Richard szeretné megköszönni, hogy imádkoztál érte!

Richard szeretné megköszönni, hogy imádkoztál érte!

2021-ben arra kértünk, hogy imádkozz Richardért*, egy nyugdíjas zsidó jogászprofesszorért, aki mélyebb kapcsolatot keresett Istennel. Felkereste a honlapunkat, és Emmanuel Mebasser telefonon és e-mailben is felvette vele a kapcsolatot. Van egy friss hírünk Emmanueltől!

„Richard hajlandó volt néhányszor találkozni velem az elmúlt évben, de egy alkalommal azt írta: »Sok kutatás, önvizsgálat és imádság után még mindig vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy Jézus beteljesítette-e a héber Biblia összes próféciáját. És egyszerűen nem éreztem, hogy összeállna a kép, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy elfogadjam Jézust a zsidó Messiásként.« Bár csalódott voltam, továbbra is imádkoztam érte, és tudom, hogy néhányan közületek is imádkoztak.

Ugorjunk 2022 decemberére: e-mail érkezett Richardtól azzal a hírrel, hogy most már hisz abban, hogy Jézus a Messiás! Kezdeményeztem egy videóhívást, és örömmel tudtam meg a részleteket: ahogy folytatta az Újszövetség olvasását, Richard elég bizonyítékot látott ahhoz, hogy felismerje: Jézus a mi Messiásunk.

Richardot felvillanyozta az új hite, és hálálkodott, amiért én korábban beszéltem neki Jézusról. De amikor azt mondta: »Neked köszönhetem!« – elmagyaráztam neki, hogy csak Isten kegyelme teszi lehetővé, hogy higgyünk és befogadjuk Jézust. Azt is elmondtam neki, hogy kérésemre a barátaink is imádkoztak azért, hogy megtapasztalja ezt a kegyelmet. Továbbítom NEKED Richard köszönetét, amiért közbenjártál érte, és hitre juthatott! Szeretne továbbra is találkozni és részt venni az online Szentírás-tanulmányozásunkon.” Kérlek, imádkozz továbbra is Richardért és a feleségéért, aki még nem hívő.

* A neveket megváltoztattuk.

A Purim és a gondviselés Istene

A Purim és a gondviselés Istene

Idén a zsidó emberek világszerte március 6-án, napnyugtakor ünneplik Purim ünnepét. A Purim a zsidó nép drámai megmentésének állít emléket. A történet Eszter könyvében olvasható – egy olyan könyvben, amelyben Isten neve egyetlen egyszer sem szerepel. A történet első olvasásra véletlenek sorozatának tűnhet. Vásti (a perzsa királyné) úgy dönt, hogy a király hívása ellenére sem jelenik meg a lakomán, ezért eltávolítják királynéi tisztségéből. Aztán a több száz (vagy talán több ezer) összegyűjtött fiatal nő közül a király épp a zsidó Esztert választja új királynénak. Micsoda „véletlen egybeesés”! De tudjuk, hogy nem véletlen volt – Isten éppen erre az időre teremtette őt (Eszter 4:14). Ezután Mordecháj (Márdokeus), Eszter nagybátyja a városkapun kívül ül – és egy szerencsés „véletlen” folytán meghallja és leleplezi a két őrt, aki összeesküvést sző a király meggyilkolására. Később aztán a király „véletlenül” nem tud aludni – és ezen az éjszakán rádöbben, hogy soha semmit nem tett azért az emberért, aki megmentette az életét. És így folytatódik tovább a véletlenek láncolata. Ennyi „véletlen egybeesés” után képzeld magad abba a helyzetbe, ahogy a palotában állsz, és azt látod, hogy Hámán – aki annyira gyűlölte Mordechájt, hogy el akarta pusztítani őt és egész népét – épp azon az akasztófán lóg, amit ő szánt Mordechájnak. Lehet, hogy a jelenlévő bámészkodók azt mondják egymásnak: „Hűha, ezek a zsidók igazán szerencsés emberek!”. De egyik sem szerencse volt. Eszter könyve azt tanítja nekünk, hogy Istenünk a gondviselés Istene. Ő a Mindenható, aki őrködik, és védelmezi a saját népét. Mert azt mondta az Úr: „Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled” (Zsidókhoz írt levél 13:5). Még ha mi hitetlenek is vagyunk, Ő hűséges (2 Timóteus 2:13). Körülnézve ebben a világban: látva a háborút, fájdalmat, betegséget és szenvedést – néha úgy tűnhet, mintha Isten nem lenne jelen. De ez nem így van. Még ha a nevét nem is említik, Isten velünk van. Veled van, ha Hozzá tartozol a Messiás Jesua által. Ő jelen van, nemcsak a nyilvánvaló helyzetekben, hanem olyan apró dolgokban is, amelyek egyesek számára „szerencsés véletleneknek” tűnhetnek. Sőt, Ő váratlan módon téged is felhasználhat, hogy elérje a céljait – épp ahogyan Mordecháj és Eszter esetében is tette. Tehát legközelebb, amikor azt hallod valakitől, hogy „ez egy szerencsés véletlen volt”, tekintsd ezt egy isteni lehetőségnek, hogy egy jó szót szólj a Gondviselés Istenéről, aki törődik velünk, és gyakran a legváratlanabb módokon munkálkodik.

