RichardHarvey_big

Richard Harvey

Richard Harvey

Dr. Harvey, aki maga is Jézusban hívő zsidó, A messiási zsidó teológia feltérképezése c. könyv szerzője, valamint számos más cikké. Az Ószövetség professzoraként szolgált az angliai All Nations Christians College-ban, jelenleg pedig a Zsidók Jézusért misszió kutatója és teológusa. Európai, amerikai és izraeli konferenciákra gyakran hívják meg vendég-előadóként.