A leprás messiás

Aaron Lewin tanítása

A Messiás – Mi a neve? … A rabbik ezt mondják: A Leprás Tudós, mert meg van írva: „bizony a mi betegségeinket ő viselte és a mi fájdalmainkat ő hordozta, pedig mi őt tekintettük sújtottnak, Istentől vertnek és nyomorgatottnak.”

Babiloni Talmud, Szanhedrin 98b

leprasmessias (tovább…)