Isten útjai kifürkészhetetlenek!

Isten útjai kifürkészhetetlenek!

Izraeli magyar zsidók, budapesti messiási zsidók és izraeli beduinok találkozási pontja

Mert ő a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta saját testében. (Efézus 2:14)

Isten útjai kifürkészhetetlenek!

Ezt mi sem mutatja jobban, mint az alábbi fantasztikus történet. Bizonyára emlékeztek arra, hogy az első gázai túszcsere során volt két magyar származású lány a túszok között:

https://index.hu/belfold/2023/10/26/hamasz-izrael-kulugyminiszterium-tuszejtes-magyar-allampolgarok/

A történet érdekessége az, hogy a JFJ izraeli csapata összekapcsolt minket egy magyar származású hölggyel, aki magyar nyelvű Bibliát szeretett volna kapni. A hölgyet Edinának* hívják. Már az első beszélgetés során kiderült, hogy 76 éves, 10 éves korában alijázott szüleivel Izraelbe, és mind a mai napig nagyon jól beszél magyarul. Azt is megtudtam, hogy ő a cikkben szerepelő két kislány nagymamája!

Edina nagyon örült a beszélgetésünknek. Jesuáról is röviden szót ejtettünk. Meglepetéssel hallottam, amikor határozottan kijelentette: hiszi, hogy Jesua zsidóként született, élt és halt meg. Egyedül a feltámadással vannak problémái. 

Kérlek, imádkozz azért, hogy Edinához eljusson a magyar nyelvű Biblia, és azután a rendszeres Igeolvasás során megértse a feltámadás jelentőségét. Valamint azt, hogy Jesua azért jött el, hogy lebontsa az ellenségeskedés válaszfalát és békét hozzon minden nemzet számára. Arról is beszélt, hogy még a háború kirobbanása előtt az arabok és a zsidók egymás településére jártak át vásárolni, azóta ez, sajnos megszűnt, el vannak zárva egymástól.

Edina unokái és lánya lelki felgyógyulásáért is imádkozz, kérlek. Bár ők a Hanukát már a családjukkal töltötték, mégis óriási lelki és fizikai traumán mentek keresztül.

Imádkozz azért, hogy az izraeli arabok és zsidók közti barátság megerősödjön. Értsék meg, hogy a terror mindkettejük ellensége, és a túlélés egyedüli esélyét csak a megbékélés hozhatja el.

* nem az igazi neve

 

Hajdu Ildikó

A fájdalmatok, a mi fájdalmunk is!

A fájdalmatok, a mi fájdalmunk is!

„Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján!”

látogatás Izrael Állam budapesti Nagykövetségén

 

Te is jelen voltál, mikor az ellenség elhurcolta kincseit, idegenek törtek be kapuján, Jeruzsálemre pedig sorsot vetettek. Te is úgy viselkedtél, mint azok! Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján! Ne nevess Júda fiain pusztulásuk napján! Ne beszélj róluk nagy hangon nyomorúságuk napján!  Mert közel van már az Úr napja, fenyegeti a népeket. Amit te csináltál, azt teszik veled is, visszaszáll fejedre, amit elkövettél! (Abdiás 1:11–15)

 

Izrael Istene nem huny szemet népe bűnei fölött. Prófétái többnyire ezeket ostorozzák – és előre jelzik Isten ítéletét népe engedetlensége miatt. Ugyanakkor szava van a népekhez is – különösen a testvérnépekhez. Edom Ézsautól származik, aki Jákób testvére. Akár egy földi apa, amikor látja, hogy az egyik fia kárörömmel szemléli, amíg a másik fiát fegyelmezi – bizony megfenyíti a kárörvendő testvért is. De vajon elegendő-e, ha a testvér pusztán nem kárörvendő? Vajon nem fáj-e az atya szíve, ha az egyik gyermeke szenvedését a másik közönyösen, ölbe tett kézzel szemléli?

Izrael népét a közelmúltban súlyos csapás érte. Hogy ez mennyire volt Isten ítélete – nem a mi dolgunk eldönteni. Azt azonban tudnunk kell, hogy a Messiás révén mi keresztyének vagyunk Izrael legközelebbi rokonai. Az ő fájdalma a mienk is. Az őt ért csapás minket is sújt. És ahelyett, hogy okosan arról bölcselkedünk, hogy a zsidóknak meg kellene térnie (ami amúgy igaz), mindent meg kell tennünk, hogy testvéri szeretetünket megtapasztalják.

December 20-án egy kis csapat (Perjesi István, az Agapé Hálózat vezető pásztora, Tar Kata, a budapesti Zsidók Jézusért Misszió vezetője és a PAX Tv két munkatársa) látogatást tett Yacov Hadas-Handelsman úrnál, Izrael magyarországi nagyköveténél, hogy átnyújtson egy 99 keresztény (többségében vezetők) által aláírt levelet, melyben együttérzésünket fejezzük ki, és támogatásunkról biztosítjuk Izrael népét. Az aláírók a magyar kereszténység szinte valamennyi felekezetét képviselték, kb. 35–40.000 embert. A nagykövet úr szívesen fogadott bennünket; reagálásban méltatta a gesztust; és az október 7-i terrortámadást és az azt követő eseményeket értékelve hangsúlyozta, hogy az egész zsidó-keresztény kultúra forog veszélyben. A Pax Tv munkatársa, Simon-Palov Judit interjút is készített a nagykövet úrral. A teljes esemény megtekinthető ezen a linken. A levél itt olvasható.

