Teljes szívedből

Teljes szívedből

Avi Snyder tanítása

A zsinagógákban ezen a szombaton (szeptember 13-án) a Ki Távó szakaszt olvassák a D’varim (5Mózes) 26-29:8-ból.

Ez a négy fejezet teljes egészében az áldásokról és az átkokról szól. Ezek a szakaszok egyrészt csodálatos áldásokat ígérnek, másrészt félelmet keltenek az olvasóban. Különösen a D’varim 28:15. verse, ahol Isten konkrétan ezt mondja:

Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked: reád jönnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad.

D’varim (5Mózes) 28:15

(tovább…)

„Válaszd tehát az életet!”

Avi Snyder
2013. január 11.

valaszdlogo1

Azzal a kérdéssel fogunk foglalkozni, hogy miért nem hallgatott népünk Mózesre, amikor ő az Örökkévaló hatalmas ígéreteit közvetítette.

2. Szólt Isten Mózeshez és mondta neki: Én vagyok az Örökkévaló! 3. Megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mint Isten, mindenható, de nevemet: Örökkévaló, nem ismertettem meg velük. 4. És meg is kötöttem szövetségemet velük, hogy nekik adom Kánaán országát, az ő tartózkodásuk országát, amelyben tartózkodtak. 5. És hallottam is Izrael fiai jajkiáltását, mivelhogy az egyiptomiak szolgálatra szorítják őket és megemlékeztem szövetségemről. 6. Azért mondd Izrael fiainak: Én vagyok az Örökkévaló, kivezetlek benneteket Egyiptom rabmunkái alól, megmentelek benneteket az ő szolgálatukból, megváltalak benneteket kinyújtott karral és nagy ítéletekkel. 7. És veszlek benneteket magamnak népemül, én pedig leszek nektek Istenetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki kivezet benneteket Egyiptom rabmunkái alól. 8. És elviszlek benneteket az országba, melyre nézve felemeltem kezemet, hogy adom azt Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és nektek adom azt örökségül, én az Örökkévaló. 9. És szólt Mózes Izrael fiaihoz ekképpen, de ők nem hallgattak Mózesre kislelkűség és a kemény munka miatt.

Smot (2Mózes) 6:2-9

(tovább…)