Tisa BeÁv: Áv hónap 9-e

A Tisá BeÁv ünnep célja

A Tisá BeÁv, amely Áv hónap 9-ére esik, az első és a második Jeruzsálemi Szentély lerombolására emlékezik (Krisztus előtt 586-ban és Krisztus után 70-ben), a zsidók történetének további tragikus eseményeivel együtt. Ez a nap megelőzi a zsidó tradíció többi böjti napját, komolysággal, gyásszal tartják meg. Sokféle tiltás jellemzi ezt az ünnepet. A Tisá BeÁvot az év legszomorúbb napjának tartják.

A Tisá BeÁv eredete

A Krisztus utáni első században ezen a böjti napon a zsidó történelem öt tragikus eseményét gyászolták, amelyekről úgy tartották, hogy ugyanazon a napon történtek. Az idő előre haladtával a katasztrófák sora egyre hosszabb lett. A jelenkorban a Tisá BeÁv napon a következő eseményekre emlékezünk:

  1.  Tíz kémünk rossz hírt hozott Izrael földjéről Mózesnek, és mi elutasítottuk, hogy belépjünk oda. Isten azt a nemzedéket negyvenéves vándorlásra kényszerítette a pusztában, akik ott lelték halálukat. (I. Mózes 14)
  2. Nebukadneccár lerombolta az Első Szentélyt Krisztus előtt 586-ban.
  3. A rómaiak megsemmisítették a Második Szentélyt Krisztus után 70-ben.4.
  4. A Bar Kohba lázadást letörték.
  5. Turnus Rufus, római hadvezér felszántotta a Szentély területét Jeruzsálemben.
  6. 1190-ben keresztény „vérvád” következtében York teljes zsidó lakosságát lemészárolták.
  7. Edvárd király 1290-ben kitiltotta a zsidókat Angliából.
  8. Ez volt az utolsó nap, amikor a zsidók elhagyhatták Spanyolországot, az 1492-ben hirdetett kiutasítási rendeletet követően.
  9. A nácik 1942-ben ezen a napon kezdték meg a zsidó emberek deportálását Varsóból Treblinkába.

Az ünnep megtartása

Általában böjtöt tartanak ezen a napon. A Misná különféle tilalmakat ír elő a Tisá BeÁv előtti hétre:
„A Tisá BeÁv héten tilos hajat vágni és mosni… a Tisá BeÁv előtti nap délutánján [a böjt előtti utolsó étkezéskor] az ember nem ehet két főtt ételt… és nem ehet húst, sem bort nem ihat.” (4. Tannaita)
A rabbinikus hagyomány szerint a zsidó ember ilyenkor nem foglalhatja el magát Tóra tanulmányozásával a Tisá BeÁv-ról. A Tóra felvidámítja a szívünket és öröm forrása kell hogy legyen, ezért tilos azt gyásznapon forgatni.
Ma számos vallásos zsidó ember böjttel tartja ezt az ünnepet, és sokan tartják magukat a kiegészítő tiltásokhoz is.

Olvasmányok a Zsinagógában Tisá BeÁv-kor

Esti szolgálat:

• Ezen az estén a Siralmak Könyvét, az Öt tekercs egyikét (megillot) olvassák fel.
Reggeli szolgálat:
• Tóra szakasz: Dvárim 4:24-40 (V. Mózes)
• Haftara szakasz: Jeremiás 8:13-9:23
Délutáni szolgálat:
• Tóra szakasz: Tecáve 32:11-14 és 34:1-10 (II. Mózes)
• Haftára szakasz az Askenázi (keleti, észak európai) szertartásban: Jesajá 55:6-56:8
• Haftára szakasz a Szefárd (spanyol/mediterrán) szertartásban: Hóseás 14:2-9

Tisá BeÁv – tények az ünneppel kapcsolatban

A név jelentése: „Áv hónap 9-e” (a Gergely-naptárban: július/augusztus hónap)
Időtartama: egy nap
Meghonosítása: A Tisá BeÁv az ötödik havi böjtnek felelt meg, az első század végére pedig kötelezővé tették, a többi böjtöt megelőzve.