Dreidel, Trenderli, Hanukarácsony – kvíz-válaszok

Dreidel, Trenderli, Hanukarácsony – kvíz-válaszok

Milyen játékot szokás Hanukakor játszani?

Helyes válasz: a, trenderli

A jiddisül dreidelnek és héberül szvivonnak is nevezett pörgettyűs játék a legenda szerint akkor terjedt el Izrael földjén, amikor Antiochusz Epifanész szír-görög uralkodó megtiltotta a Tóra tanulmányozását. A diákok a trenderlit használták álcának: mindig előkapták, a Tórát pedig elrejtették, amikor közeledett az őrjárat.

Hogy néz ki ez a bizonyos Hanuka-játék?

Helyes válasz: c,

A pörgettyű (ld. fentebb) négy oldalán négy héber betű áll: egy héber mondat 4 szavának első betűi.

  1. נ (nún) – nész
  2. ג (gimmel) – gádól
  3. ה (hé) – hájá
  4. פ (pé) – pó.

A pé betű azért került a ש (sin) helyére, mert Izraelben így szól a mondat: „nész gádól hájá pó”, vagyis “Nagy csoda történt itt”. Ami náluk “pó”, vagyis “itt”, Izrael földjén, az nálunk “sám”, azaz “ott, Izraelben”.

A pörgetéskor lehet rengeteg finomságot nyerni vagy veszíteni attól függően, hogy melyik oldalára esik. Gyere el a december 7-i Adventi Hanuka Bulira, és ott megismerkedhetsz a szabályokkal. Ha “mazel tovod” lesz, akkor rengeteget nyerhetsz. De ha mást nem, sok nevetést, vidám perceket, finom falatokat és még az Örökkévaló Igéjének is örvendezhetsz.

Miért nem Názáretben született a Názáreti Jézus?

Mert Mikeás (zsidó próféta) szerint a Messiásnak Betlehemben kell megszületnie.

„Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba.” (Mikeás 5:1) Ezt a próféciát Jesua korában a Messiás szülőhelyére vonatkoztatták a zsidó írásmagyarázók, hiszen Heródes király tőlük tudta meg a választ a kérdésre: „Hol születhetett meg a Messiás?” (Máté 2:3-6)

Történelmi oka az volt a betlehemi születésnek, hogy Jesua nevelőapja, József és édesanyja, Miriam (Mária) a Júda törzséből származó Dávid király leszármazottai voltak. Dávid szülővárosa Betlehem volt, és leszármazottai is ide kapcsolódtak, hiszen a Tóra szerint, minden 50. évben minden törzsre visszaszáll az eredetileg neki osztott földterület (3Mózes/Vájikrá 25:8-13). Lehetséges, hogy a babiloni fogság vagy egy későbbi üldöztetés idején Dávid házának egyes tagjai más területre kényszerültek költözni: a megvetett Názáretbe. A népszámláláskor azonban, amit Augustus római császár rendelt el, mindenkinek a saját eredeti városába kellett visszamennie. (Lukács 2:1-5) Ekkor következtek el Miriam szülésének napjai.

Volt egy csillagászati oka is, hiszen a csillag, ami valójában a Halak csillagjegyében a Szaturnusz és a Jupiter különleges és többször (i.e. 7-ben háromszor ld. https://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes-csillagaszattortenet/egyetemes-naptartortenet-es-kronologia/jezus-szuletese-es-a-betlehemi-csillag-rejtelye/ ) is megismétlődő együttállása volt, útmutatóul szolgált pogány csillagászok (napkeleti bölcsek) számára, (akik Dániel arámi nyelven írt próféciáit ismerhették, és ezért tulajdoníthattak különleges jelentőséget annak, hogy megszületett a zsidók Messiás-királya), és így találhattak rá Jesuára Betlehem városában.

Nész gádól hájá sám. – Nagy csoda történt

Hanukakor az egy napra elegendő olajjal, ami a Talmud szerint 8 napig égett a menórában.

De mennyivel nagyobb csoda történt Betlehemben, 2000 évvel ezelőtt: egy pogány császár a Világ Világosságának, a zsidók királyának, a Messiásnak a szüleit Betlehembe rendelte, egy vérengző idumita király megtalálta egy kb. 700 évvel korábban írt héber próféciában, hogy hol van az a hely, és babilóni pogány tudósok a nyakukba vették a világot, hogy eljussanak arra a helyre, ahol koruk legmagasabb csillagászati ismerete szerint a világ Megváltójának meg kell születnie.

„Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki.” (Máté 2: 11.)

Ez a csoda itt és ma megtörténhet veled! Megtalálhatod a Messiást! Ha teljes szívedből keresed Őt.

„Nész gádól hájá pó!”

Bővebben olvashatsz arról, hogyan történhet meg veled ez a csoda, ha erre a linkre kattintva elolvasod egy másik írásunkat.

Hol van a Paradicsom, és mi történik ott? avagy: Mi köze a Paradicsomnak Hozzád?

Hol van a Paradicsom, és mi történik ott? avagy: Mi köze a Paradicsomnak Hozzád?