*Dan Sered

* Dan Sered az egyik operatív vezetőnk; ő felügyeli csapatainkat Európában, Izraelben, Dél-Afrikában és Ausztráliában.

Izraelbe utazni sok keresztyén számára életre szóló élmény. Reméljük, hogy 2023-ban lehetőséged nyílik rá. Szeretnénk figyelmedbe ajánlani Lon Solomon „Best of the Holy Land” éves túráját, amire még lehet jelentkezni. Lon Solomon 36 éve értékes tagja a Zsidók Jézusért igazgatótanácsának, 40 évig volt lelkipásztor Washingtonban, és ez lesz az 58. izraeli körútja – ez a tapasztalat valóban megmutatkozik ezeken a túrákon.
Az időpontok a következők:
2023. október 15–23: alaptúra
2023. október 23–27: fakultatív sínai-hegyi és petrai hosszabbítás
További információ Lon honlapján található: lonsolomonministries.com vagy a 703-280-1114 telefonszámon.

 

Csillagegyüttállás

Február 17-én tartottuk nem mindennapi szombatköszöntő alkalmunkat. Rendhagyó volta abban állt, hogy 3 különleges vendéget üdvözölhettünk sorainkban, akik ráadásul nemcsak látogatóként voltak jelen, hanem szolgáltak is ezen az estén.

Az Ézsaiás 2:2–3 az utolsó napokról beszél, a messiási királyságról: az Úr házának a hegye kimagaslik a többi közül, magasan fog állni,

„Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére…”

Ezen az estén valóban eljött a sok nép (ennyien még nem voltunk együtt), de nemcsak számszerűleg voltunk sokan, hanem többféle nemzetből való vendégek ülhettek egy asztalnál. Az egyikük Ábel* volt, aki Jemenben született: édesapja révén arab származásúként együtt dicsőítette az Örökkévalót Dániellel*, aki édesanyja révén zsidó származású. Kettejükben nemcsak az a közös, hogy a Messiás Jesuában egyek, és hogy mindketten akusztikus gitáron dicsőítik Istent, hanem az is, hogy elérkeztek az identitáskeresésük egy mélyebb szakaszához. Mindketten magyar azonosságtudattal nevelkedtek, és most jutottak el oda, hogy a másik identitásuk szépségét és értelmét is elkezdjék felfedezni. Kata kérdésére – mely arra vonatkozott, hogy hogyan lehetséges a megbékélés az arabok és a zsidók között, vagy hogy egyáltalán lehetséges-e –, mindketten igennel válaszoltak – hozzátéve, hogy ehhez még sokat kell „dolgozni”, azaz hirdetni az evangéliumot, hiszen ezeket a kibékíthetetlennek tűnő ellentéteket csak a Messiás Jézus szeretete képes áthidalni, elsimítani.

Avi Snyder, a Zsidók Jézusért Misszió európai nagykövete volt a harmadik illusztris vendégünk, aki éppen Budapesten tartózkodott. Ő szintén erről a témáról fejtette ki gondolatait: senki másban nincs és nem is lesz lehetőség a megbékélésre: az Isten-ember és ember-ember közötti kapcsolatok teljes helyreállítására, mint a Messiás Jesuában, hiszen Ő a Békesség Fejedelme. Avi erről ír egyébként most megjelent könyvében: A zsidóknak nincs szükségük Jézusra… és más tévhitek.

