Szabad a szerelem Jézus szerint is?

–  A ‘jófej’ Jézus mítosza

Tar Kata  | 2022 Június 21.

A ’jófej’ Jézus mítosza

Ha az utca emberét kérdezzük, abban nagyjából egyetértenek a megkérdezettek, hogy a Biblia, különösen az Ószövetség, elítéli a szexuális szabadosságot[1], sőt valami kövezés is rémlik, mint a büntetés közösségi formája. Ennek ellenpontjaként sokan Jézus ’jófejségére’ hivatkoznak, aki nem kárhoztatta a házasságtöréssel vádolt asszonyt. És máris kész az alapja annak a széles körben elfogadott nézetnek, hogy az Ószövetség Istene szigorú és vérszomjas, ellenben Jézus kegyelmes és mindenkinek megbocsát.

Tényleg ilyen szigorú?

Javaslom, lépjünk egy kicsit közelebb a témához, mert a válasz épp a részletekben rejlik. Tényleg halál jár a házasságtörésért a Tóra szerint?

„Ha rajtakapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőjüknek meg kell halniuk: a férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takarítsd ki a gonoszt Izráelből!”

5 Mózes/Dvarim 22:22

Hát, igen. Elborzadásunkat talán enyhíti, ha megértjük, miért. A Sinai hegynél kötött szövetséggel zsidó népünk egy olyan kapcsolatba lépett Istennel, ami arra kötelez bennünket, hogy az Ő szent és tiszta jellemét közvetítsük egy bukott világ számára. Azon túl, hogy a házasélet tisztasága, a szövetségi hűség magukat a feleket is biztonságban tartja, ez üzenet is a világ számára, hogy Isten szövetségi kapcsolatokban gondolkodik, ahol mindkét fél a teljes életével elköteleződik a másik iránt. Ha ezt megszegjük, nemcsak magunknak, a társunknak és a gyermekeinknek okozunk gyógyíthatatlan sebeket, hanem a képviseleti szolgálatunkban is elbukunk.

A szigorú később megenyhül?

Ha ez így van, akkor ez a parancsolat később sem változhat meg, ahogy Isten jelleme és az Ő gyermekeinek a küldetése sem.[2]

Jézus meg is erősíti: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.”

Máté 6:17

És ha valamit tesz a 7. parancsolattal, akkor nem, hogy lazítana rajta, hanem még szigorúbbá teszi azzal, hogy összeköti a 10. parancsolattal: ’ne kívánd!’

„Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mint ha egész tested vettetik a gyehennára.”

Máté 5:28–29

A szentember rosszlányokkal?

Ezzel együtt: feltűnő, hogy Jesua milyen gyakran mutatkozott rossz hírű nők társaságában. Egy korábbi cikkünk[3] említi, hogy már az is tabudöntögetésnek számított az 1. században, hogy nőkkel beszélgetett, sőt női tanítványai voltak. Ezen is túllépett, amikor paráznákkal evett[4], vagy amikor engedte, hogy egy bűnös (parázna) nő megkenje a lábát, és a hajával törölje meg azt.[5] A Sikár kútjánál folytatott beszélgetéssel több társadalmi konvenciót is áthágott, hiszen a beszélgetőpartnere megvetett samáriai volt, nő, többszörösen elvált, és találkozásuk idején vadházasságban élt. Ma úgy mondanánk: élettársi kapcsolatban. Nem csoda, hogy Jesua farizeus kortársai megbotránkoztak ezen. Vajon a bűnösökkel való barátkozás nem jelentette-e azt, hogy Jesua valahogy elnézőbb volt, mint a mózesi törvény?

A Törvény-szegő Messiás hamis messiás

Ha ez így van, akkor bizony nem nevezhetjük bűntelennek, mert megszegi a Törvényt, márpedig ’az Írás fel nem bontható’[6]. Akkor nemcsak, hogy bűnösnek kellene neveznünk, hanem hamis prófétának, akinek a Tóra[7] szerint meg kell halnia. Ennek a fényében érthetőbbé válik, hogy miről is szól valójában a házasságtörő asszony története.[8]

A csapda-kérdés

A 6. versből megtudjuk, hogy a motiváció nem az igaz ítélet keresése volt, hanem hogy ezen a ’bűnösök barátján’ fogást találjanak, és hamis messiásként elítéljék. A rómaiak ezen a ponton már megfosztották a Szanhedrint a halálbüntetés jogától (ezért nem volt egyszerű később Jézust kivégezni). Ha tehát Jesua itt úgy felel, hogy „Igen, kövezzétek meg!”, vét a római jog ellen. Ha azonban az ellenkező választ adja, a mózesi törvény ellen vét.[9] A csapda kikerülhetetlennek látszik.

