Ítélet (2015 Ros Hasana)

Avi Snyder 2015-ös Ros Hasana alkalmon elhangzott üzenete

ItéletA hagyomány szerint Ros Hasana alkalmával az Örökkévaló három könyvet nyit ki. Az elsőben az igazak vannak felírva az életre az elkövetkező évben. A másodikban a gonoszok találhatók a halálra. A harmadikba pedig ideiglenesen azok nevei kerülnek, akiket nem lehet egyszerúen a másik kettőbe sorolni (a legtöbb ember). Nekik van 10 nap idejük Jom Kippurig, hogy megbánják bűneiket.

(tovább…)

Ki ez az ember? Az Isten, aki megbocsát!

Avi Snyder tanítása

Ki ez az ember? Isten, aki megbocsátKi ez az ember? Ki ő, akit Jézusnak/Jesuának hívnak? Izrael Messiása. A nemzetek Megmentője. Meghalt a bűneinkért, eltemették, és feltámadt a halálból. Ő Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, aki megbocsátja bűneinket, amint megbánjuk azokat és életünket Neki adjuk. Ő az Úr, aki nemcsak megbocsát, hanem aki azt is szeretné, ha mi magunk is bizonyosak lennénk ebben. Hogy Ő megbocsát.

A Márk evangéliuma 2:1-12 részben Jézushoz egy bénát vittek. Jézus nem mindennapi módon fejezi ki, hogy azt szeretné, legyünk biztosak abban, hogy Ő meg akar nekünk bocsátani. (tovább…)

Panaszkodás

Avi Snyder tanítása

PanaszkodásA zsinagógákban a világ minden táján ezen a héten B’midbár/Mózes negyedik könyve 8-12. fejezetét olvassák. Ha alaposan végigolvassuk ezeket a fejezeteket, találunk egy közös szálat, ami jellemzi ezt a szakaszt: ez a panasz. De panaszkodásról nemcsak itt lehet olvasni, hanem a panasz végigkíséri az egész Ó- illetve Újszövetséget. Ezekből vizsgálunk meg most néhányat. (tovább…)

Teljes szívedből

Teljes szívedből

Avi Snyder tanítása

A zsinagógákban ezen a szombaton (szeptember 13-án) a Ki Távó szakaszt olvassák a D’varim (5Mózes) 26-29:8-ból.

Ez a négy fejezet teljes egészében az áldásokról és az átkokról szól. Ezek a szakaszok egyrészt csodálatos áldásokat ígérnek, másrészt félelmet keltenek az olvasóban. Különösen a D’varim 28:15. verse, ahol Isten konkrétan ezt mondja:

Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked: reád jönnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad.

D’varim (5Mózes) 28:15

(tovább…)

Isten nem fair

Isten nem fair

Ezt sokan gondolják így. A meglepő az, hogy a Biblia lapjain valóban egy ilyen Isten jelenti ki magát. Egy Isten, aki igazságos és szent, és mégsem fair – nem azt adja nekünk, amit megérdemlünk. (tovább…)