Vendégeinket megérintették az őszinte bizonyságtételek és a zsidó-arab dicsőítésből áradó erő. Egyikük, Eszter*, imádkozott Avival, és átadta a szívét Jézusnak. Egy másik zsidó hölgy, Olga*, súlyos magánéleti válságból érkezett közénk, és hálás szívvel itta a felé áradó szeretetet.

Hogy mikor lesz újból ilyen „csillagegyüttállás”?

Azt csak az Örökkévaló tudja – de reméljük, rövidesen sor kerül rá.

 

* nem az igazi nevük

Azon a napon megharsan a nagy kürt…

„De titeket, Izráel fiai, egyenként fognak összeszedni! Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszóródtak Egyiptom földjén. Leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben.”

Ézsaiás 27:12b–13


Szeptember 23-án megfújtuk a kürtöt. Nemcsak a parancsolatnak engedve, nemcsak azért, hogy tanítsuk vendégeinket, hogy milyen hang a Tekia, a Sevarim, a Terua és a Tekia gdola, hanem egy prófétikus módon is. A kürt hangja ugyanis, többek között az összegyülekezésre hívó szó. Amikor Manna erről tanított, egyszerre rádöbbentem, hogy a kürtöt az Úr fújja meg . Ő képes arra egyedül, hogy a szétszórt Izraelt összegyűjtse. Már 11 éve vagyunk ebben a szolgálatban, és igyekszünk minden erőnkkel összegyűjteni a Messiás lábainál Izraelnek a Magyarországon élő elveszett juhait, illetve azokat a Jézusban hívő zsidó testvéreket, akiknek elhívásuk van a zsidó evangelizációra. Egyelőre még mindig nagyon lassan gyülekezik a nyáj. De a 5783. év az Összegyűjtetés éve lesz. Egyszerre csak maguktól fognak gyülekezni Jézus rabbi tanításához zsidó testvéreink. Egymást fogják hozni. És egyszerre az eddig rejtőzködő zsidó hívők is meghallják a sófár hangját, és beállnak az Úr seregébe. Az Úr összegyűjti őket, és erre fel kell készülnünk. Imádkoznál velünk azért, hogy a nagy Összegyűjtés ne találjon minket készületlenül?

Tar Kata

Egy túlélő bölcs gondolatai

Egy túlélő bölcs gondolatai

 

Arankát* szeretném bemutatni Nektek. 82 éves, holokauszt-túlélő, Jézussal a szívében reménységgel néz a holnapok elé. Folyamatosan imádkozik gyermekeiért, unokáiért és az egyszem dédunokájáért. De nemcsak imádkozik, hanem bizonyságot is tesz arról, hogyan lehetséges az ő szívében az a békesség, amit a családja lát. Aranka egy igazi közbenjáró! Az Örökkévaló különleges kreatív tálentummal is megajándékozta őt: korábban sokat festett, de mostanában verseket is ír. Ezek a versek mindennapi életünk kihívásairól beszélnek, és arról, hogy Kiben reménykedhetünk. Fogadjátok szeretettel az egyik legfrissebb költeményét:

Háború van, nem jön olaj,
Sok-sok család válságban van.
Az aszálytól mind elszáradt,
Égben a növényi árak.

Terjed a kétségbeesés,
Veszélyben van az új termés.
Mert amikor eső nincsen,
Hiába van mag a földben.

Mikor majd a fűtés leáll,
Mindent elpusztít az aszály.
Hozzád fordulok, Istenünk,
Kérlek, hogy kegyelmezz nekünk.

A sok árvíz hiába van,
Az ember oly gátlástalan.
Soha nem gondol ő arra,
Az Úrnak mily nagy a haragja.

Bizonyította nem egyszer
Mégsem okult még az ember.
Hogy tudj bocsájtást remélni,
Próbálj emberséggel élni.

Tudd szeretni a szülődet,
Tisztelni a nevelődet.
Vigyázni a természetre,
Mintha csak egy napod lenne.

Akkor talán elnyerheted
Urunktól a kegyelmedet.

 

*nem az igazi neve

A képhez tartozó alt jellemző üres; ildii-300x300.png a fájlnév

Hajdu Ildikó