A salamoni válasz

Jesua azonban kicsúszik a kezükből egyszerűen úgy, hogy a mózesi törvényre hivatkozva kimutatja: mi van a vádlók szívében. „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.” Népszerűvé vált, és közszájon forog ez a mondat, csakúgy, mint a „Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” De vajon mi is ennek az értelme? Ha valóban arra szólít fel, hogy csak az erkölcsileg hibátlan lehet ítéletvégrehajtó, ezzel keresztülhúzná a mózesi törvénykezés gyakorlatát. Hiszen köztudott, hogy nincsenek bűntelen emberek.[10]

Jesua az 5 Mózes/Dvarim 17:6–7-re utalt.[11] Tilos volt halálos ítéletet végrehajtani 2 vagy 3 szemtanú vallomása nélkül. És hogy biztos legyen, hogy a szemtanúk nem hamis tanúk, nekik kellett először dobniuk a követ. Ha ők hamis tanúk, egyszerre két dologban is megszegik a törvényt: az 5. (Ne ölj!) és a 8. parancsolatot (Ne tanúskodj hamisan a felebarátod ellen!). Jesua tehát a szemtanúkat (ha voltak ilyenek) szólította fel, hogy (amennyiben valóban nem terheli őket a hamis tanúzás bűne) nosza, kezdjék meg a kivégzést. A férfiak egyenként eltávoztak. Ezzel beismerték, hogy egyikük sem volt szemtanúja a házasságtörésnek. Ha pedig nincs szemtanú, nincs ítélet. Jesua mondata: „Én sem ítéllek el téged.”, nem azt jelenti tehát, hogy az asszony nem volt bűnös, vagy hogy a bűne megbocsátást nyert. Pusztán annyit, hogy szemtanúk hiányában az ítélet nem végrehajtható.[12] Salamoni bölcsesség.

A rosszlányokkal való barátkozás Jesua identitásáról árul el valamit

Ez a történet valójában tehát megerősíti Jesuának azt az állítását, hogy nem eltörölni, hanem betölteni jött a Törvényt. Betölteni? Akkor miért állt szóba paráznákkal? Miért evett velük együtt? Egy következetlen Jézust látunk itt, egy populistát, aki hol a romlott erkölcsűeknek kedvez, hol meg a szigorú farizeusoknak? Kérdezzük meg Őt Magát!

„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

Márk 2:17

 

Jesua válasza nemcsak világosságával és egyszerűségével lep meg bennünket, hanem azzal is, ahogy itt a saját személyéről tesz félreérthetetlen kijelentéseket. Ami az orvos a betegnek, az Jézus a bűnösöknek. És ahogy az orvos sem azért érintkezik a betegével, mert egyetért azzal, hogy a betegség gyötri és tönkreteszi páciense testét – úgy Jesua sem azért találkozik a bűnösökkel, mert egyetért a bűnükkel. A betegnek gyógyulásra van szüksége, a bűnösnek megbocsátásra és a bűneitől való elfordulásra. A betegnek ezt a szükségét az orvos elégíti ki – a bűnösét pedig a Messiás, akinek hatalma van a bűnök bocsánatára, és ennek alapját épp azzal fogja megteremteni, hogy életével fizet ezeknek az embereknek a bűnéért.

Jézus Mózesnél is szigorúbb!

Elítéli tehát a zsidó Messiás a házasságtörést? A válasz: igen. Továbbra is halál jár érte. A gyehenna tüze, még a házasságtörés kívánságáért is! És a mózesi törvény ehhez képest szelíd és irgalmas, hiszen csak a tényleges cselekedetet sújtja, és csak hiteles tanúk vallomása alapján lehet a földi kivégzést végrehajtani. Azonban, a Mennyei Bíró a szívet is látja, titkos vágyaival és indulataival.

Ez elég rosszul hangzik. Nem lehetne, hogy mégis valahogy bocsánatot nyerjen a hűtlen férj vagy feleség? A válasz: igen. Egyetlen módon. És ez a megváltás.

