Kik is pontosan a Zsidók Jézusért?

Szűkebb értelemben a Zsidók Jézusért (Jews for Jesus) egy 200 főből álló szervezet, amely azt az üzenetet igyekszik továbbítani a zsidó népnek, hogy Jézus – héber nevén Jesua – az Izrael Messiása. Tágabb értelemben azonban a Zsidók Jézusért – vagyis a Jézusért élő, benne hívő zsidók – népünkön belül azoknak a mozgalmára utal, akik ugyanerre a hitre jutottak el. Az Amerikában élő Jesuában hívő zsidók száma óvatos becslés szerint 30.000 és 75.000 között van, de jelentős számban találhatók hívő zsidók más országokban is, például Nagy-Britanniában, Franciaországban és Izraelben is. Sokszínű hátterünk hűen tükrözi a zsidó létforma sokszínű természetét. Néhányan közülünk ortodox vagy konzervatív hagyományból jönnek, mások ateista vagy marxista neveltetést hoznak magukkal. Vannak, akik már teljesen elszakadtak a zsidó örökségünktől, míg mások aktívan gyakorolják a zsidóságukat. Nagyon nehéz lenne egy közös intellektuális, érzelmi, szociológiai vagy kulturális tényezőt találni, amellyel meg lehetne határozni, hogy mi vezetett a megtérésünkhöz. Mégis egy közös szellemi platformon állunk: egyetértünk abban, hogy egyetlen ember sem él igazán teljes életet addig, amíg figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az ember morálisan bűnös, és a szent Istentől elszakadva él. Ezt a szakadást egyedül Isten tudja orvosolni azzal, hogy Jesua által kegyelmet gyakorol. Az igazat megvallva az, hogy vannak zsidók, akik Jézusért élnek, nem valami új fejlemény. Majdnem 2000 évesek vagyunk! Ez azért van, mert kezdetben Jézus valamennyi követője zsidó volt. Évszázadokon keresztül mindig voltak zsidók, akik hittek abban, hogy Jézus Izrael Messiása. Az elmúlt években azonban a zsidó hívők száma drasztikusan nőni kezdett, így ma már a Jézus-hívő zsidók számaránya nagyobb, mint az első század óta bármikor a történelem folyamán. Mi, Jézusban hívő zsidók nem mondtunk le a zsidó örökségünről. Épp ellenkezőleg: aktívan kutatjuk, mit jelent zsidóként élni és követni Jézust. Magunkat zsidóknak és a zsidó közösség tagjainak tekintjük, azonban testvéreink kizárnak bennünket maguk közül, mivel a zsidó barátainknak beszélünk a zsidó Messiásról, Jézusról.