Perjesi István testvérünk megáldotta a nagykövet urat és benne Izrael népét. Hisszük, hogy ennek a jó kezdetnek virágzó folytatása lesz. Keresztyénként egyre inkább késznek kell lennünk a testvéri gesztusokra – ennek bizonyosan jó gyümölcse lesz: sok zsidó barátunk szíve megnyílik a Messiás Jézus előtt.

 

 

Tar Kata

Együttműködés az online evangelizálásban

Miközben Jeff Morgan a tel-avivi csapatunkban szolgál, abban is segít, hogy a Zsidók Jézusért YouTube-csatornánkon keresztül elérjük az embereket a világ minden táján. Jeff rendszeresen készít interjúkat zsidó hívőkkel, akik az élet minden területéről érkeznek. Ebben az évben több mint negyedmillió emberhez juttattuk el a Jesuában való hitről szóló személyes történeteket.

 

Egy zsidó tudóssal, Dr. James Tourral tartott interjú meghallgatása után egy hatvanas éveiben járó zsidó nő, Jenny, hitre jutott. Jenny évek óta kereste a békét és a reményt. Miután látta Dr. Tour tanúságtételét, Jenny elfogadta a férfi ajánlatát, hogy bárkivel hajlandó beszélni, aki komolyan keresi az igazságot Jézusról. Dr. Tour online találkozott Jennyvel, elmondta neki az evangéliumot, majd tanulmányozták a történelmet és a próféciákat. Mielőtt azonban James befejezhette volna a történelmi adatok összefoglalását, Jenny zokogásban kitörve hitre jutott, és már más emberként fejezte be a beszélgetést. Dicsőség érte az Úrnak!

 

Kérjük, imádkozzatok Jennyért, hogy növekedjen új hitében, és sok más emberért, akik megnézik ezeket a bizonyságtételeket, hogy ők is hittel forduljanak Jézushoz.

Dr. Tour bizonyságtétele a következő címen tekinthető meg:

Itt iratkozhatsz fel a YouTube-csatornánkra:

https://www.youtube.com/@jewsforjesus

 

A rabbi, a rádió és a messiási zsidó

A rabbi, a rádió és a messiási zsidó

Az Izraelt ért brutális támadás minden eddigi közel-keleti incidensnél súlyosabban érintette Izrael és a világ zsidóságát. Október 7-e a holokauszt óta legnagyobb tragédiaként vonult be a zsidó nép történelmébe.

A világ szenvedélyesen szót emelt mind Izrael, mind Palesztina mellett. Ez az esemény megmutatta, hogy a szélsőséges iszlamista csoportok szinte egy emberként mozgósíthatók Európában, Amerikában és a világ más nagy városaiban. Az a jelenség, hogy egy igaz vagy igaznak vélt ügyért bármilyen eszközt – akár ártatlan civilek bestiális megerőszakolását meggyilkolását és meggyalázását – be lehet vetni, és ezt értelmes, civilizált emberek még meg is ünneplik: ez közelebb sodorja egymáshoz azokat a csoportokat, akik eddig egy bizonyos értelemben a barikád két oldalán álltak: a Jesuában hívő és nem hívő zsidó embereket.

A múltkori imalevelünkben utaltam egy váratlan lehetőségre: Egy keresztény rádióban beszélgethettem egy köztiszteletben álló rabbival a kialakult helyzetről. Felemelő volt.

Az interjú készítője faggatott minket a konfliktus gyökeréről. A rabbi úr nem Hágár és Sára, illetve Ismael és Izsák vetélkedéséig vezette vissza a jelen ellenségeskedést. Alapos történelmi áttekintést adott inkább az 1. világháború utáni helyzetig, az Oszmán Birodalom széthullásáig és a zsidó haza helyreállítására tett brit szándéknyilatkozatig (Balfour-nyilatkozat) visszanyúlva.

Nekem a konfliktus spirituális oka jutott, amely nem pusztán Ismaeltől, hanem az emberiségnek a Teremtője elleni lázadásából származik. Isten láthatatlan, ezért a gonosz az Ő látható képviselői ellen fordul. Az antiszemitizmus fő oka az, hogy Isten a zsidó népen keresztül hajtja végre az emberiség megváltását. Éppen ezért fontos a keresztyéneknek világosan látni, felismerni, hogy a zsidó népbe beoltva ugyanannak az üdvtörténetnek vagyunk a részesei – és az Izraelt ért támadás az Isten zsidó-keresztény népét ért támadás. Ezért nem hallgathatunk. Sok egyébről is szó volt. A beszélgetést itt meghallgathatod: https://riverradio.hu/adasok/izrael-haboruban/

 

Amikor kialudt a stúdió ajtaja feletti piros lámpa, és levettük a fejmikrofont a fülünkről, rabbi barátunknak sietnie kellett volna, de mégsem sietett el. Szándékát fejezte ki a jövőbeli együttműködésre ezzel a rádióval, egész pontosan a velem való közös interjúk folytatására.
Mi ez, ha nem csoda?
Kérünk, imádkozz, hogy Isten terve szerint bontakozzon ki a jövőbeli együttműködésünk, és rabbi barátunk rabbi testvérünkké legyen.

 

 

Tar Kata