Isten mindig is a megváltást kínálta megoldásként

Az Ószövetségben van egy szívbe markoló történet erről a megváltásról. Hóseás[13] próféta azt a parancsot kapja az Örökkévalótól, hogy vegye feleségül a parázna Gómert. Furcsa parancs, de a héber prófétáknak gyakran kellett az életükkel prófétálni – és ezek az üzenetek többnyire nem voltak kellemesek. Gómer – ahogy várható volt – megcsalta és elhagyta a férjét. Majd rabszolgasorba került. Isten ekkor újra szól Hóseásnak, hogy menjen, és szeresse ezt a hűtlen asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő. Hóseás ezért a romlott nőért, aki valójában jog szerint az övé, kész váltságdíjat fizetni! Kiváltja a rabságból, és újra magához veszi. Többszáz évvel később egy másik héber próféta, Jehosua vagy Jesua[14] (Jézusként ismerjük Magyarországon) hasonló dolgot cselekszik, de már nemcsak szimbolikusan váltja meg a haláltól házasságtörő népét, Izraelt és az egész emberiséget, hanem valóságosan. És nemcsak tizenöt ezüstért és másfél hómer árpáért[15], hanem kifizeti a házasságtörés teljes árát: az életét.

Igazság és szeretet

A Tanakh Istene tehát teljes harmóniában van az Újszövetség Messiásával. Az erkölcsi rosszat továbbra sem kereszteli át jósággá. A kulturális és életmódbeli változások nem kényszerítették arra, hogy revideálja a nézeteit. Viszont abban is teljes köztük a harmónia, hogy nem kívánják a morálisan eltévelyedett ember halálát, hanem, hogy visszataláljon az Útra és éljen.[16] Jesua valóban a bűnösök barátja. Nem elvet, hanem magához hív. Nem megvet, hanem felemel. A házasságtörő asszonyt is.

„Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”[17]

 _________________

Források:

[1] a paráznaság (héberül zenut: kurválkodás, prostitúció, hűtlenség), és a házasságtörés (héberül: niuf: házasságon kívüli szexuális kapcsolat) két külön kategória, de sokszor szinte szinonimaként használja őket a Biblia. Az egyszerűség kedvéért most együtt tárgyaljuk őket

[2] Mielőtt azt a következtetést vonnád le, hogy ma a zsidó emberek megkövezik a hűtlenkedő házastársakat, gyorsan megnyugtatlak, hogy már az 1. században is ritkán fordult elő, és nagyon szigorúan megszabták ennek a kivégzési formának a feltételeit. A középkorban pedig csak rendkívül súlyos bűnesetekben alkalmazták. https://en.wikipedia.org/wiki/Stoning#Judaism

[3] ld. https://zsidokjezusert.org/a-leghiresebb-zsido-nojogi-harcos/

[4] Márk 2:15

[5] Lukács 7:36 – a leengedett, fedetlen női hajviselet a tisztességtelen életmód jele volt az 1. századi Izraelben

[6] János 10:35

[7] 5 Mózes/Dvarim 13:1–6 Tartsátok meg és teljesítsétek mindazt, amit megparancsolok nektek! Semmit se tégy ahhoz hozzá, és semmit se végy el belőle! Ha próféta vagy álomlátó támad közöttek, és meghirdet egy jelet vagy egy csodát, még ha be is következik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, de közben azt mondja: Kövessünk más isteneket, akiket nem ismertél, és tiszteljük azokat, akkor se hallgass annak a prófétának a szavára vagy arra az álomlátóra! Mert csak próbára tesz benneteket az Úr, a ti Istenetek, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és hozzá ragaszkodjatok! Annak a prófétának és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia, mert szavaival el akart téríteni benneteket Istenetektől, az Úrtól…

[8] János 8:3–11 Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!

[9] A gondolat részletesebb kifejtése itt található: https://christianity.stackexchange.com/questions/4126/what-was-the-specific-trap-being-set-for-jesus-by-the-pharisees-in-john-8

[10] Arnold Fruchtenbaum: The Life of the Messiah 363-364.o.

[11] Csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad valakit halálra ítélni; egyetlen tanú vallomása alapján nem szabad. A tanúk emeljenek rá először kezet, amikor kivégzik, csak azután az egész nép. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből!

[12] A gondolat részletes kifejtését itt olvashatod:  https://messianic-revolution.com/n5-12-yeshua-really-meant-said-let-without-sin-throw-first-stone/

[13] Hóseás (hoséá jelentése: megmentés, üdvösség)

[14] Jehosua/Jesua jelentése: az Úr a megmentés/üdvösség

[15] Hóseás 3:1

[16] Ezékiel 33:11 Ezt mondd nekik: Életemre mondom – így szól az én Uram, az Úr –, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?

[17] János 8:11

A Való Világ botrányhősnőjét megmenti a Valódi Hős

„Beküldött az istentiszteletre, ahol ültem bekötözött kézzel, és csak sírtam”

– beszélgetés Vajdáné Márki ‘VV Zsuzsival’.

Vannak kérdéseid?

Felmerültek benned a témával kapcsolatban olyan gondolatok, amiket szívesen megbeszélnél valakivel?

Lépjünk kapcsolatba! Írj nekünk!