A leprás messiás

Aaron Lewin tanítása

A Messiás – Mi a neve? … A rabbik ezt mondják: A Leprás Tudós, mert meg van írva: „bizony a mi betegségeinket ő viselte és a mi fájdalmainkat ő hordozta, pedig mi őt tekintettük sújtottnak, Istentől vertnek és nyomorgatottnak.”

Babiloni Talmud, Szanhedrin 98b

leprasmessias (tovább…)

Isten a trónon – Isten a jászolban

Gondolatok a múlt heti Tóra-szakasz haftarája (Jesaja/Ézsaiás 6:1-7:6, 9:5,6) kapcsán
Avi Snyder tanítása

troncopyÉzsaiás próféta idejében meghalt Uzziás király, aki 40 évig uralkodott. Halála nemzeti válsághelyzetet teremtett. Ézsaiás a templomban van, és látomásban látja Istent. Látja, hogy a trónján ül, szeráfok állnak körülötte és kiáltják folyamatosan, hogy Szent, Szent, Szent az Úr. Az Úr ekkor egy kérdést intéz Ézsaiáshoz. Elhívja őt a szolgálatra. Az Ézsaiás 6:1-8 versei:

(tovább…)