Mi itt vagyunk!

Az Izrael Fórum testvéri levele

Kedves Pásztor Testvérem!

Szeretnélek meghívni egy olyan eseményre, amiről úgy hiszem, meghatározó lehet a magyar nép és a magyar Eklézsia további sorsára nézve.

Az alábbi történet a közvetlen baráti körünkben történt: Egy zsidó hölgy a Menetelés az Életért[1] találkozón a következő kérdést tette fel: ’Már nem kérdezem Istentől, hol volt a Holokauszt idején, de az emberektől igenis megkérdezem: Hol voltatok akkor?’ A kérdés hallatán egy keresztyén résztvevő felállt, és ezt mondta: ‘Mi itt vagyunk.’ Ez a zsidók melletti bátor, nyilvános kiállás segített a hölgynek abban, hogy megbékéljen önmagával.

Vajon mit jelent ma magyar keresztyénként azt mondani zsidó testvéreinknek: ‘Mi itt vagyunk.’?

u

Készek vagyunk-e ‘őrizőivé’ lenni atyánkfiainak? Jézus atyjafiainak?

u

Jelenti-e a hangunk felemelését a külföldön egyre erősödő, de Magyarországon is jelenlevő antiszemitizmussal szemben?

u

Jelenti-e a zsidó Messiás jó hírének hűséges és szeretetteljes átadását azoknak, akiktől valamikor kaptuk?

Az európai antiszemitizmusról bővebben: ITT
Az EU Alapjogi Ügynöksége a pittsburghi zsinagógai mészárlás után egy héttel (2018. november  eleje) kiadott felmérése szerint a 12 EU országban megkérdezett 16.500 zsidó emberből

28% tapasztalt zaklatást az elmúlt évben 2% (330 ember) fizikai támadást a zsidósága miatt .

34% döntött úgy esetenként, hogy biztonsági okokból elkerül egy zsidó eseményt

38% kezdett az elmúlt 5 évben biztonsági okokból emigráción gondolkodni. (további részletek itt: https://ffoz.org/discover/in-the-news/europes-anti-semitism-is-awakened.html?fbclid=IwAR3Fgc51SVUXcHUkNl7OXxtfq2Vryi77GuQUPH_tuK5a2Af97wR1BBMQ92s)

Az említett cikk véletlenszerűen sorolja fel csak az ez év januárja óta történt vandalizmusokat, zsidó temetők, Holokauszt-emlékművek megrongálását, zsinagógaablak betörését Szófiában, Görögországban, Angliában, Spanyolországban, Franciaországban, sztereotipikusan ábrázolt, pénzeszsákokon ülő zsidó karikatúrák felvonultatását a brüsszeli karneválon.

Elgondolkodtató, hogy az antiszemitizmusnak ezt az új jelmezben: az anticionizmusban való előretörését nem elsősorban az iszlám fenyegetés növekedésével, hanem az európai lakosság éberségének alábbhagyásával magyarázza. Antiszemitizmus, ugyanis mindig volt és mindig lesz egészen addig, amíg az Úr Jézus vissza nem tér. Megszüntetni nem tudjuk, mivel ez egy démoni erő, de Isten nekünk, keresztyéneknek adta a közbenjárás hatalmát és felelősségét.

Bár most csak a zsidók elleni atrocitásokra fókuszáltam, mindnyájan tudjuk, hogy ugyanaz a csoport (és a háttérben ugyanaz a szellem)  fenyegeti a keresztyéneket mint a zsidókat. Azok, akik zsinagógákat robbantgatnak, a templomainkat is felgyújtják.

Napjainkban Magyarország a többi országhoz képest egy kiemelkedően biztonságos hely mind a zsidók, mind a keresztyének számára. Ez a helyzet óhatatlanul Eszter királynőt juttatja eszembe, aki egy hamis biztonságtudatban ült a királyi palotában egészen addig, amíg az unokabátyja üzenete el nem jutott hozzá. Mordekáj figyelmeztetése prófétai szóként kiált a mai Eklézsia fülébe is:

„Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül! Mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra?” (Eszter 4:13,14)

Kedves Testvérem!

A „Súsán várának” biztonságában meg kell hallanunk Mordecháj figyelmeztetését: „Nem hallgathatunk!” Amíg „csak” a szomszéd országban bántják a zsidókat, nem ringathatjuk magunkat abban, hogy ha mi csendben maradunk, mi valahogy megússzuk. Talán épp ezért kaptunk olyan vezetőket, akiknek a kormányzása alatt biztonságban vagyunk. Hogy ne hallgassunk, hogy bátran szóljunk: Szóljunk zsidó testvéreinkért, akiknek az Olajfájába lettünk beoltva a zsidó Messiás által, – s ezért mélységes sorsközösségben vagyunk velük – és szóljunk a zsidó testvéreinkhez, akik a Messiás Jézusban való hit nélkül elvesznek egy még szörnyűbb Holokauszt bugyraiban.

2019. június 1-én szombaton 14 órától egy sétára hívunk Benneteket, melynek során megtekinthettek olyan budapesti helyszíneket, ahol zsidó életeket oltottak ki és mentettek meg mind fizikai mind lelki értelemben. Célunk a múltból okulva egy felelős cselekvési terv megfogalmazása. A sétán külföldről érkező messiási zsidó testvérek (a Zsidók Jézusért nemzetközi vezetői) is részt vesznek. Nagyszerű lehetőség lesz ez arra, hogy magyar keresztyén vezetők teológiai, missziológiai és praktikus kérdésekben is eszmét cserélhessenek messiási zsidó vezetőkkel. A séta végén közösen fogunk imádkozni és tanácskozni a „Mi itt vagyunk” jegyében: mit tehetünk itt és ma zsidó testvéreink biztonsága és üdvössége érdekében. Az összejövetelt közös étkezéssel szeretnénk zárni kb. 8 órakor.

Kérlek, Jelezz vissza mielőbb, hogy  részt tudsz-e venni, tudsz-e maradni a vacsorára (s ha igen, van-e valamilyen étel, amitől tartózkodsz). Találkozás a Thököly  Étterem előtt (Thököly út 80. 1146).

Szeretettel várjuk válaszodat!

A program szervezői: Wintermantel Balázs, Endreffy Géza (evangélikus lelkész, Norvég Misszió), Mátis Lilla (Keresztény Követség korábbi igazgatója), Lengyel Péter, Szuhánszky Gábor (metodista lelkész), Simonyi Andrea, Tatai István (református lelkész), Rácz Lajos (református lelkész), Tar Katalin (Zsidók Jézusért), Kozma Ferenc (református lelkész, Zsidók Jézusért)

Történelmi séta

Múltunk és keresztény/keresztyén felelősségünk jobb megértéséért

Időpontja

2019. 06. 01. szombaton 14.00
várható befejezés: 20.00

A találkozás helyszíne

Thököly Étterem
[1] német evangéliumi keresztyének által kezdeményezett mozgalom, melynek során náci katonák leszármazottai elzarándokolnak olyan helyekre, ahol zsidó életeket oltottak ki a 2. vh-ban, és őseik bűneinek megvallásával kérnek bocsánatot a túlélőktől