű. De a közelmúltban a régészet igazolta, hogy az Újszövetségben gyakorlatilag minden zsidó eredetű.

Ha csak néhány újszövetségi igére is vetünk egy pillantást, azonnal nyilvánvaló a zsidó eredet:

Egy feljegyzés Jézus Krisztus, Dávid fia, Ábrahám fia nemzetségi táblázatából. (Máté 1:1) A nyolcadik napon körülmetélték a gyermeket… (Lukács 1:59) Aztán eljött a Templomszentelés (Hanuka) ünnepe Jeruzsálemben. Tél volt és Jézus a Salamon tornácában sétált a templom területén. (János 10:22-23)

Később Pál ezt mondta:

„Én zsidó ember vagyok, születtem a ciliciai Tarzuszban, fölneveltettem pedig ebben a városban a Gamáliel lábainál, taníttattam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma:”

(Apostolok Cselekedetei 22:2-3)

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. (Jakab 1:1)

 

Zsidó tudósok is a héber eredet mellett foglalnak állást

Egyre inkább elismerik, még Izraelben is, hogy az Újszövetség zsidó könyv, mely a héber Biblia folytatása.

Pinchas Lapide zsidó teológus és történész „Ne adjátok a császárnak, ami Istené” c. írásából idézünk:

„Kérjük az olvasót, legyen elnéző, ha néhány nehezen lefordítható kifejezést talán nem kielégítő módon adtunk vissza. Hiszen nem mindegy, hogy az ember az eredeti héber nyelven olvas-e valamit, vagy más nyelvre átültetve.”

Ez a közhely érvényes az evangéliumokra is, amelyeket bár görögül hagyományoztak át, a sorok között és az egyes szavak mögött mégis félreismerhetetlenül tükröződik a héber eredeti.”

Prófétai intés vs pogány antiszemitizmus

Ami az antiszemitizmussal kapcsolatos állításokat illeti, emlékezzünk vissza, hogy a korai kereszténység napjaiban nem voltak nem-zsidó hívők. Az a kérdés, hogy Jézus volt-e a Messiás vagy sem, belső, családi ügy volt, melyet a zsidó nép családjának kellett elrendeznie. Ebben az összefüggésben kell látnunk azokat a szakaszokat, amelyek a zsidóság egyik vagy másik szegmensét kritizálják. A „keményebb” szakaszok az Újszövetségben inkább a próféták erkölcsi intéseire emlékeztetnek, nem pedig a középkori prédikációk intoleráns retorikájára. Vegyük például ezt a szakaszt, amely a zsidó népre vonatkozik: „Oh vétkező nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosztevők fajzatja, elvetemült gyermekek! Elhagyták az Örökkévalót, káromolták Izrael szentjét, hátrafelé fordultak.”[1] Azt hitted, hogy ez a szakasz az Újszövetségből származik? Talán nem ismerted fel, hogy ez az idézet a héber prófétától, Ézsaiástól (Ézsaiás/Jesájá 1:4) ered. Azok az üzenetek, melyek népünket a bűneinkből való megtérésre hívják, mindig is a prófétai tradíció részei voltak. Az Újszövetség folytatja ezt a hagyományt amellett, hogy kiemeli az Izrael és Isten közötti kapcsolat pozitív aspektusait is.

Az igazi kérdés

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy mivel általánosan elfogadott tény, hogy az Újszövetség szerzőinek túlnyomó többsége zsidó, mivel a könyvben leírtak ezer szállal fűződnek Izraelhez, a zsidó néphez és a Héber Írásokhoz, mindez kizárja, hogy antiszemita érzelmű legyen. Helyenként kemény, ostorozó hangvétele a Tanakh prófétáinak hagyományát folytatja.

Az igazi kérdés azonban nem az, hogy az Újszövetség zsidó-e, hanem hogy igaz-e? Amikor ugyanazoknak a történelmi és érvényességi teszteknek vetjük alá az Újszövetséget, mint az Ószövetséget, mind a kettőt egyformán igaznak találjuk.

Források:

[1] IMIT Biblia-fordítás (ford. Dr. Bernstein Béla)

Szívesen olvasnál még
ehhez hasonló cikkeket?

Iratkozz fel hírlevelünkre!