A Bibliában több helyen is olvashatunk a Paradicsom kertjéről. Kettőt szeretnék most kiemelni:

Az Ószövetségben…

Mózes első könyvében jelenik meg a Paradicsom, amit az Írás héberül Édennek (jelentése: királyi park, kert) nevez. Isten olyanra alkotta ezt a helyet, ahol Ő közvetlen, személyes kapcsolatban lehet a teremtményével: Ádámmal és Évával. Ezt a helyet nem fertőzte meg a bűn. Ennek következtében, az első emberpár szégyen, bűntudat, kárhoztatás és vádlás nélkül élhetett szoros közelségben az Alkotójával. De nemcsak ez volt rá a jellemző. Isten az Ő szeretetéből fizikailag is olyan helyet készített az embernek, ami nemcsak, hogy megfelelő, hanem minden szempontból tökéletes arra nézve, hogy örömben élje az életét az Édenben. Sőt, Isten meg is áldotta az első emberpárt azzal, hogy vegye uralom alá a földet.

Az Újszövetségben…

A másik előfordulás, amiről szeretnék említést tenni, az Újszövetségben található. A Lukács evangéliumában olvashatunk arról, hogy a két bűnöző hogyan viszonyult Jézushoz, akivel egyszerre szegezték fel őket a fára. Az egyik csúfolta Őt, míg a másik kiállt Jesua ártatlansága mellett, és hittel fordult Hozzá: „Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban.” Jesua így válaszolt: „Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban (az Éden szó görög megfelelője).”

Ebben a világban?

Ha bármerre is nézünk a világban, láthatjuk, hogy ezek a földi állapotok jelenleg nem tükrözik azt, amit Isten eredetileg eltervezett a számukra. Jelen állapotunkban és helyzetünkben nagyon messze vagyunk attól, amit Isten készített nekünk. Mi történt, és hogy kerülhetünk oda vissza?

A bűn megfertőzte az első emberpárt, ezért Isten kiutasította őket a Paradicsom nevű helyről, azaz elűzte őket a saját közelségéből. A bűnnek ugyanis nincs helye Isten mellett, nem férnek meg egymással. A bűn rendezésére érkezett Jézus: minden ember bűnének árát fizette ki, amikor helyettünk elszenvedte a halált a kereszten. Majd a harmadik napon feltámadt a halálból. Ha hittel elfogadjuk azt, amit értünk tett, és a bűn útjáról visszatérve Jesua uralma alá rendeljük az életünket, akkor helyreállhat a kapcsolatunk Istennel, és újból visszakerülhetünk Isten közelébe.

A Paradicsom az a hely, ahol Isten vár bennünket, mikor befejezzük földi pályafutásunkat. Az a hely, ahol színről-színre találkozhatunk Istennel, a mi Alkotónkkal!

El tudod képzelni, milyen klassz lehetett Ádámnak és Évának együtt lenni a Teremtőjével? Egy olyan meghitt, személyes kapcsolatban lenni Istennel, amire – szíve mélyén – minden ember vágyik?

Neked is…

Nos, Neked is van lehetőséged ezt a kapcsolatot helyreállítani. Amennyiben még nem fogadtad el Jézust/Jesuát megváltódnak, akkor ezt most itt megteheted. Ha hiszed, hogy Ő meghalt a Te bűneidért, harmadnapra feltámadt, és most fent ül az Atya jobbján, ha kész vagy elfordulni a bűneidtől és Jesuát életed urává tenni, akkor mondd el ezt az imát:

„Úr Jézus (Jesua), elismerem, hogy eddig nem kerestelek, és hogy vétkeztem Isten ellen és hogy igazából méltó vagyok a halálra. Elismerem, hogy cselekedeteim sem tudnak megmenteni, egyedül csak te. Kérlek, bocsáss meg nekem, vedd el bűnömet és tisztíts meg engem! Köszönöm, hogy kifizetted a bűneimért járó büntetést, és elhiszem, hogy meghaltál, eltemettek, de harmadnap feltámadtál. Elfogadom bűneim bocsánatát és az örök életet. Kérlek, költözz az életembe, légy uram és megváltóm, és formálj azzá az emberré, akivé szeretnéd, hogy váljak. Ámen.”

Bővebben itt olvashatsz erről.

Hanuka: az árral szemben?

Emlékszel-e a csodálatos történetre? Sokéves keserves harc után a Makkabeusok végül legyőzték a jóval inkább többségben levő ellenségeinket, visszafoglalták Jeruzsálemet, megtisztították a templomot, és az esélytelenséggel dacolva csodás módon meggyújtották a menórát. Ezért nevezzük a hanukát a fény ünnepének.

Emellett azonban a felszentelés ünnepének is hívják. Valójában a hanuka pontosan ezt jelenti: felszentelés. A hanuka ünnepén az őseink újra odaszentelték a Templomot és saját magukat a mi Istenünknek. Ez egy követendő példa. Ám van itt egy kis gond… (tovább…)

Odaszentelni a Templomot

Aaron Lewin Hanuka-üzenete
2012. december 9.

hanukampamylogo

A Makkabeusok győzelme után a Templomot újra kellett szentelni. Miért? Mert Antiokhusz Epifanész szír-görög uralkodó beszennyezte: Disznót áldozott az oltáron, és Zeusz szobrát állíttatta fel a Templomban, amely az ő arcképét viselte: valójában, ő önmagát testben megjelent istennek tekintette. Amikor a gerillaháborúban győztes maroknyi csapat, a Makkabeusok visszahódították Jeruzsálemet és a Templomot, nem tudták addig az Örökkévaló imádására használni azt, amíg meg nem tisztították, és újra nem szentelték. Kövenként szétszedték az oltárt, és újat építettek. Miért volt olyan fontos az oltár?
A Makkabeusok – papi család lévén- jól tudták, hogy oltár és véresáldozat nélkül nincs bűnbocsánat. (tovább…)